Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander: "Mer juridik än etik när man förhandlar med privata vårdbolag"

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 10:18.
Äldre person i rullstol.
Bildtext När befolkningen åldras har äldreomsorg har blivit en nisch för många privata vårdbolag. Bilden är tagen i ett annat sammanhang än det som artikeln handlar om.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Det privata vårdbolaget Esperi Care är på tapeten efter problemen i Kristinestad. Esperi lovar bot och bättring också i Västnyland.

Övervakningen av de privata vårdbolagen faller på kommunernas axlar. Det gäller i de fall kommunerna köper tjänster eller när servicepunkten finns i kommunen. Det här kräver resurser och juridisk kunskap.

- Det har visat sig att man måste ha mycket noggrann och kontinuerlig övervakning när man besöker vårdhemmen och diskuterar med personalen, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander i Hangö.

Krav på kommunerna

Kajander har lång erfarenhet av upphandlingar med privata vårdproducenter. Ibland har det gått bättre och ibland sämre.

I det här skedet har hon samlat på sig en hel del kunskap och säger skämtsamt att ifall social- och hälsovårdsreformen blir verklighet borde hon kanske börja studera till jurist.

- Det här med avtal är väldigt knepigt. Kommunerna har kanske inte riktigt haft den kunskap som man borde ha. Sedan när det blir problem så är det ju avtalet som gäller, säger Kajander.

närbild på kvinna
Bildtext Elisabeth Kajander har både goda och dåliga erfarenheter av kommunalt samarbete med privata vårdproducenter.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det är viktigt att kommunens krav framgår på en väldigt detaljerad nivå i avtalen samtidigt som det måste finnas flexibilitet ifall vårdbehovet ändras.

Det här är en utmaning för dem som gör upp avtal. Den som sitter på den bästa juridiska expertisen har trumf på hand.

- Det borde ju vara i vårdbolagens intresse att ha en bra vård för det är ju den bästa marknadsföringen. Av någon orsak är det sen ändå ofta marknadskrafterna och pengarna som styr.

Elisabeth Kajander

Kajander bävar inför en eventuell social- och hälsovårdsreform där man väljer att öka valfriheten och övervakningen flyttas längre bort från kommunerna.

- När det gäller valfriheten så måste det ju finnas en marknad och då kommer realiteten emot. Inte ryms det väldigt många på marknaden i Hangö, säger Kajander.

Hennes farhåga är att någon av de stora vårdjättarna slukar de mindre och slutligen tar åt sig hela biten och skapar ett monopol.

Kris i Kristinestad

Det var i torsdags som tillståndsverket Valvira såg sig skyldig att avsluta vården på det privata vårdhemmet Ulrika i Kristinestad.

Staden tog över verksamheten med omedelbar verkan. Orsaken var bland annat för lite personal och felaktig vård.

Samma företag har också byggt ett flertal vårdhem i Västnyland men verksamheten har kommit knaggligt igång.

I fjol våras berättade vi om Esperi Cares expansionsplaner i Västnyland.

Tomma byggnader i Ingå, Hagahemmet flyttar in i Ekenäs

I Gammelboda i Ekenäs skall staden hyra in sig i Esperis nybyggda vårdhem, efter att det blivit klart att äldreboendet Hagahemmet skall inhysas i lokalerna. Staden skall stå för vården.

I Ingå där man byggt ett hem för funktionshindrade står lokalerna tomma. Det torde öppna inom kort även om Esperi inte kunnat bekräfta uppgifterna.

Här byggs vårdhemmet Birgitta i Gammelboda i Ekenäs.
Bildtext Lokalerna i Gammelboda i Ekenäs väntar på sina klienter. Bilden är från våren 2018
Bild: Yle/Maria Wasström

I Sjundeå öppnade däremot Esperi äldreboendet Sigrid i slutet av år 2018. Företaget Esperi vill ändå inte svara på några frågor för tillfället utan hänvisar till kommunikationschefen som också är upptagen.

Det visar sig i alla fall att företaget skickat ut ett brev till berörda samarbetspartners i kommunerna där man försäkrar att man ska åtgärda bristerna i vårdkvaliteten.

I Hangö vann Esperi Care en offert för serviceboendet Nova för ett par år sedan men på grund av en besvärstvist är det fortfarande Stiftelsen Hangö servicebostäder som driver verksamheten vid Nova.

Elisabeth Kajander om privata vårdbolag

4:04

Diskussion om artikeln