Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klimatförändringen och befolkningsutvecklingen är ödesfrågor för Finland: "Här behövs åtgärder som vi inte kan föreställa oss"

Från 2019
Programmet är inte längre tillgängligt
Huippuvirkamiehet esittävät: Mitä seuraavan hallituksen pitäisi tehdä? - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Finland borde föra en mer ambitiös klimatpolitik och motverka den ogynnsamma befolkningsutvecklingen som kan rasera välfärdssamhället. Nästa regering har ingen tid att förlora, enligt statsrådets och ministeriernas gemensamma rapport.

Rapporten har sammanställts av 12 statssekreterare och kanslichefer vid Finlands samtliga ministerier. Avsikten är att ge nästa regering strategisk vägkost och komma med åtgärdsförslag. Förslagen är både radikala och konkreta.

Ambitiösa klimatbeslut

Klimatförändringen lyfts upp som det främsta hotet, både på nationell och global nivå. Om vi vill hejda uppvärmningen innan den når ohållbara nivåer måste samhället förändras i grunden, heter det i rapporten.

Finlands nuvarande energi- och klimatstrategier beskrivs som otillräckliga på sikt. Kolsänkorna måste stärkas och utsläppen måste minska, särskilt trafikutsläppen.

Fotgängare i snöyra.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det kan medföra stora omställningar för den energi- och utsläppsintensiva industrin, dessutom märkbara begränsningar och nya avgifter för att påskynda övergången till utsläppsfria transportmedel.

Finland borde också ta snabbare steg mot en kolneutral cirkulärekonomi, där man återvinner byggmaterial och all slags råvaror så effektivt som möjligt.

Fokus på stads- och metropolpolitik

Här kommer samhälls- och särskilt stadsplaneringen in i bilden. Livskraftiga och fungerande städer har en nyckelroll då det gäller att motverka klimatförändringen, enligt rapporten.

Finland behöver en målmedveten stads- och metropolpolitik för att stärka stadsregionerna som drivkrafter för sina respektive landskap. Den pågående inflyttningen till städerna väntas fortsätta, och då behövs satsningar på bland annat förmånligt boende, service och utsläppsfri kollektivtrafik.

Ratikka ottaa matkustajia kyytiiin illan pimeydessä.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Både huvudstadsregionen, de övriga större städerna och mindre stadsregioner behöver egna, individuella utvecklingsplaner som motsvarar deras behov. Finland har idag bara ett fåtal stadsregioner som är tillräckligt dynamiska för att locka utländska investeringar och nya företagsformer, enligt rapporten.

Sysselsättningsgraden upp till 80%

De mest radikala förslagen i rapporten har med sysselsättningspolitiken att göra. Som det nu är blir pensionärerna hela tiden fler, samtidigt som det föds allt färre barn i Finland.

Om den här ogynnsamma utvecklingen fortsätter, innebär det allvarliga problem på sikt. Utan tillräckligt många skattebetalare faller välfärdssamhället och det nuvarande pensionssystemet ihop.

En pojke klättrar i en klätterställning.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Sysselsättningsgraden i Finland är nu omkring 72 procent, men senast år 2023 borde den vara 75 procent. För att nå det målet behövs 150 000 nya jobb och en arbetslöshetsgrad på under fem procent.

På längre sikt borde sysselsättningsgraden ligga närmare 80 procent, alltså på samma nivå som i Sverige, men då behövs "åtgärder som vi ännu inte kan föreställa oss", enligt rapporten.

Befolkningsutvecklingen kan man påverka genom en mer familjevänlig politik, men dessutom behöver Finland mer invandring, slår rapporten fast. Då behövs också bättre integrations- och utbildningsprogram för invandrare, särskilt kvinnor och ungdomar.

Utbildning, forskning och utveckling

Den allt snabbare digitaliseringen, robotiseringen och användningen av artificiell intelligens inom näringslivet och andra sektorer ställer nya krav på praktiskt taget alla arbetstagare, företag och institutioner i Finland.

Enligt rapporten kommer miljontals nya jobb att uppstå i Finland under de närmaste 10 åren, samtidigt som gamla jobb försvinner.

Helsingin yliopiston kirjasto
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Svaret på det framtidsscenariot stavas utbildning och livslångt lärande, nya former av studie- och utbildningsstöd och digitaliserade läromedel som är tillgängliga för alla.

Den offentliga och privata sektorn borde tillsammans satsa mer pengar på forskning och utveckling, så att summan uppgår till fyra procent av BNP.

Sist men inte minst borde nästa regering sätta igång med en genomgripande reform av socialskyddet. Då gäller det att pussla ihop ett system som gör det möjligt för finländare i alla åldrar att jobba och studera parallellt enligt behov, heter det i rapporten.

Diskussion om artikeln