Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inom äldreomsorgen rekommenderas 0,5 vårdare per klient – det är ofta för lite, säger professor i vårdvetenskap

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 15:24.
Porträtt av Lisbeth Fagerström.
Bildtext Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, säger att äldreomsorg är ett krävande område där personalens kvalitet också är viktigt, inte bara kvantiteten.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Inom äldrevården rekommenderas minst 0,5 vårdare per klient. Men i praktiken krävs ofta mer personalresurser då klienterna blir äldre, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Det krävs en kontinuerlig uppföljning av klienternas behov inom äldreomsorgen, säger professor Lisbeth Fagerström. Hon tror inte på standardiserade mått när det gäller personalresurser.

- Sannningen inom äldrevården är den att man ofta är friskare då man kommer in till hemmet. Mellan 80, 85 och 90 år växer sedan vårdbehoven. Det är då man borde reagera när det gäller personalresurser, både då det gäller kompetensnivå och antal vårdare, säger Fagerström.

- Man måste se till att det finns personal på plats som kan möta patienternas behov.

Händer
Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos

Lisbeth Fagerström säger att det finns bra instrument för att systematiskt följa upp patienternas vårdbehov och behovet av personal. Sådana instrument används på över 90 procent av de finländska sjukhusen, säger hon.

- Det här borde vi få också inom äldreomsorgen.

Fagerström har själv forskat i över 20 år om personalresurser inom vården, främst på sjukhus.

Klara risker med privatisering

Fagerström ser klara risker med en privatisering av äldrevården. Personalen är den största utgiftsposten och det finns en risk att privata bolag fokuserar på att maximera vinsten, säger hon.

- Det här ställer höga krav på etiken hos företagsledare och ansvariga. Det är jätteviktigt att man inte faller i den gropen att man ser en möjlighet att spara när det gäller personalen.

Lisbeth Fagerström säger att offertrundor är en risk i sig.

- Då det gäller offerter lovar man på förhand en viss kvalitetsnivå. Där har vi utmaningar - hur ska vi få en bra uppföljning av kvaliteten?

Personalbrist ett problem både på den privata och den offentliga sidan

Fagerström säger att personalbrist är ett problem i hela vårdsektorn, både på den privata och den offentliga sidan.

- Det är svårt att få personal. Nu är vi i en sådan tid att man kanske anställer närvårdare istället för sjukskötare och outbildad personal istället för närvårdare.

Om man inte får den vård man behöver ökar ofta trycksåren. Ett annat tecken på att allt inte står rätt till på ett äldreboende är om patienter får för mycket sömnmedicin.

― Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap

Men det är viktigt inom äldreomsorgen att det finns tillräckligt med sjukskötare som har kunskaper inom gerontologi och geriatrik, poängterar Lisbeth Fagerström.

- Det handlar inte bara om att det finns tillräckligt med händer och fötter utan det handlar också om att förebygga problem. Det är viktigt att förebygga till exempel fall, trycksår och undernäring.

Trycksår och för mycket sömnmedicin är vanliga varningstecken

Man behöver också följa med de mest grundläggande vårdbehoven.

- Om man inte möter dem får äldre patienter större problem med hälsan än vad de annars skulle få.

Sjukvårdare på ett sjukhus
Bild: Yle / Mika Kanerva

Hur ska man som anhörig veta om ens förälder eller släkting har det bra på ett vårdhem?

- Man ska titta efter tecken på att den äldre trivs. Att man hålls pigg och inte blir liggande i sängen utan att någon tar upp en. Det är också jätteviktigt att man äter och dricker.

Om man inte får den vård man behöver ökar ofta trycksåren. Ett annat tecken på att allt inte står rätt till på ett äldreboende är om patienter får för mycket sömnmedicin.

Fagerström tycker att det är bra gjort av personalen vid Esperis vårdhem att ha reagerat på de missförhållanden som rådde.

- Jag tror att personalen borde reagera oftare och tidigare och säga ifrån. Men de är ju i ett beroendeförhållande så det är en svår situation.

Diskussion om artikeln