Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Beklämd stämning då församlingsrådet i Kristinestad möttes – men förtroende för prästerna finns kvar

Från 2019
Uppdaterad 24.01.2019 10:31.
Kristinestads kyrka
Bildtext Kristinestads kyrka.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Församlingsrådet i Kristinestad väljer att vänta på vad Borgå domkapitel kommer fram till i sin utredning. Formellt har församlingsrådet heller ingen möjlighet att bestraffa prästerna, vars uttalanden kring homosexuella det stormar kring.

Det är nu en dryg vecka sedan debatten blossade upp kring de nedsättande uttalanden om homosexuella som uttrycktes av kyrkoherden i Kristinestads svenska församling Daniel Norrback och hans kollega, kaplan Markus Engström.

I en insändare i tidningen Syd-Österbotten skrev Engström att sexuella relationer mellan personer av samma kön "i grunden är avskyvärt". Han använde även orden "söndriga och misslyckade" om homosexuella.

- Naturligtvis beklagar vi det som har skett och vi är väldigt ledsna över situationen, säger Anders Österback som är viceordförande i församlingsrådet.

Normalt leds församlingsrådet av kyrkoherden, men Daniel Norrback närvarade inte när man diskuterade de aktuella uttalandena.

Samstämmigt möte

Österback beskriver ett rätt enigt möte, där man kom överens om att vänta och se vad som händer härnäst. Det ansåg man var det naturliga eftersom Borgå domkapitel på initiativ av biskop Björn Vikström redan har inlett en utredning kring det skedda.

- Diskussionen var egentligen ganska samstämmig. Vi kunde ha en gemensam åsikt i frågan. Vi kan inte göra desto mera. Vi är underställda domkapitlet och de har sista ordet i det här och det är de som säger hur saker och ting går vidare.

Enligt Anders Österback är församlingsrådets roll klart underställd domkapitlet.

- Naturligtvis har vi ett ansvar, men vi kan inte heller agera domare eftersom vi är underställda domkapitlet.

Formellt har församlingsrådet rätt att lägga fram ett förslag till domkapitlet om att tjänsteförhållandet för en präst ska sägas upp. Då måste domkapitlet behandla frågan. Men endast domkapitlet kan säga upp en prästs tjänsteförhållande.

Österback säger att församlingsrådets hållning även påverkades av den polisanmälan man förstått att är inlämnad vad gäller kaplan Markus Engströms insändartext.

- Vi kan inte döma från flera håll. Det är rättsinstansen som tar ställning till det där och sedan får vi se hur det ser ut.

Har kvar förtroendet

Enligt Österback har församlingsrådet trots det som hänt ändå kvar sitt förtroende för kyrkoherden och kaplanen.

- Det har vi nog. Men vi måste först vänta och se vad som sker nu efter uttalanden från domkapitlet och vad rättsprövningen ger för resultat.

Hurudan var stämningen på mötet?

- Naturligtvis var det en beklämd stämning och en olycklig situation. Men jag var glad att vi hade en samstämmig åsikt i frågan hur vi går vidare och hur vi hanterar det här.

"En olycka för församlingen"

Anders Österback uppger att församlingsrådet vill att prästerna i fortsättningen är mer aktsamma på hur de uttrycker sig på sociala medier.

- Det går inte att säga saker och ting som man sedan får äta upp efteråt.

- Det är beklagligt att det här har skett. Det här har sin början i obetänksamhet och det är bara att beklaga att det här skedde. Det är en olycka för församlingen.

Hur tror du det här påverkar församlingen?

- Allt har sin tid. Bara det får lugna sig lite så måste vi naturligtvis rannsaka oss och lära oss av det som har skett. Jag tror att det här har lärt oss något och inte bara vår församling utan också andra församlingar har lärt sig av det här. Att man är väldigt aktsam vad man uttalar i sociala medier för det kan man få stå till svars för senare.

Yle Österbotten har kontrollerat uppgifterna om en polisanmälan mot kaplan Markus Engström. Professor Peter Nynäs har skickat en kopia på sin anmälan till Yle Österbotten. På torsdag förmiddag säger Polisinrättningen i Österbotten att anmälan inte ännu syns i deras system.

Efter onsdagskvällens möte bad vi även kyrkoherde Daniel Norrback kommentera situationen, men han avböjde.

Diskussion om artikeln