Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås social- och hälsovårdsdirektör: Viktigt att diskutera kvaliteten på vården

Från 2019
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR
Bildtext Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Samarbete, dialog och bättre övervakning är medicinen mot problemen med privata vårdhem som inte når upp till kraven.

Sedan i höstas har Borgå stad inte längre skickat klienter till Esperi Cares vårdhem Vuokko. De klienter som redan finns på Vuokko har fått stanna kvar.

- Våra ansvariga personer gjorde ett övervakningsbesök. Där framkom vissa brister, till exempel i personaldimensioneringen. Det har sedan åtgärdats, men vi har velat vara försiktiga. Vi väntar på Regionförvaltningsverkets beslut innan vi går vidare, säger Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Vårdhemmet Vuokko i Borgå är ett av de 16 av Esperis vårdhem som Regionförvaltningsverket har prickat för olika brister.

Övervakning, samarbete och uppföljning är viktigt

Ann-Sofie Silvennoinen betonar vikten av samarbete mellan staden och privata aktörer.

- Vi ställer samma krav på servicen och vården på de privata vårdhemmen som vi ställer på våra egna platser, säger Silvennoinen.

Kraven gäller bland annat mängden personal, kost och näring och renlighet på hemmet. Staden följer upp att de här kraven efterföljs till exempel genom årliga övervakningsbesök. Vid behov görs också stickprov.

Nyrekrytering ska göra uppföljningen lättare

Ann-Sofie Silvennoinen tycker överlag att det är viktigt att man pratar om utvecklingen av kvaliteten, övervakningen och uppföljningen inom vården.

För att göra uppföljningen lättare ska en vårdchef anställas.

- Jag är väldigt nöjd eftersom Borgå fullmäktige har beviljat oss resurser att anställa en vårdchef. Det är ett sätt för oss att utveckla kvalitetsuppföljningen och också få de här vårdsituationerna på samma linje.

Det är väldigt viktigt att vi kan försäkra oss om att unga människor känner ett intresse att utbilda sig inom den här branschen

Ann-Sofie Silvennoinen tycker det är viktigt att personalen mår bra. Enligt henne har det tidvis varit svårt att få vikarier men hon är hoppfull när det gäller framtida rekryteringar.

- Det är väldigt viktigt att vi kan försäkra oss om att unga människor känner ett intresse att utbilda sig inom den här branschen. Det är ett mycket givande yrke. Det är viktigt att vi kan vara attraktiva och erbjuda dem möjligheter att studera, göra sin praktik hos oss och få goda upplevelser.

Borgå stad köper tjänster inom effektiverat serviceboende på fyra privata vårdhem. Staden försöker i mån av möjlighet beakta kundernas önskemål när det gäller val av vårdplats.

29.1.2019: Bristen på restaurangkunder i Lovisa och Borgås social- och hälsovårdsdirektör om missförhållanden vid vårdhem

20:11

Diskussion om artikeln