Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Seniorby i Sjundeå tog ett litet steg framåt – det blir ett privat bygge men kommunen vill sköta vården och servicen

Från 2019
En trädgårdsfest med långbord och mänskor i stolar. En eld/brasa brinner i förgrunden.
Bildtext Vad sägs om en seniorby med trädgårdsfester där yngre och äldre seniorer har trevligt? Låter säkert trevligt, men i första hand planeras ett seniorboende för personer som behöver mer hjälp.
Bild: Dieter Hawlan

Sjundeå har behov av nya lokaler för sina äldre invånare. Villa Charlotta och Azalea har gjort sitt och när ett privatföretag som planerar seniorbyar på olika håll i Finland ville bygga bostäder och vårdlokaler i Sjundeå såg kommunen en chans till samarbete. Projektet har dessvärre dragit ut på tiden.

Redan i maj 2016 beslöt grundtrygghetsnämnden i Sjundeå att utreda möjligheterna att delta i och ordna verksamhet i samband med företaget Virkkulankylä.

- Vårt senaste mål har varit att flytta in i nya lokaler 2019-2020, säger grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand.

Den tidtabellen kommer inte att hålla. Finansieringen är på hälft och likaså har den tilltänkta platsen ändrat. Ursprungligen skulle seniorbyn byggas i korsningen av Sjundeåvägen och Hagavägen, men platsen ansågs inte lämplig.

Egnahemshus på båda sidor om en väg
Bildtext I Brännmalmen i Sjundeå finns redan en hel del hus. Småningom byggs det eventuellt en så kallad seniorby i närheten.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Nu har man reserverat cirka sju hektar i Brännmalmen nära kommuncentrum.

Problem med finansieringen

Seniorbyn i Brännmalmen ska delvis understödas med statliga medel. Det privata företaget har ansökt om statlig finansiering av Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, ARA. Resten sköts med privatfinansiering.

Enligt Virkkulankyläs representanter har prisnivån på entreprenadanbuden varit högre än förväntat och därmed har de räntestödslån och investeringsbidrag som ARA redan beviljat blivit för små i förhållande till entreprenadanbuden.

Företaget Virkkulankylä har lämnat in en ny förfrågan till ARA där man undrar om ARA godkänner de inlämnade anbuden eller om man bör göra en ny runda.

Företaget behöver också få klartecken av Sjundeå kommun innan ARA, det vill säga Finansierings- och utvecklingscentralen för boende fattar några beslut.

några äldre och en vårdare vid en bärbar dator . Man kan inte urskilja personernas ansikten.
Bildtext Seniorby eller seniorboende? Sjundeå är i trängande behov av nya lokaler. Antalet över 75-åringar i Sjundeå kommer att öka avsevärt på 2020-talet. Alla kan eller vill inte bo kvar i sina stora villor.
Bild: © Robert Kneschke

För Kim Karlsson, ordförande för grundtrygghetsnämnden i Sjundeå, är det viktigt att föra saken vidare.

- Här är många frågor grundtrygghetsnämnden inte kan ta ställning till innan vi får ett godkännande av kommunstyrelsen och eventuellt också av tekniska nämnden, säger Kim Karlsson.

Seniorby eller endast serviceboende?

Grundtrygghetsnämnden vill nu att tekniska nämnden ska bereda hyresavtal för tomten i Brännmalmen för tidsperioden 1.2.2019-31.12.2038.

Nämnden föreslår också att Sjundeå deltar i Virkkulankylä-projektets första skede, vilket innebär att företaget bygger ett serviceboende på 1 600 kvadratmeter för 30 invånare.

En björkdunge
Bildtext Så här ungefär ser tomten ut som Virkkulankylä vill hyra eller köpa. Eventuellt har träden hunnit växa några centimeter sedan bilden togs eftersom planerna på en seniorby inte är helt pinfärska.

Efter det hyr Sjundeå kommun serviceboendet och sköter vården och servicen.

- Hur bygget förverkligas har vi ingen del i, varken vem som bygger eller hur. Men våra klienter och anställda är i stort behov av nya lokaler, säger Karlsson.

Företaget kan varken bygga eller vårda

Vad är då Virkkulankylä och vad menas med en seniorby?

Bakom konceptet står ett annat företag, Kuusikkoaho, som är registrerat i Outokumpu i Norra Karelen. Vd Leo Tolonen talar om ett varumärke där äldre, från 50 år uppåt, bor i småhus och radhuslängor i ett byliknande område där det också finns serviceboende och grupphem.

Det som är lite överraskande är att Tolonens företag inte är ett byggföretag och inte heller ett vårdföretag.

- Vi fungerar som byggherrar som anlitar entreprenörer som bygger och vi ansöker också om finansieringsstöd, förklarar Leo Tolonen.

händer som håller i varandar. Det är händer på äldre mänskor. Kan tolkas som dans eller gruppgymnastik eller yoga.
Bildtext Fritt fram för alla femtioplussare. Företaget Virkkulankylä tror stenhårt på ett koncept där äldre och yngre seniorer bor nära varandra eller tillsammans.
Bild: Mostphotos

Liknande serviceboenden och planer på seniorbyar finns på några håll i Finland. Tolonen nämner Joensuu och Kauhava där ett privat vårdbolag har hand om serviceboendet.

Som bäst byggs en seniorby med totalt nio byggnader i Kouvola. Byn ska stå klar lagom till bostadsmässan i sommar och vården och servicen kommer sedan att skötas i stadens regi.

Öppet och oklart om det blir fler seniorhus

Så långt i planerna som Kouvola är Sjundeå däremot inte. Nu koncentrerar man sig på skede ett, det vill säga ett serviceboende.

I ett eventuellt skede två i seniorby-projeket skulle företaget låta bygga småhus, radhuslängor och grupphem i Brännmalmen. Det projektet skulle i så fall gälla en byggnadsyta på totalt 5 000 kvadratmeter och bostäder för cirka 120 invånare eller hyresgäster.

en skiss med flera bostäder som i princip är under samma tak. Runt det finns fristående, mindre hus.
Bildtext Så här ser skisserna för seniorbyn i Sjundeå ut.
Bild: Arkkitehtipalvelu Oy

Fördelen med projektet är att kommunen inte skulle äga och bli fast med fastigheter om vård- och landskapsreformen genomförs, säger grundtrygghetsnämnden ordförande i Sjundeå, Kim Karlsson.

- Det har alltid ansetts ekonomiskt lönsammare att äga och bygga själv, men tiderna har ändrat. Det finns inte pengar i det oändliga och vi vet att många, också grannkommunerna, finansierar sina byggprojekt med utomstående finansiärer.