Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Det blir förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar i Sverige år 2030 - målet är att förbudet ska gälla inom hela EU

Från 2019
Bilkö vid rött trafikljus i stadsmiljö.
Bild: Mostphotos

Sveriges nya regering vill förbjuda att det säljs nya bensin- och dieselbilar från och med 2030. Alla transporter ska bli fossilfria och i stället ska bilarna använda el eller biobränsle, men det finns många frågetecken kring hur det här ska lyckas i praktiken.

Om bara drygt tio år ska inga nya fossildrivna bilar få säljas i Sverige längre. I stället hoppas politikerna på elbilarna - att de ska utvecklas och att de ska bli billigare.

Förbudet är en av de 73 punkterna i januariavtalet som den nya regeringen slöt med sina stödpartier Centern och Liberalerna. Bland svenskarna är åsikterna om förbudet delade: endel tycker att det är nödvändigt med tanke på klimatet, medan andra är skeptiska till att det ska lyckas.

En bil kör förbi en bensinstation.
Bild: Yle/Linda Söderlund

- Jag tycker det låter som ett klokt beslut. Det kommer att driva på utvecklingen för alternativa fordon. Och som utvecklingen av den globala uppvärmningen ser ut, så är det nödvändigt med drastiska och radikala åtgärder, säger Anders Uddholm, medan han tankar sin bil vid en mack i Stockholm.

- Det är nog bra på sikt, men man kan kanske göra en mjuk omställning och inte bara hoppa på, för att man som politiker känner det och vill tjäna lite poäng, säger Lasse Wrede.

Wrede kör själv en dieselbil och hoppas att han kanske kör en bil med annat drivmedel om tio år, men han är inte säker.

- Jag tror att det fortfarande är diesel och bensin som gäller då, kanske lite mera el. Men det kostar väl att ta fram elbilar också och det är väl inte så miljövänligt? Man ska kanske köra slut på de bilar som finns nu och investera sen, säger Wrede.

Går det att använda biobränsle också i framtiden?

Ifjol var endast 2 procent av de nya bilarna som såldes i Sverige elbilar och 6 procent var laddhybrider. Över 90 procent av de nya bilarna som såldes var vanliga bensin- och dieselbilar, visar statistik från Bilsweden.

Göran Finnveden.
Bildtext Professor Göran Finnveden vid KTH i Stockholm.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Göran Finnveden är professor i miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han säger att det är mycket som behöver utredas innan ett förbud att sälja nya bensin- och dieselbilar kan bli verklighet.

- En viktig sak är hur man kan fortsätta använda biodrivmedel, därför att det ju i princip är samma fordon och motorer som man kan använda biodiesel eller etanol, eller biogas i. Det är en praktisk fråga hur man ska hantera det.

En annan fråga som behöver utredas gäller handelsregler och hur de ska göras upp för att fungera.

Fossilfria transporter kräver både el och biobränslen

Sveriges regering har de senaste åren gett ekonomiskt stöd till flera företag som tar fram nya biobränslen. Bland annat används tallolja från skogsindustrin och lignin, som är en restprodukt från pappersindustrin.

Både bilbranschen och miljöorganisationer har nu varit kritiska till att biobränslen inte nämns i regeringsöverenskommelsen.

Rusningstrafik på motorvägen.
Bild: Mostphotos

Göran Finnveden menar att det helt enkelt behövs både elbilar och bilar som använder biobränslen för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att transporterna blir fossilfria.

Hur stor andel av bilarna kommer att vara elbilar 2030?

- Det är en öppen fråga. Man kan ju tänka sig både bilar och fordon som drivs med biodrivmedel och elbilar, eller hybrider. Det är klart att man ser mycket elbilar framför sig, men det kommer knappast att vara bara det, säger Finnveden.

Finnveden tror att elbilar blir den vanligaste bilen i städer, medan bilar som går på biobränslen kanske används mera på landsbygden.

Klimatomställningen måste vara rättvis för att lyckas

Den nya regeringens klimatmål är ambitiösa, men det är det som krävs för att nå överenskommelserna i Parisavtalet, menar Finnveden.

- Vi måste ju fasa ut de fossildrivna bilarna långt innan dess. Det att man slutar sälja bilar som drivs på fossila bränslen runt 2030, det är det som krävs för att vi ska komma framåt och bli klimatneutrala runt 2045.

I Frankrike startade proteströrelsen Gula västarna då president Emmanuel Macron meddelade att priset på de fossila bränslena skulle höjas. Låginkomsttagare upplevde att det var orättvist att de skulle straffas för klimatomställningen.

De gula västarna protesterar

Också i Sverige har rättviseaspekten lyfts fram som en sak regeringen måste beakta då man vill förbjuda bensin- och dieselbilar.

- Ska vi lyckas med klimatomställningen, så måste också mänskor vara med på den båten. Det måste vara en omställning som upplevs som rättvis och fungerande. Då kan vi inte låta vissa grupper straffas - det må vara på landsbygden, låginkomsttagare eller andra grupper, utan de behöver också få rimliga möjligheter, säger Finnveden.

Finnveden säger att det handlar om att hitta en bra balans mellan att straffa handlingar som är dåliga för klimatet och att stödja sådana som är bra. Det försöker regeringen bland annat göra genom beskattningen.

- Jag tror att det är viktigt att hela tiden jobba med åtgärder som hjälper mänskor att hitta bra alternativ och hitta bra lösningar. Det är lika viktigt som att straffa de dåliga alternativen.

Sveriges regering nöjer sig inte heller med att förbjuda att nya bensin- och dieselbilar säljs i Sverige. I regeringsöverenskommelsen står det också att den svenska regeringen kommer att driva att ett motsvarande förbud införs inom hela Europeiska unionen.

Diskussion om artikeln