Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland inför tätare vargsamarbete med Sverige och Norge

Från 2019
Varg står i snön.
Bild: Mostphotos

Finland stärker samarbetet med Sverige och Norge i vargfrågor, bekräftar Jord- och skogsbruksministeriet.

Samarbetet kommer främst att handla om uppföljning och undersökning av vargstammarna i ländernas norra delar. Målet är också att öka vargarnas genetiska mångfald.

I Lappland finns det två huvudstammar bland vargarna, den skandinaviska och den finsk-ryska vargstammen. Till den isolerade, skandinaviska stammen hör de vargar som lever i Sverige och Norge.

Finland skickar vargar till Sverige och Norge

För att den skandinaviska stammen ska kunna kvarhålla sin genetiska mångfald krävs att en individ från den finsk-ryska vargstammen minst vart femte år förflyttas till Sverige och Norge och sedan förökar sig där.

Det här målet är det meningen att Finland ska bidra till.

Naturvårdsverket i Sverige följer aktivt upp vargpopulationen för att så fort som möjligt kunna identifiera de vargar som kommer antingen från Finland eller Ryssland.

Vargarnas ursprung bekräftas med hjälp av dna-prov.

Mycket vargtrafik på renskötselområden

De vargar som rör sig mellan Finland, Sverige och Norge färdas vanligen över områden där det också idkas renskötsel.

De skador som vargar orsakar på ren är svåra att förebygga, särskilt på naturbeten. År 2017 uppgick värdet av renskadorna till ungefär 1,2 miljoner euro uppger Viltskaderegistret.

Jord- och skogsbruksministeriet vill införa effektivare övervakning och utfodring av renar för att försöka åtgärda problemet.

Källa: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Diskussion om artikeln