Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: Wallström och Soini är ett omaka par som trivs bra ihop

Från 2019
Margot Wallström och Timo Soini håller presskonferens.

Det är svårt att tänka sig två mer olika profiler: en svensk utrikesminister som har lanserat feministisk utrikespolitik först i världen och en finländsk kollega, som ger abortkritiska uttalanden, skriver Svenska Yles politiska kommentator Ingemo Lindroos.

När Sveriges nyssutnämnda, och även tidigare utrikesminister Margot Wallström besöker sin kollega Timo Soini, som räknar sina sista veckor som utrikesminister, är stämningen mysig och tonen hjärtlig.

Kollegorna har träffat varandra ett par gånger per månad i olika sammahang, under flera år. Och trots väldigt olika politisk bakgrund har de under de senaste årens möten sett ut att komma väldigt väl överens.

Men två mer olika utrikesministrar är svårt att hitta, om man ser till politisk bakgrund, sakfrågor och tilltal.

Wallström om Soinis abortutspel: "Jag får hoppas att mina argument sprider sig"

Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan Finlands och Sveriges utrikesministrar, är att Wallström och Sverige, som första land i världen, har lanserat en feministisk utrikespolitik. Samtidigt lägger Finlands utrikesminister fram det ena abortkritiska uttalandet efter det andra. Han hänvisar till sin personliga övertygelse men en utrikesministers uttalanden kan aldrig ses som privata eftersom man är utrikesminister 24/7.

Så, jag ställer frågan till Margot Wallström på dagens presskonferens:

Margot Wallström - det att ni har så väldigt olika syn på den här frågan, hur ser du på det?

- Ja så är det i politiken, jag säger ofta att vi kan ju ha olika politiska ståndpunkter, men vi måste ju fortsatt kunna prata med varandra och samarbeta. Och sen får jag hoppas, att sakta men säkert kan mina argument sprida sig.

Här hörs ett litet skratt från både Wallsström och Soini.

- Men så är det ju faktiskt, och så måste vi kunna umgås också i politiken. Men jag har förstås en mycket klar och bestämd synpunkt på den här frågan, som handlar om reproduktiv hälsa. Jag menar att idag är det en fråga om liv eller död för många kvinnor, om de ska få hjälp med de här sakerna, säger Wallström, och upprepar att hon kanske kan påverka Soini i den här frågan.

Har ni diskuterat saken tillsammans?

- Inte så mycket egentligen, säger Wallström.

Soini kommenterar frågan i all korthet:

- Det var så kloka ord av Margot. Alla känner till mig och min ståndpunkt i frågan. Så tack till alla, säger Soini och presskonferensen avslutas.

Mer olika kan utrikesministrarnas ståndpunkter knappast bli i jämställdhetsfrågan, som traditionellt har stått högt på de nordiska ländernas agenda.

Väldigt olika betoningar om EU

Vill man höra fler olikheter räcker det att lyssna till hur utrikesministrarna uttrycker sig om EU. På dagens utrikespolitiska debatt "HAnalys" på Hanaholmen, höll bägge ministrarna inlägg om Finland och Sverige i förhållande till EU. Ministrarna är noggranna med att inte kritisera varandras ståndpunkter, men sättet att tala om EU är helt olikt.

Timo Soini lägger fram en analys om vad som är orsaken till den omfattande EU-kritiken och dit hör givetvis migrationsfrågan. Hans poäng är att man aldrig kan skylla på att folket har fel, utan att det är fel på politiken eller politikerna.

Fler EU-kritiska politiker kommer att ta plats i eruopaparlamentet och kommissionen, är hans bedömning. Finlands kommande EU-ordförandeskap berörde han knappt alls - Finland kommer att erbjuda kontinuitet, sade Soini.

Däremot lyfter Margot Wallström fram Finlands kommande ordförandeskap flera gånger, och berömmer Finlands målsättningar för det. När samarbeten är svåra ute i världen måste samarbetet inom EU bli ännu bättre.

Wallström minns med oro hur hon såg början på den EU-kritiska förändringen i Storbritannien då hon var kommissionär för flera år sedan: ingen försvarade beslut som gjordes i EU. Medierna öste på och man lät många lögner passera, minns Wallström.

I Finland har Soini samtidigt fått kritik för en dubbelroll i samband med att han har besökt "intressentgrupper" i Storbritannien. Försöker Finland försvaga EU vid en kritisk tidpunkt?, var en fråga som ställdes i riksdagen år 2016.

Trots allt har det mesta gått bra

Trots väldigt olika utgångspunkter har utrikesministeriets tjänstemän uppenbarligen gjort sitt bästa för att samarbetet mellan Finland och Sverige ska löpa på. Försvarssamarbetet har dessutom fördjupats under hela perioden, även om det mest är försvarsministrarnas förtjänst.

Därtill kan man inte påstå att någotdera landet skulle ha haft en osynlig utrikespolitik. Sverige har suttit i FN:s säkerhetsråd och haft en hög svansföring i frågor som berör allt från Israel till USA och Saudiarabien. Finland lyckades med att ordna det första toppmötet mellan Putin och Trump.

När Wallström nu inleder sin andra utrikesministerperiod och Soini snart får tacka för sig, så kommer många att minnas de här kollegorna som ett omaka par, men med hjärtat på rätta stället.

Det kanske beskrivs bäst med Timo Soinis egna självironiska hälsning till Wallström, där han använde sig av metaforen som han själv har myntat om Skönheten och Odjuret: "Tack till Margot för att du alltid har varit en tillförlitlig partner och vårt samarbete kommer att fortsätta, även om du kommer att ha ett nytt odjur som din partner".

Diskussion om artikeln