Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns vård och omsorg får bra vitsord - Almahemmet fortfarande i vågskålen

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 08:44.
En hög med utredningar där det står Balans 2020 på pappren.
Bildtext Sparprogrammet balans 2020 är igång - men år 2020 har man knappast lyckats spara hela underskottet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sparprogrammet balans 2020 har kommit igång och de flesta utredningarna är nu gjorda. Måndagen den 28 januari hölls en aftonskola i Kimito där tjänstemän och politiker samlades för att diskutera resultaten.

Den anlitade konsulten Liisa Ståhle har synat Kimitoöns vård- och omsorg och hade mycket positivt att säga om servicen.

- Något som sticker ut om man jämför med andra kommuner är att man generellt har kort kötid till läkare och vårdtiden är snabb. Hannahemmet är också mycket kostnadseffektivt, säger hon.

Liisa Ståhle.
Bildtext Liisa Ståhle ansåg att vård- och omsorg på många sätt fungerade bra i Kimitoön.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Ståhle anser att det främst är inom äldreomsorgen det finns större utgifter att spara.

- Man bör göra upp en strategisk målsättning för den åldrande befolkningen. Avdelningarna fungerar bra så jag skulle inte ge rådet att gå in och göra några drastiska åtgärder där, säger hon.

Tungrodd äldreomsorg

Just nu kan Kimitoön erbjuda effektiverat serviceboende och institutionsvård för 12,2% av de invånare som är 75 år fyllda. Enligt Ståhle är det nationella målet 9%, det vill säga att flera ska kunna bo hemma längre.

- En sådan åtgärd skulle spara flera hundra tusen euro i långa loppet, säger Ståhle.

I stort finns det enligt hennes utredning ett behov av att krympa ner helheten och Ståhle nämner att mängden enheter behöver bli färre. Som ett annat bekymmer framhåller Ståhle att kommunen för tillfället nästan helt saknar mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Veijo Lücke, Anneli Pahta och Daniela Sundberg sitter vid ett bord.
Bildtext Kommunfullmäktige samlades före aftonskolan.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Planen är att kommunen ska spara cirka tre miljoner euro på två år. Hur stor del som ska sparas inom vård- och omsorg är inte definierat men Ståhle anser oberoende att tidtabellen är stram.

- Det är en ambitiös tidtabell. Kommunen ska nu sikta på långa, hållbara lösningar till exempel att göra åldringsvården mindre tungrodd. Korta snabba beslut kan vara förödande, säger hon.

"Hälsosamt att syna verksamheten"

Omsorgschef Maria Wallin har liksom många kollegor gjort en intern utredning om vad man kunde göra för att spara pengar. I första hand handlar det enligt Wallin om hur kostnaderna inom äldreomsorgen kunde fördelas på ett bättre sätt.

- Det har vart mycket jobb men för min egen del kom jag enklare undan än de andra enhetscheferna. Vi har fått upp ögonen för nya saker, säger hon.

Utredningen visar att en stängning av Almahemmet också betyder stängning av andra tjänster vilket påverkar större helheter.

Ett upplyst Almahemmet, fotad i mörkret.
Bildtext En nedläggning av Almahemmet verkar fortfarande stå på agendan.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Det finns till exempel ett kök och ett tvätteri i Hannahemmet som erbjuder service till flera enheter. De måste i så fall flyttas eller köpas in från något annat ställe, säger Wallin.

I sammanfattningen konstaterar Wallin ändå att om man skulle stänga Alma- eller Hannahemmet så skulle det mer lönsamma alternativet vara om kommunen köpte 32 vårdplatser för Almahemmets klienter av privata vårdbolag.

- Det sparar ungefär 255 000 euro om man jämför med ett orenoverat Almahem, säger Wallin.

Jobbat individuellt

I det här skedet har man inte involverat personalen i utredningen.

- Omsorgens förvaltningschef, äldreomsorgschefen och jag har gjort ett ganska individuellt arbete i den här utredningen men naturligtvis har vi samarbetat i viss mån, säger Wallin.

Enligt Wallin är sparprogrammet balans 2020 helt nödvändigt.

- Vi har levt i bra ekonomiska tider hittills, vi har haft pengar att röra oss med. Det är nu hälsosamt att syna var man kan spara och göra saker annorlunda och mer kostnadseffektivt.

- Jag tror inte att man kan göra noggrannare utredningar än det här. Jag tror att det här blir ett bra beslutsunderlag för politiker och tjänstemän, fortsätter Wallin.

"Almahemmet skulle behöva renoveras för miljoner"

Jan-Erik Enestam (SFP) anser att aftonskolan var en nyttig påminnelse om de ekonomiska utmaningarna som kommunen har. Han ansåg liksom konsulten att man måste låta åtgärderna ta sin tid.

- Det kom i varje fall fram att vi nog inte kommer upp till vårt sparmål på tre miljoner de kommande två åren men på sikt så finns det möjligheter att nå dit, säger Enestam.

När det gällde Almahemmets varande eller icke-varande kunde Enestam inte ge något rakt svar ännu.

Jan-Erik Enestam, en man med grått hår, skägg och mustasch.
Bildtext Jan-Erik Enestam säger att man inte kommer ner i budget på två år.
Bild: Lina Frisk / Yle

- Jag har hela tiden tänkt så att om man ska få Almahemmet i något sånär gott skick krävs en betydande investering på kanske fyra miljoner euro, och det blir ändå inte modernt. Därför måste man noga överväga också andra alternativ, säger Enestam.

Tjänstemännen har jobbat med utredningarna sedan senhösten och konsulten har jobbat i tre veckor med sitt - nu hoppas Enestam att man kan komma till konkreta beslut inom maj månad 2019.

- Då borde åtminstone en del av besluten vara fattade men det är förstås upp till nämnderna att komma till beslut först, säger Enestam.

Rapporter och utredningar går att läsa på Kimitoöns webbsida.

Redigering 29.1.2019 kl 8:43. Tvätteriet finns i Hannahemmet och inte i Almahemmet.

Diskussion om artikeln