Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanvård av äldre är ett allvarligt problem i huvudstadsregionen – vad händer nu?

Från 2019
händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bild: Mostphotos

På sistone har listan över olika privata äldreboenden där vanvård har rapporterats bara vuxit. Esbo och Helsingfors står inför samma dilemma som många andra orter. Städerna är medvetna om att problem finns - nu måste man hitta en lösning.

- Vi kan inte ge över ansvaret helt åt den privata sektorn. Kommunerna måste framöver ta ett större ansvar och ett starkare ledarskap då det gäller att övervaka de privata aktörerna, säger Silvia Modig (VF), stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors.

Att skärpa både regler och övervakning är ett sätt, men om de privatägda bolagen går så långt som till lögner är det ändå svårt att säkerställa vårdkvaliteten.

- Det har framkommit att Esperi Care till exempel har skrivit ner i arbetslistan att fler arbetare funnits på plats än det faktiskt funnits, säger Modig.

Den privata sektorn behövs inom äldreomsorgen, men samtidigt drivs den starkt av ekonomiska intressen som lätt hotar att ta över.

- Företagen har själva vetat om att dessa problem finns, men man har inte brytt sig om dem. Man har velat göra vinst så snabbt som möjligt och blivit blind för dessa problem, säger Modig.

Silvia Modig (Vf)
Bildtext Silvia Modig, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors.
Bild: Vänsterförbundet

"Nu måste kommunerna ta starkare ledarskap"

I nuläget sköts övervakningen stegvis av flera olika instanser. I första hand är det Regionförvaltningsverket som kontrollerar äldreboendena.

Det är ändå kommunerna som skriver själva kontraktet med de privata aktörerna och därmed menar Modig att kommunerna också nu måste ta över ett större ansvar.

- Man har tidigare litat på att företagen har självkontroll och själva kan övervaka kvaliteten på vården, men nu måste kommunerna ta ett starkare ledarskap och se till att de kontrakt man undertecknat också följs.

Regionförvaltningsverkets övervakning är också viktig och Modig hoppas att de uppdagade problemen nu fungerar som ögonöppnare och att Regionförvaltningsverket får mera resurser framöver.

Ny metod för upphandling i Esbo

Också i Esbo har listan på privatägda äldreboenden med vårdproblem vuxit. Vanvård har specifikt framkommit på tre av privatbolaget Attendos vårdhem.

Gustav Båsk (SFP), medlem i Social- och hälsovårdsnämnden i Esbo, håller med Modig om att kommunen nu bör skärpa övervakningen av de privatägda hemmen.

Båsk berättar också att en ny teknik för upphandling av avtal är på kommande till Esbo.

- Vårdkvaliteten och kundupplevelser ska ges mer vikt än förut.

En person använder en dators tangentbord.
Bildtext Ny teknik är på kommande. Arkivbild.
Bild: Yle

Den nya tekniken kommer att vara gemensam för tio kommuner från Hangö till Esbo. Förändringen ska också ge större valfrihet åt såväl kunder som åt företag.

- Man ska ta i beaktande annat än enbart priset. Företagen ska få ha lite olika profil och pris och kunderna ska mera fritt få välja vart de vill gå, säger Båsk.

Är denna åtgärd då tillräcklig för att lösa problemen med vanvård?

- Åtminstone hoppas vi det. Om man inte är nöjd kan man som kund flytta till en annan enhet. Det är ju en förlust för företagen om kunderna flyttar bort, så då måste man förbättra sig, säger Båsk.

Diskussion om artikeln