Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Landets högsta övervakare uppmanar alla att ta kontakt då det brister i äldreomsorgen: “Vad vi kan göra är att effektivera övervakningen”

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2019 19:48.
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin
Bild: Yle/Sasha Silvola

Riksdagens justitieombudsman börjar själv mera effektivt övervaka vårdinrättningar och också samla information från andra övervakande myndigheter.

Riksdagens justitieombudsman (JO) är landets högsta laglighetsövervakare. JO ligger ovanför kommunerna, Regionförvaltningsverket och Valvira.

Justitieombudsmannen har fått så kallade julpengar, alltså extra inslag från riksdagen, för att ta tag i övervakningen av vårdinrättningar.

- Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått mera resurser för att gå ut och se själva hur de äldre behandlas och hur övervakningen konkret fungerar, säger biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin.

Övervakande myndigheter har små befogenheter

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin anser att de myndigheter som övervakar olika vårdinstanser borde få större befogenheter. De har i dag ganska få möjligheter att ingripa.

Men Sakslin efterlyser framför allt ett system där alla som oroar sig över brister i vården vet vem de ska kontakta. Det behövs också metoder för hur en anmälan behandlas.

Sakslin vill också att alla som inte är nöjda med hur vårdinrättningen har tagit ställning till anmälan vet till vilken instans de sedan ska vända sig.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin i riksdagen.
Bild: Yle/Sasha Silvola

Kommunerna ska också bli bättre på att övervaka de vårdinrättningar de köper tjänster från. Sedan finns också regionala övervakningsmyndigheter som också måste sköta sin bit.

- Vi har väldigt många möjligheter att ingripa om vi nu effektivt tar hänsyn till att alla gör det som de ska göra.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin säger också att det kan finnas brister i kommunernas upphandlingar.

Kommunerna slarvar enligt Sakslin dessutom med att besöka de vårdinrättningar de köper tjänster av. Få besöker de äldre för att med egna ögon se hur de har det.

JO vill att anhöriga tar kontakt

Biträdande justitieombudsmannen säger att få kontaktar JO för att anmäla brister i vården. Hon önskar att flera skulle ta kontakt för att JO bättre skulle kunna ingripa.

Hon uppmanar alla som inte får den vård de borde få, eller som har en närstående som inte får behövlig vård, att ta kontakt.

- Vi skulle gärna få information från fältet.

Eftersom så få tar kontakt så ser hon det som extra viktigt att justitieombudsmannen själv kan göra inspektioner.

- Vår uppgift är att se till att alla får god vård och att deras rättigheter tillgodoses.

Diskussion om artikeln