Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kirsi Ala-Jaakkola: Äldrevården blir billigare och bättre i Gammelboda än i Hagahemmet

Från 2019
Här byggs vårdhemmet Birgitta i Gammelboda i Ekenäs.
Bildtext Det omdiskuterade vårdföretaget Esperi hyr ut sina nybyggda lokaler i Gammelboda till Raseborgs stad.
Bild: Yle/Maria Wasström

Att stänga äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs och i stället flytta verksamheten till det omtalade vårdföretaget Esperis nybyggda lokaler i Gammelboda innebär många fördelar.

Det är Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservicen i Raseborg, övertygad om.

Kirsi Ala-Jaakkola
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola är mycket nöjd över möjligheten att få hyra Esperis lokaler i Gammelboda.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon påpekar att klienterna i dag har ett mycket större vårdbehov än tidigare. Det drygt sextio år gamla Hagahemmet är inte lämpligt för verksamheten som behövs idag.

- Det finns trappor, hissen är gammal och går inte att reparera, en del av badrummen är för små, det har varit problem med inomhusluft och gården är svår att använda särskilt nu på vintern, räknar hon upp.

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Hagahemmet ligger på Ekgränd 2 i Ekenäs nära Raseborgs sjukhus.

Hagahemmet är indelat i mindre avdelningar vilket kräver större personalresurser än i de nya fastigheterna i Gammelboda.

- Det bästa alternativet skulle vara ett hus i centrum av Ekenäs men det tar flera år att få ett sådant hus, säger Ala-Jaakkola som åtminstone hoppas att ett sådant ska bli verklighet.

Hellre Gammelboda än Lojo

Hon säger också att Raseborg på det här sättet garderar sig emot alltför stora risker som den eventuella social- och hälsovårdsreformen kan medföra.

Ifall den går igenom kommer landskapet inte att vara intresserat av sådana fastigheter som Hagahemmet, tror Ala-Jaakkola.

- I värsta fall går det då så att klienterna blir flyttade till bättre lokaler i närliggande kommuner, till exempel i Lojo där det finns kapacitet. På det sättet är det angeläget att ha egna lösningar.

Service i stället för institution

Hon uppskattar också att de nya lokalerna i Gammelboda lämpar sig väl för serviceboende.

- När Hagahemmet flyttar till Gammelboda kan vi samtidigt ändra enhetens verksamhet till serviceboende i stället för institutionsvård. Hagahemmets lokaler i övre våningen är inte lämpliga för serviceboende. I dag har vi därför en del personer på institutionsvård som skulle klara sig på ett serviceboende.

Flytt i rask takt

Hyresavtalet med Esperi kommer att gälla från och med den 1 mars i år.

- Jag tror inte vi kommer att hinna få allt klar till det datumet men så snabbt som möjligt, säger Ala-Jaakkola.

Orsaken till brådskan verkar ha främst med hyresvärdens önskemål att göra.

Enligt Ala-Jaakkola gällde det för staden att smida medan järnet var varmt för att försäkra sig om att få tillgång till byggnaderna - även om de stått tomma i nästan ett år.

- Företaget Esperi hade låtit förstå att de planerat egen verksamhet i Gammelboda

― Kirsi Ala-Jaakkola

Knappt fem år

Hyresavtalet med Esperi löper fram till slutet av år 2023 med möjlighet till förlängning.

Tidsramen för avtalet hänger ihop med osäkerheten inför social- och hälsovårdsreformen.

Billigare att hyra än att äga

Staden har gjort uträkningar som visar att det blir billigare att hyra in sig hos Esperi i Gammelboda än att fortsätta med verksamheten i Hagahemmet.

Kostnaderna för verksamheten i Hagahemmet uppgår till 13 950 euro per klientplats och år medan motsvarande summa i nya utrymmen i Gammelboda beräknas vara 8 803 euro.

Ingen sägs upp

Flytten skulle generera en besparing på 220 000 euro per år plus en besparing av städtjänst.

Ur stadsstyrelsens beredningsmaterial framgår att personalantalet i de nya lokalerna kan dras ner med 3-4 personer trots att platsantalet kan utökas med 6 platser.

Ingen ska ändå bli uppsagd eftersom det överlag varit svårt att hitta yrkeskunnig personal särskilt för vikariat.

Vad ska då hända med Hagahemmet när klienterna och verksamheten flyttar ut?

- Vi avyttrar byggnaden. Jag har påbörjat beredningen som kommer till tekniska nämnden i februari, meddelar Anna Friberg, chef för utrymmesförvaltning i Raseborg.

Diskussion om artikeln