Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bankerna meddelar om allt fler misstankar om penningtvätt – finansbranschen efterlyser nya sätt att bekämpa brotten

Från 2019
En rulle med eurosedlar som har en handboja runt sig.
Bild: Mostphotos \ Marén Wischnewski

Bankerna anmäler allt oftare misstankar om penningtvätt. Nu efterlyser finansbranschen ett snabbare anmälningssystem och ett utökat informationsutbyte mellan bankerna för att man ska kunna effektivare bekämpa penningtvätt. Vid centralkriminalpolisen ställer man sig positivt till förslaget.

Centralkriminalpolisen fick i fjol omkring 9000 anmälningar om misstankar om penningtvätt av bankerna, medan motsvarande siffra ännu för två år sen var omkring 5000.

Då man räknar med anmälningarna som gjorts från andra än bankerna stiger antalet drastiskt. I fjol gjordes det sammanlagt knappt 40 000 anmälningar om misstänkt penningtvätt, vilket ändå är färre fall än år 2017.

I utredningarna har Centralkriminialpolisen lyckats beslagta 2,3 miljoner euro i Finland. Dessutom kunde de lägga beslag på ytterligare en miljon euro utomlands.

Anmälningssystemet är i dag ändå i vissa fall för långsamt för att man ska lyckas bekämpa penningtvätt.

Till exempel då bankens system varnar för en ovanlig transaktion kan pengarna redan ha lyfts i en utländsk bankomat.

Bland annat bankernas och försäkringsbolagens intresseorganisation Finans Finland vill göra det nuvarande systemet snabbare. Som ett medel för det vill man öka informationsutbytet mellan bankerna.

Misstankar om penningtvätt luckrar upp bankhemligheten

– I dag har vi begränsningar i lagstiftningen till exempel om hur bankerna får utbyta information sinsemellan om misstänksamma affärer, säger Finans Finlands vd Piia-Noora Kauppi.

Det har också tidigare diskuterats om ett utökat informationsutbyte, men förslagen har fallit på grund av bland annat frågor om datasekretess.

Bankerna har ändå ett behov att visa att de satsar på att bekämpa penningtvätt och att man också förväntar sig resultat.

För att nå målet måste hela verksamhetskedjan vara smidig och säker börjande från en säker identifiering av kunderna.

– Den här typen av brottslighet måste man bekämpa innan brottslingarna kommer in i systemen. Med det avser jag att om en brottsling kommer in i systemen i en bank som verkar inom EU:s inre marknad är risken mycket större att de kan verka mycket högre, säger Kauppi.

Finans Finland rf. representerar bland annat bankernas, försäkringsbolagens, penninginstitutens, värdepappersmäklares, investeringsfondbolagens och branschens arbetsgivarens intressen.

Vid Centralkriminalpolisens utredningscentral för penningtvätt är man positivt inställd till förslaget från Finans Finland.

Kontonummersbedragare åker fast på bar gärning

– Alla medel som både de med anmälningsplikt och myndigheterna kan fortare känna igen de som utför misstänksamma gärningar och kanske också identifiera till exempel sådana personer som tar emot medel bedrägligt stöds av oss, säger Pekka Vasara som är chef för utredningcentralen för penningtvätt.

Enligt honom kan man också med snabbare informationsutbyte förebygga andra brott än penningtvätt. Till exempel skulle det inte gå att förfalska kontonummer på fakturor då systemet skulle varna för att det förfalskade kontonumret inte är det kontonummer som är kopplat till mottagaren.

– Om man skulle se vem mottagaren är kunde man bättre kunna förhindra sådana fall. Likaså skulle det fungera med nätbedrägerier där man snabbt skapar många konton och förflyttar pengarna fort vidare. Då skulle ett utökat informationsutbyte mellan banker vara gynnsamt, säger Vasara.

Artikeln är översatt från Jarmo Koponens artikel Pankkien tekemien rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti – Finanssiala haluaa uusia torjuntakeinoja publicerad av Yle Uutiset.

Diskussion om artikeln