Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

"Vi behöver mera blandskog och mindre kalhyggen" - klimatförändringen främjar skadeinsekternas framfart

Från 2019
Uppdaterad 28.01.2019 08:41.
Tyttö kävelee metsätiellä johon on satanut ensilumi.
Bildtext Finland är fortfarande väldigt beroende av sin skog.

Varje år drabbas den finska skogen av diverse förstörelse. En av orsakerna är skadeinsekter. Klimatpanelen- en finländsk tankesmedja som består av klimatforskare publicerar på måndag sin rapport om skogsförstörelse.

Finland är ännu väldigt beroende av sin skog. Våra skogsprodukter består till över 20 procent av hela värdet på exportvarorna från Finland.

Enligt skogsindustrin har man gjort flera investeringar som är klimatsmarta. Industrin beräknar dessutom att de har skapat över 50 000 jobb.

Förädlingsvärdet är ändå fortfarande lågt och mestadels går den avverkade skogen fortfarande till papper och cellulosa.

En annan växande trend i Finland är naturturismen som skulle lida om skogen skulle försvinna.

Jag tror att om vi har fler varma torra somrar så betyder det att vi kommer få mer och mer skador från diverse insekter

Heli Viiri

Enligt aktivister finns det många arter som är beroende av gammal skog. Döda träd, både stående och fallna, är viktiga för både skalbaggar och svampar.

Aktivisterna tycker att vi nog kan använda våra skogar men att konsumtionen måste avta hos befolkningen.

Skogsägare däremot håller inte med och enligt dem måste skogen förvaltas och bearbetas på rätt sätt för att på bästa sättet motverka klimatförändringen.

Skadeinsekter är däremot ett problem, hur stort problemet är kan forskare ändå inte svara på.

Inga siffror på insektskador

Heli Viiri, forskare vid Naturresursinstitutet, säger att siffrorna inte existerar.

– Det beror helt enkelt på att det är svårt att identifiera vilka skador som kommer från vad. Vissa skador kommer i början av sommaren och vissa kommer först mot hösten.

Däremot kommer det att ske en inventering av Finland nationalskogar. Projektet inleds i slutet av våren.

omkullfallna träd på ett kalhygge
Bildtext Skogsindustrin är viktig. Kalhyggen borde ändå förbjudas enligt vissa.
Bild: YLE/Monica Forssell

Enligt Viiri måste vi se till att skog huggs ner i tid och att man inte låter stormfällda träd ligga kvar i skogen.

– Det finns en stor risk för att omkullfallna träd som fått stå en tid blir attackerade av skadeinsekter. Däremot har vi haft tur i och med att vi inte har haft så mycket stormfällda träd.

Hon tillägger att vi har väldigt mycket gammal granskog i Finland, särskilt i de södra delarna av landet.

– Gamla skogar är mer utsatta för olika skador. Man måste alltså hugga skogar i tid. Vissa delar av landet har lidit av skador orsakade av granbarkborren på grund av det här.

Samtidigt kan det vara farligt att utrota skadeinsekter helt och hållet eftersom många andra arter är beroende av skadeinsekter för att överleva.

Varmt klimat bidrar till fler insekter

Så hur påverkas skadeinsekterna av klimatförändringen?

– Jag tror att om vi har fler varma torra somrar så betyder det att vi kommer få mer och mer skador från diverse insekter.

I och med att det blir varmare år för år betyder det att insektpopulationen har möjlighet att öka.

Det viktigaste är att se till att vi har en mångsidig skog och förebygger kalhyggen

Panu Kunttu

Det betyder att om vi inte gör något för att bromsa klimatförändringen kan de finska skogarna börja svärma av skadeinsekter. Det i sin tur skulle betyda att stora delar av den skog vi fortfarande är beroende av skulle dö.

Alla håller ändå inte med om att det är viktigt att skogen systematiskt huggs ner.

Panu Kunttu som är ledande skogsexpert för Världsnaturfonden WWF säger att det finns viktigare åtgärder.

– Det viktigaste är att se till att vi har en mångsidig skog. Olika åldrar på träden, blandad skog och framförallt en metod som kallas för kontinuitetsskogsbruk som betyder att man inte lämnar kala ytor vilket leder till att skogarna har en bra buffert mot skadeinsekter.

Panu Kunttu undersöker svampar på murken trädstam.
Bildtext Panu Kunttu säger att vi behöver mera diversitet och blandskog.
Bild: Panu Härmävaara

Kunttu säger att skadeinsekter för det mesta är fokuserade på en viss art eller storlek. Enligt honom skulle en blandskog som får växa i fred bidra till att skadeinsekterna hålls i schack.

– Skadeinsekter är vanliga bara i ensidiga ekonomiskogar som sköts alltför intensivt. Skogar i naturtillstånd är mångsidiga med artrikedom. Dessa skogar innehåller djur och parasiter som begränsar skadeinsekternas population.

Klimatförändringen största hotet.

Enligt Kunttu är klimatförändringen ett större hot. Om klimatet blir varmare kan det betyda att arter som nu inte klarar Finlands temperatur kan bli vanliga i framtiden.

Främmande arter är ett annat hot mot den finska skogen. Bara för några år sedan hittades asiatisk långhorning. Om inte myndigheterna skulle ha hittat problemet i tid skulle mycket av den finska lövskogen ha lidit.

– Vi behöver starkare lagstiftning om hur olagligt det är att hämta hit skadeinsekter från utomlandet. Dessutom behöver myndigheterna mera resurser så att de faktiskt kan bekämpa problemen.

Finlands klimatpanel med färsk rapport

På måndag ska klimatpanelen som leds av Markku Ollikainen, professor vid Helsingfors universitet presentera sin rapport om skogsförstörelse.

Den handlar om hur vi påverkas av skadeinsekter och vad som skulle ske ifall skadeinsekterna skulle öka på ett ohanterligt sätt.

Diskussion om artikeln