Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu medger Esperi Care brister i vården på Ulrika-hemmet i Kristinestad

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 15:27.
En gammal människas händer
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Vårdföretaget Esperi Care, som prickats för vanvård på ett vårdhem i Kristinestad, medger att det har förekommit brister i dess verksamhet.

I ett pressmeddelande lovar Esperi Care att omedelbart vidta åtgärder för att återställa förtroendet för företaget.

Verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni säger att ledningen inte har tagit personalens oro och tysta signaler på tillräckligt stort allvar.

- Det är vi mycket ledsna för, och vi tar det här som en viktig lärdom.

Ledningen inte har tagit personalens oro på tillräckligt stort allvar

Aarnio-Isohanni, vd för Esperi
Bildtext Marja Aarnio-Isohanni äger själv 10 procent av Esperi
Bild: Esperi Care

Det var på torsdagen som Kristinestads stad tog över ansvaret för vården vid Esperis vårdhem Ulrika.

Den främsta orsaken sades vara bristen på personal vid hemmet. Under en kort tid har Regionförvaltningsverket fått ta emot många klagomål om patientsäkerheten på vårdhemmet.

Personalen ska också ha hotat med strejk för att får sin röst hörd.

Esperi lovar anställa fler

Aarnio-Isohanni säger att problemen vid Ulrika-hemmet nu ska utredas grundligt och att mer personal ska anställas.

- Vi kommer att fastanställa folk och omvandla de många timanställningar till heltidsanställningar, säger hon. Också förmännens ställning och administrativa uppgifter ska ses över. Här har det funnits oklarheter.

Fakta om Esperi Care

Esperi Care har verksamhet i 200 kommuner i Finland, och 8 000 vårdplatser. Företaget har 6 300 anställda.

Kapitalförvaltningsbolaget Capman sålde 2016 Esperi Care till brittiska Intermediate Capital Group.

Andra ägare är pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Esperis operativa ledning, inklusive verkställande direktören Marja-Aarnio Isohanni.

Saga Care Finland är ett dotterbolag till Esperi.

Valvira undersöker Esperis riksomfattande verksamhet

Valvira, som övervakar social- och hälsovårdsbranschen, har igångsatt en utredning av Esperi Care-kedjan som helhet.

Problem har rapporterats från ett tiotal vårdhem som leds av Esperi Care. De är inte lika allvarliga som de problem som ledde till övertagandet av verksamheten i Kristinestad.

Valviras generaldirektör Markus Henriksson vill inte gå in på några detaljer om vad problemen handlar om.

Markus Henriksson
Bildtext Markus Henriksson på Valvira
Bild: Valvira

- Vi är som bäst i utredningsstadiet, konstaterar han för Helsingin Sanomat. Den kan ta veckor, om inte månader.

Beslutet att frånta Esperi verksamheten vid Ulrika-hemmet berodde på att många allvarliga fall hade uppdagats - fall där patientsäkerheten var hotad. En klient misstänks ha avlidit på grund av vårdfel.

Omsorgsdirektör Lindedahl: Läget är under kontroll

Vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl i Kristinestad intygar att läget nu är under kontroll.

De som finns kvar och deras anhöriga har ingen orsak att oroa sig.

- Nu är en anställd vid Kristinestads stad ansvarig för varje skift vid vårdhemmet Ulrika.

Det bor för närvarande 17 klienter på hemmet. På fredagen då krisen blev akut flyttade grannstaden Kaskö bort fyra av sina klienter från hemmet.

- De som finns kvar och deras anhöriga har ingen orsak att oroa sig, intygar Lindedahl.

Esperi Care
Bildtext Esperis huvudkontor finns i gamla militärsjukhuset Tilkka i Helsingfors
Bild: Lehtikuva

Det är den planerade social- och hälsovårdsreformen som fått de privata vårdbolagen att växa i rasande takt. I täten finns faktiskt Esperi Care som har köpt upp närmare 120 mindre företag i branschen de senaste åtta åren.

Esperis omsättning har alltså ökat rejält, men bolaget gick 2017 fortfarande på minus.

Enligt Skatteförvaltningens uppgifter hör verkställande direktören och delägaren Marja Aarnio-Isohanni till de största inkomsttagarna i vårdbranschen.

Diskussion om artikeln