Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Esperi Care är inte ensamt om brister – vårdjätten Attendo har problem i hela landet

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 15:25.
Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bild: Yle/Minna Almark

Under de senaste dagarna har Esperi Cares försummelse uppmärksammats runtom i Finland. Nu visar en utredning av Yle att Attendo, Finlands största vårdserviceföretag, har liknande problem.

Den främsta orsaken till Attendos problem är att det finns för lite vårdpersonal.

Regionförvaltningsverket har under de senaste åren lagt märke till flera problem. Under åren 2016-2018 fattades 16 tillsynsbeslut där myndigheterna krävt att bolaget ska åtgärda de brister som upptäckts.

I några av fallen har problemen kvarstått i flera år och beslut har fattats i sammanlagt 11 städer och i 13 vårdhem. Problemen finns bland annat i Esbo, Hangö, Vasa och Sibbo.

Stora problem i Esbo – bland annat med medicinering och hygien

Attendos verksamhet i Esbo har under åratal ständigt granskats. Sedan år 2015 har flera avtalsbrott skett.

Trots försök från stadens sida att övervaka och granska verksamheten har problemen fortsatt.

Problem förekommer i tre Attendo-vårdhem: Harmaaniitty, Laaksolahti och Mikeva Helmi (nuförtiden Attendo Helmi).

I de förstnämnda är problemen brist på sjukskötare och i Mikeva Helmi är problemen dålig hygien, medicinering och kundservice.

Problemen har funnits längst i vårdhemmet Laaksolahti. Under en granskning för tre år sedan märkte man att näringsangivelser inte följts – 17 åldringar vägde för lite.

Mat på ett vårdhem.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I Laaksolahti har man också lagrat medicinerna fel och narkotiska mediciner har getts till åldringar som inte haft recept för just den medicinen. Många klagomål har kommit in.

Enligt information till Yle finns det också problem i Attendo Vuoripirtti och Olarinpuisto i Esbo.

"Inga kritiska problem i Sibbo"

Ett av vårdhemmen som har problem är Attendo Joenranta i Sibbo. Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko säger att Joenranta är en ny enhet som har startat upp.

– När man tar i bruk nya enheter så flyttar de äldre in stegvis. I fallet med Joenranta så har rekryteringen släpat efter; mängden vårdare har inte ökat i takt med att fler äldre har flyttat in, säger Kokko.

Hon säger att Sibbo kommun har besökt hemmet. Enligt Kokko har problemen inte varit kritiska.

Överlag är hon nöjd med läget i Sibbo. Kommunen har ett gott samarbete med de privata vårdhemmen.

– Utöver våra övervakningsbesök så brukar vi också bjuda in dem till exempel till fortbildningar. När man samarbetar med dem annars också så vet man mycket bättre vad som händer vid enheterna.

Få utomhusvistelser i Forssa

Vårdhem runtom i hela Finland har fått anmärkningar. I Forssa har vårdhemmet Attendo Rentokiho hamnat i blåsväder.

Där har man också haft för lite personal och personalen har själva klagat angående det här till Attendo, men inget har gjorts.

Person i rullstol
Bild: Yle/Carmela Walder

Också i Forssahemmet har man haft hygienproblem. Blöjorna har bytts med för långa mellanrum och man har inte tvättat åldringarna tillräckligt.

Här har kundservicen även varit otillräcklig – en klient har till exempel bara fått frågan om hen vill gå ut en gång på två månader. En annan klient har endast haft två utomhusbesök under ett år och fyra månader med personal från hemmet och under ett fall hade klienten själv sökt sig ut.

Kända problem också i Västnyland

Raseborgs stad har också haft problem med Attendo i vårdhemmet Villa Pentby i Karis och Villa Stella i Ekenäs.

Raseborg har krävt att Attendo kompenserar staden för underdimensionerad personalstyrka i Pentby. I rapporten framgår det att Attendo betalat för lite böter till Raseborg.

Händer som håller i varandra.
Bild: Riitta Weijola

I den nya rapporten framgår det dessutom att det nu också finns problem i Hangö i hemmet Attendo Lähde.

Här finns problemen:

I dessa vårdhem finns det brister.

 1. Attendo Laaksolahti (Esbo)
 2. Attendo Olarinpuisto (Esbo)
 3. Attendo Vuoripirtti (Esbo)
 4. Attendo Joenranta (Sibbo)
 5. Attendo Vanha Seppä (Vichtis)
 6. Attendo Retonkihovi (Forssa)
 7. Attendo Lähde (Hangö)
 8. Attendo Karhuvuorikoti (Kotka)
 9. Attendo Kruunankulma (Kurikka)
 10. Attendo Milka (Vasa)
 11. Attendo Villa Toukola (Alajärvi)
 12. Attendo Jokikoto (Harjavalta)
 13. Attendo Hellä (Nystad)

Artikeln är en avkortad översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Jaakko Mäntymaa och Riku Roslund.

Artikeln uppdaterad 29.1.2019 kl. 8:17 med en kommentar av Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Diskussion om artikeln