Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdhemmet Ulrika är säkert igen — medicinstrul, okunskap och felaktiga klientlistor i Valviras rapport om hemmet

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 15:25.
En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

Svenska Yle har fått ta del av rapporten om bristerna vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad. Personalbrist och okunskap har varit ett ihållande problem, men nu ska klientsäkerheten fungera igen.

Mycket har hunnit hända under några dagar vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad sedan det uppdagades att bristerna vid hemmet är så allvarliga att vårdbolaget Esperi Care inte längre tillåts ha hand om verksamheten.

Därmed har Esperi Care fråntagits rätten att ha hand om enheten och nu är Ulrika-hemmet i Kristinestads stads regi i stället.

Så kommer det också att fortsätta åtminstone tills Esperi har gett en utredning om de fel och brister som har upptäckts på hemmet.

Utredningen ska lämnas in senast den 8 februari.

Men åtminstone för stunden borde allt vara frid och fröjd. På måndag eftermiddag meddelade Regionförvaltningsverket att klientsäkerheten på vårdhemmet säkerställd.

Personalbrist och felaktig vård

Enligt Valviras rapport om läget på vårdhemmet Ulrika har det funnits en hel del brister.

Svenska Yle har fått ta del av rapporten. Här följer några av de brister och händelser som det skrivs om i rapporten:

  • Personalen har inte haft tillgång till uppdaterade uppgifter om läkarbeslut eller vårdbehov och personalen kunde inte redogöra för hurdant vårdbehov klienterna hade.
  • Listan över klienter innehöll ett namn på en klient som inte har vårdats på vårdhemmet på ett år.
  • Flera fel har begåtts med mediciner. I ett fall har en klient fått en annan klients läkemedel. Läkemedel har förvarats i dosetter bland apparaterna i köket. Mediciner har inte förvarats på korrekt sätt, gällande till exempel vilka temperaturer de ska förvaras i. Listan över en klients mediciner hade inte uppdaterats sedan oktober 2017.
  • En klient har fått för starka mediciner, vilket uppdagades efter en anmälan från ambulanspersonal som misstänkte att det var något fel på medicineringen.
  • Personalen har inte hunnit sköta sår eller låta klienterna tvätta sig tillräckligt ofta på grund av personalbrist.

Enligt en utredning som Yle har gjort har Esperi Care haft problem i flera av sina vårdhem. Valvira har krävt att brister ska rättas till i 16 av företagets vårdhem på olika håll i Finland.

Diskussion om artikeln