Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå avbröt samarbetet med Esperi Care – i Lovisa inga problem

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 15:28.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Arkivbild. Bilden är inte tagen på något av Esperis vårdhem.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Sedan i höstas har Borgå stad inte längre skickat klienter till Esperi Cares vårdhem Vuokko. I Lovisa å andra sidan verkar det inte finnas några större problem varken på vårdhemmet Ulrika eller på Merimetso.

På torsdagen uppdagades det att vanvård har förekommit på vårdföretaget Esperi Cares äldreboende Ulrika i Kristinestad.

En person kan ha dött på grund av missförhållandena.

En radhus byggnad med vita och röda väggar. Framför byggnaden finns två träd.
Bildtext Ulrikahemmet i Kristinestad.
Bild: Yle/Juho Teir

I ett pressmeddelande medgav vårdföretaget att det förekommit brister i verksamheten, och man lovade anställa mer personal och ställa saken till rätta.

Efter det har allt fler fall av missförhållanden på Esperis vårdhem dykt upp i rampljuset.

Social- och hälsovårdsbranschens tillstånds- och tillsynsverk Valvira håller på med en utredning av Esperi Care-kedjan som helhet.

16 av Esperis vårdhem i 14 städer har prickats av Regionförvaltningsverket för olika brister.

Vårdhemmet Vuokko i Borgå är ett av dem.

Smutsigt och för lite personal

– Vuokko har inte fått bristerna åtgärdade. Staden beslöt på hösten att vi inte styr fler boende till vårdhemmet innan vården fyller de kvalitetskrav som avtalet förutsätter, sade Borgås tf servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice Lea Laakso till Yle förra veckan.

Vuokko har meddelat staden att de redan åtgärdat problemen som upptäckts på vårdhemmet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utreder förhållandena på Vuokko som bäst.

Regionförvaltningsverket gjorde ett första överraskningsbesök på Vuokko i Borgå redan på våren 2017. Då uppdagades flera olika missförhållanden.

En del av personalen som delade ut mediciner hade inte alla lov som krävs och vissa vårdare fanns inte med i registret över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården.

Staden beslöt på hösten att vi inte styr fler boende till vårdhemmet innan vården fyller de kvalitetskrav som avtalet förutsätter

Lea Laakso, tf servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice i Borgå

Dessutom var det smutsigt på vårdhemmet och boende hade behandlats illa. De hade lämnats sittande vid matbordet efter att måltiden var över och de hade lagts i sina sängar utan anledning.

Det största problemet var ändå bristen på personal. Iband fanns det bara en vårdare på plats trots att det kan bo upp till 30 klienter på Vuokko.

Enligt Vuokkos verksamhetslov borde det finnas minst 0,58 vårdare per boende.

Allt väl i Lovisa

Enligt Esperis webbsida (på finska) har man flera olika enheter i Lovisa. Vårdhemmet Lovisaviken i Märlax erbjuder service också på svenska medan vårdhemmet Ulrika i centrum främst riktar sig till finskspråkiga äldre.

- Lovisavikens vårdhem står tomt; det har ännu aldrig varit verksamhet där. Vi har inte haft klienter att erbjuda dem, säger Lisbeth Forsblom som är servicechef för seniortjänster i Lovisa.

Ulrikahemmet å andra sidan har 18 klienter, varav 14 bor där på bekostnad av Lovisa stad.

- Det har inte varit några större problem. Vi har årligen gjort granskningar där. Det är klart att det kan finnas små saker att ta fasta på vilket vi gjort, men inga större problem, säger Forsblom.

Esperi Care
Bild: Lehtikuva

Lovisa stad gör årligen en kundenkät som delas ut till klienterna på alla äldreboenden i staden samt deras anhöriga. Den senaste kundundersökningen gjordes i höstas.

- Resultatet från Ulrikahemmet var ganska gott. Det var inte dåligt. Jag upplever inte att vi skulle ha haft problem med det.

Forsblom besökte vårdhemmet på måndagen. Hon poängterar att besöket planerades redan före händelserna i Kristinestad uppdagades.

- Allt där verkade vara okej, och vi pratade förstås om det här. I personalen var de väldigt ledsna och tyckte att det var hemskt, säger Forsblom.

Bra vårdkultur lever kvar

Ett av de största problemen på de av Esperis vårdhem där det finns eller har funnits missförhållanden är personalbrist. Enligt Forsblom finns det tillräckligt med personal på Ulrika i Lovisa.

- Vi konkurrensutsatte vårdplatserna och hade som kriterium att det måste vara minst 0,6 vårdare per inneboende. Man fick tilläggspoäng om procenten var högre. Vi ville inte ha 0,5 vårdare per klient som vissa platser kör med. Det kanske har bidragit till att personalstyrkan är lite större, säger Forsblom.

Brandbackens servicecenter
Bildtext Arkivbild. Bilden är inte tagen på något av Esperis vårdhem.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Hon har fått höra att det inte varit några större problem med att hitta vikarier till Ulrika i Lovisa.

- Det är ofta där som det blir problem. Man har den fasta personalen men så blir det sjukfrånvaro eller semestrar, konstaterar Forsblom.

Hon berättar att Ulrika från början ägdes av ett familjeföretag. En del av personalen har jobbat i huset redan länge innan Esperi tog över för ett år sedan.

- Det kan vara att där fanns en bra vårdkultur som sedan har fortsatt, funderar Forsblom.

I år kommer vi antagligen att göra kontrollbesöken oanmält

Lisbeth Forsblom, servicechef för seniortjänster i Lovisa

Hon är överlag glad över att problem på vårdhem kommer fram i dagsljus.

- Det är enda sättet att få en förändring till stånd, säger Forsblom.

Hittills har Lovisa stad oftast meddelat på förväg när man kommer på kontrollbesök.

- I år kommer vi antagligen att göra kontrollbesöken oanmält. Det gäller alla ställen, inte bara Esperi, säger Forsblom.

Verksamheten på Esperis Merimetso ska kartläggas

Lite utanför Lovisa centrum finns hemmet Merimetso som erbjuder boendetjänster för mentalvårds- och missbruksklienter.

Enligt Päivi Silppula som är servicechef för vuxentjänster har man inte fått några klagomål om hemmet Merimetso.

Inom de närmaste veckorna kommer man ändå att besöka hemmet för att göra en kartläggning. Då kollar man bland annat personalmängden och hemmets plan för egenkontroll.

Delvis blev kartläggningen aktuell i och med problemen som upptäckts på Esperis vårdhem runtom i landet, delvis hör den till rutinjobbet.

- Vi gör sådana här rutinbesök ungefär en gång om året, förstås oftare om vi får höra klagomål, säger Silppula.

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bild: Mostphotos

Hon är ny på posten som servicedirektör och kommer inte ihåg när en kartläggning senast gjorts om hemmet Merimetso.

Enligt Silppula bor det för tillfället bara två Lovisabor på Merimetso. Resten av klienterna kommer från andra kommuner.

Den delen av texten som handlar om vårdhemmet Vuokko baserar sig till stor del på artikeln Asiakasturvallisuus on vaarantunut useissa Esperi Caren hoivakodeissa – monet kaupungit keskeyttäneet asukkaiden sijoittamisen vakavien ongelmien vuoksi skriven av Riku Roslund och Jaakko Mäntymaa.

Diskussion om artikeln