Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bakslag för svenskan i Karleby – bildningsdirektörstjänst kan gå förlorad

Från 2019
Camilla Wikman
Bildtext Camilla Wikman, SFP.
Bild: Nathalie Lindvall

Att svenska bildningsdirektörens och ungdomsdirektörens tjänster kan komma att slås ihop, på försök, kom som en total överraskning för de svenskspråkiga Karlebypolitikerna. - En domänförlust för svenskan, säger Camilla Wikman (SFP).

Svenska bildningsdirektörens tjänst kan komma att slås samman med ungdomsdirektörens tjänst i Karleby. Åtminstone fram till i höst.

Förslaget kom som en blixt från klar himmel för de svenskspråkiga politikerna berättar Camilla Wikman (SFP), som leder bildningsnämndens svenska sektion.

- Sektionen fick inte möjlighet att ta del av eller diskutera ärendet. Det presenterades som ett anmälningsärende på nämndens möte, utan tidigare diskussion eller förankring, säger Wikman.

Pensionering ligger bakom

Bakgrunden till försöket är att bildningsdirektör Per-Olof Nyström går i pension i slutet av 2019.

Ärendet hade blivit godkänt av stadens personalplaneringsgrupp och landade på den tvåspråkiga bildningsnämndens bord, som ett faktum.

Wikman säger att hon har förståelse för att man ser över strukturerna. Men hon hade önskat att man åtminstone bett den svenska sektionen om ett utlåtande.

- Det är förvaltningsmässigt möjligt att göra så här, på prov, och jag förstår att man inte kan hålla fast vid gamla strukturer. Men man kan inte lättvindigt göra så här stora ingrepp, det känns inte rätt, säger Wikman.

Skolan viktig för språket

Wikman säger att det handlar om en stor strukturell förändring och även ett bakslag för svenskan i Karleby.

- I princip är skolorna det enda helt svenskspråkiga vi har i staden. Därför är ärendet mycket viktigt för att bevara det svenska språket, säger Wikman.

Wikman säger att de svenskspråkiga politikerna redan idag får ta emot indikationer om att den svenskspråkiga skolan inte behandlas likvärdigt. Att man satsar mera på de finskspråkiga skolorna i Karleby.

- Därför känns det här förfaringssättet som om mattan dras undan fötterna på oss, säger Camilla Wikman.

På bildningsnämndens möte på tisdag beslöt man att den svenska sektionen får komma med ett utlåtande och det fanns förståelse för behovet av att göra så säger Vikman.

Om försöket blir verklighet ska det utvärderas i september. Om förädringen ska bli permanent krävs det politiska beslut.

Diskussion om artikeln