Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föräldrar i Vasa vill inte ha skola på lördagar – kortare jullov alternativet

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 08:01.
Cyklar parkerade framför skola.
Bild: Yle/Emmi Bergvik

Föräldrar vid åtta av Vasas skolor vill att de två inplanerade skollördagarna tas bort och att höstterminen i stället inleds tidigare. Bildningsdirektören föreslår att vårterminen stället börjar tidigare.

Nämnden för fostran och undervisning fattade i november beslut om skolornas arbetstider läsåret 2019-2020.

Då slog man fast att höstterminen ska inledas den 12 augusti 2019 och lördagarna 14 december och 23 maj ska vara skoldagar.

Ingen skola på lördagar

Åtta föräldraföreningar vid stadens finskspråkiga skolor har gjort en begäran om omprövning över beslutet eftersom de är missnöjda med lördagsskoldagarna som ingår i läsåret.

Föräldraföreningarna anser att det skulle vara bättre att inleda skolgången två dagar tidigare i augusti, alltså den åttonde augusti.

Lördagsskoldagarna orsakar extra arbete eftersom eleverna enligt skollagen ska erbjudas lunch och ordnas skolskjuts varenda skoldag.

Deltar i Stafettkarnevalen

Förslaget om skolornas arbetsdagar läsåret 2019-2020 gäller alla Vasa stads grundskolor. De skolor som deltar i Stafettkarnevalen ska kunna byta ut en skoldag under läsåret.

Den svenskspråkiga sektionen bestämmer vilken dag som i så fall blir utbytt.

- Troligen blir det så att alla svenskspråkiga skolor har skoldag på lördag då Stafettkarnevalen ordnas och att de tar ut den extra lediga dagen i samband med något annat lov eller helgdag, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Enligt Knookala är det önskvärt att alla stadens skolor börjar och slutar terminerna på samma dag.

Kortare jullov

Knookala föreslår att vårterminen inleds torsdagen den 2 januari 2020 och att man på det sättet sparar in de två lördagarna.

- Om skolan börjar redan den åttonde augusti blir sommarlovet så kort och det går också mot den allmänna diskussionen att tidigarelägga skolstarten.

Nämnden för fostran och undervisning tar upp frågan på sitt möte på onsdag.