Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flytta inte Hagahemmet till Gammelboda - nämnd vill ha äldreboende i Ekenäs centrum

Från 2019
Uppdaterad 25.01.2019 08:09.
Hagahemmet i Ekenäs
Bildtext Hagahemmet är byggt år 1956 - en totalsanering beräknas kosta 5,4 miljoner.
Bild: Yle/Monica Slotte

Hagahemmet i Ekenäs är inte längre lämpligt som äldreboende. Social- och hälsovårdsnämnden vill nu se en permanent lösning för de äldre i Ekenäs centrum.

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg hade föreslagit att de knappt 50 invånarna på Hagahemmet flyttar till vårdbolaget Esperis nybyggda lokaler i Gammelboda.

Förslaget var att staden bara skulle hyra byggnaderna, medan verksamheten skulle fortsätta i kommunal regi med samma personal som på Hagahemmet.

Öberg anser att Hagahemmet inte längre är lämpligt som äldreboende. Det anser också nämnden.

Men social- och hälsovårdsnämnden vill inte att de äldre flyttar till Gammelboda.

Omröstning 9-1

Nämnden beslutade efter omröstning med rösterna 9-1 att meddela stadsstyrelsen att Hagahemmet inte lämpar sig för fortsatt verksamhet och att nämnden föredrar en permanent lösning i Ekenäs centrum.

Nämnden vill att verksamheten också i fortsättningen sköts av staden och att äldrerådet hörs i frågan.

Frågan om en flytt från Hagahemmet till de privata vårdhemmen Birgitta och Bergvik i Gammelboda kom för första gången upp på Raseborgs stadsstyrelses möte i mitten av december.

Här byggs vårdhemmet Birgitta i Gammelboda i Ekenäs.
Bildtext Esperi Cares nybygge i Gammelboda blev klart våren 2018 och har stått tomt sedan dess.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ärendet hade beretts i snabb takt på tjänstemannanivå. Förslaget var att staden bara skulle hyra byggnaderna, medan verksamheten skulle fortsätta i kommunal regi med samma personal som på Hagahemmet.

Stadsstyrelsen beslutade att remittera ärendet. Frågan kom på nytt upp på social- och hälsovårdsnämndens möte på torsdagen (24.1).

Frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln