Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Den flytande restaurangen Bryggan blir inte av – företagaren Christoffer Wiik: "Omöjligt att samarbeta med Vasa stad"

Från 2019
Uppdaterad 25.01.2019 15:30.
Christoffer Wiik står i inre hamnen i Vasa.
Bildtext Företagaren Christoffer Wiik är besviken på Vasa stad.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Den flytande terrasspaviljongen Bryggan som planerats i Inre hamnen i Vasa blir inte av. Samarbetet med staden har inte fungerat och därför avstår företagarna från projektet. Vid Vasa stad säger man att man gjort allt man kunnat.

Enligt Christoffer Wiik som är en av dem som ligger bakom projektet Bryggan har staden motsatt sig projektet sedan dag ett.

- I första hand handlar det om att tjänstemännen velat ha ett annat bolag som skulle driva verksamheten i Inre hamnen, medan politikerna valde oss. Det här har inte tjänstemännen svalt och det har varit väldigt svårt att föra detta projekt vidare, konstaterar Wiik.

"Staden satte käppar i hjulet"

Det var i augusti 2017 som alternativet Bryggan vann över alternativet Allas i en tävling om vem som skulle få bygga en terrasspaviljong i Inre hamnen.

Omröstningen inom stadsstyrelsen var mycket jämn och rösterna fördelades 6-5 till Bryggan-alternativets fördel.

Datorgrafik över ett förslag på en flytande terrasspaviljong i Inre hamen i Vasa.
Bildtext Datorgrafik över hur Bryggan kunde ha sett ut.
Bild: Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen

Tanken var att två skilda bolag skulle driva verksamheten i Bryggan-alternativet. Ett som sköter om restaurang och bastu, ett annat som sköter gästhamnsverksamheten. Enligt Wiik kunde dock inte staden gå med på detta.

Vasa stad är mycket duktig på att sköta om stora företag som Wärtsilä och batterifabriker, men små företag har det mycket svårare.

― Christoffer Wiik

Dessutom säger Wiik att man från stadens håll från början sagt att projektet kan förverkligas med ett åtgärdstillstånd och att det inte fanns något behov för ändringar i delgeneralplan.

Detta ändrades dock efterhand och staden krävde ytterligare lov för att projektet skulle förverkligas.

På grund av detta kunde man inte inleda verksamheten inom den tidsram man till en början haft som målsättning.

- Jag måste säga att Vasa stad är mycket duktig på att sköta om stora företag som Wärtsilä och batterifabriker, men jag upplever att små företag har det mycket svårare, säger Wiik.

- Det är tråkigt att det tycks vara tjänstemännen som styr och inte politikerna och det borde egentligen vara precis tvärtom. Väldigt synd.

Tekniska direktören skriver inte under Wiiks kommentarer

Enligt tekniska direktören i Vasa, Markku Järvelä, har staden skött sina åtaganden. Järvelä håller inte med om att tjänstemännen inom staden på något sätt försökt sänka projektet.

Markku Järvelä
Bildtext Markku Järvelä
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

- Det stämmmer inte. Vi har jobbat enligt stadsstyrelsens beslut hela tiden. Om Wiik kommenterar sådant så är det hans åsikt, säger Järvelä.

- Vi har försökt vara med och stöda vad vi kan och vi har skött de uppgifter som vi har ansvar för. Naturligtvis är vi besvikna att det här projektet inte blev av, men sådant händer.

Vi är nog en företagsvänlig stad och vi försöker förbättra oss hela tiden. Vi behandlar alla företag på samma sätt.

― Markku Järvelä

Enligt Järvelä har man hållit möten med de projektansvariga och allt borde ha varit klart vad gäller olika lov som krävs för byggprojektet.

- Vi har nog berättat allt som kommer att hända och hurudana lov man behöver. Kanske de har förstått fel om han kommenterar så.

Stora ekonomiska förluster

Enligt Wiik har detta inneburit stora ekonomiska förluster med tanke på de tusentals timmar och de pengar man lagt ner på projektet.

Wiiks kompanjoner i projektet var bland andra företagaren Manu Korkman och fotbollsproffset Tim Sparv. Företagarna kommer inte att ta till rättsliga åtgärder trots de ekonomiska förlusterna.

- Vi lämnar det så här och önskar lycka till åt dem som eventuellt tar över detta projekt.

I somras var man dock i kontakt med jurister, men mest för att få till stånd en diskussion med staden.

- Vi har försökt få igång olika diskussioner under en lång tid och till sist måste vi vända oss till en jurist och tänkte att nu ska de reagera och börja lyssna på oss.

- Den 14 december fick vi till stånd ett litet möte med stadsstyrelsens ordförande och tekniska direktören, det är allt. Det har varit väldigt dålig kommunikation från Vasa stads sida i denna fråga.

Wiik: Fusionsmotståndare får vatten på sin kvarn

Efter det mötet bestämde man sig för att dra sig ur projektet.

- Jag skulle vilja fråga om Vasa på riktigt är en företagsvänlig stad? När man utlyser en tävling som denna och ett bolag vinner det, då borde de stöttas av kommunen, men så har inte skett.

- Vi är mycket besvikna på Vasa stad och det är tråkigt att den här saken kommer upp när man håller på och diskuterar en samgång med Korsholms kommun. Många som inte vill ha en samgång kommer att jubla och visa att här har vi igen ett exempel på hur dåligt det fungerar på andra sidan gränsen.

Järvelä skriver inte under påståenden om att Vasa inte är en företagsvänlig stad

- Vi är nog en företagsvänlig stad och vi försöker förbättra oss hela tiden. Och vi behandlar alla företag på samma sätt, säger han.

Tekniska sektorn utreder nu möjligheterna att fortsätta utvecklingsprojektet om Inre hamnen med Bluet Oy och projektet Allas.

Diskussion om artikeln