Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu ska Åbo skrida till åtgärder i kampen mot utslagning bland unga - 2739 Åbounga i åldern 15-29 år i riskzonen

Från 2019
Uppdaterad 28.01.2019 23:32.
En person står ensam och tittar ut över havet.
Bild: Yle/Simon Bergholm

Nu ska kampen mot marginalisering bland unga tas upp på allvar i Åbo, om man får tro stadens politiker och tjänstemän.

På måndag kväll godkände stadsfullmäktige åtgärdsprogrammet som lägger fram en plan för att motarbeta utslagning.

I Åbo bor 2739 utslagna 15-29 åringar. Siffran kommer från stiftelsen ME-säätiö, som staden samarbetat med och som kartlagt problemet. I sin analys har stiftelsen studerat bland annat hur olika riskfaktorer hänger ihop med utslagning. Man har stött sig på bland annat Statistikcentralens sysselsättningssiffror, då man landat på den exakta siffran.

Åtgärdsprogrammet har sin grund i en överenskommelse mellan partierna i samband med budgetförhandlingarna i november 2017.

Vem är utslagen i Åbo?

I stadens program beskrivs en utslagen person som någon som har svaga band till samhället.

Dålig skolframgång och arbetslöshet är som väntat faktorer som ofta hänger ihop med utslagning visar statistik och forskning.

Samtidigt noterar programmet också att de flesta unga i Åbo mår relativt bra. I jämförelse med övriga delar av landet löper Åbounga i genomsnitt till och med en lite lägre risk för utslagenhet.

Men det är de unga som riskerar att hamna utanför som man nu bättre vill nå ut till.

Åbo stadsfullmäktiges möte 28.1.2019
Bildtext Åbo stadsfullmäktige samlades till årets första möte på måndag. Närmast bilden ledamöterna Mervi Uusitalo (VF) till vänster och bredvid henne partikollegan Sauli Saarinen.
Bild: Yle/Ville Hupa

Vad vill staden göra?

Programmet innehåller inga direkt unika eller överraskande åtgärder.

Däremot är det ett omfattande program som ska tillämpas på bred front. Både servicen, skolorna, kontakten till hemmet och stadsplaneringen ska påverkas av det nya programmet.

Som åtgärder ska staden gå in för att stärka kompetensen hos personalen som arbetar med frågor som berör unga. Man ska också satsa på att bättre nå ut till skolorna, bland annat genom att placera ut 10 nya sjukskötare inom psykiatri i högstadieskolor och inom andra stadiets enheter.

Digitala åtgärder och forskning har en stark roll i programmet.
Staden ska gå in för att bättre utnyttja forskning och olika digitala analysverktyg för att tidigare kunna identifiera riskfaktorer som kan leda till att unga slås ut.

Man vill också skapa bättre digitala miljöer där unga har en så låg tröskel som möjligt att ta kontakt med någon vuxen som kan hjälpa.

Staden nämner också de nya allaktivitetshusen i Syvälahti i Hirvensalo samt Ypsilon i Övre S:t Marie, som viktiga pusselbitar i arbetet mot utslagning.

Bostadslösheten ska också tacklas - nästan 500 Åbobor är bostadslösa

Bostadslösheten ska också bekämpas och stadsfullmäktige godkände en skild plan för att ta itu med problemet.

Planen innebär en större satsning på bland annat förebyggande verksamhet. Man ska öka utbudet av förmånligt prissatta bostäder och förbättra ekonomirådgivningen och boenderådgivningen.

Planen för att tackla bostadslösheten kan läsas här.

I slutet av år 2018 bodde 475 bostadslösa personer i Åbo.

Maratondiskussion trots brett stöd för programmen

Trots att alla partier är mer eller mindre enhälliga om att Åbo måste göra mer för att stöda marginaliserade unga och motarbeta bostdaslöshet, ledde frågorna till en lång och stundvis livlig diskussion i fullmäktigesalen.

Flera politiker berömde stadens tjänstemän för beredningen av programmet.

-Tjänstemännen har visat en mångsidig förståelse för utslagning i sin beredning, tyckte Niina Ratilainen (Grön).

Inom Vänsterförbundet ansåg man att programmet saknar metoder för att mäta framstegen i kampen mot utslagning. Från stadens sida svarade man att måttstockar kommer att uvecklas i takt med att programmet verkställs.

Vissa ledamöter var kritiska till stadens starka fokusering på unga i programmet.

-Utslagenhet är inget som bara drabbar ungdomar, sade Ville Auvinen (KD).

Stadens åtgärdsprogram mot utslagning bland unga kan i sin helhet läsas här.

Artikeln har uppdaterats klockan 23:15 med en beskrivning av diskussionen i stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln