Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Personalbrist också vid Mehiläinens vårdhem - ledningen skrattade åt personal som påtalade problemen

Från 2019
Person med rollator och person som tillhör sjukvårdspersonalen.
Bildtext Mehiläinens vårdhem har varit underbemannade, vilket bland annat lett till för lite rekreationstid för klienterna.

Yles utredning av äldrevården visar på brister också vid Mehiläinens vårdhem, bland annat personalbrist och i kvaliteten på maten som serverats. I jämförelse med vårdbolagen Attendo och Esperi Care uppdagades något färre brister hos Mehiläinen.

Yles utredning av brister i äldrevården visar att Regionförvaltningsverket stött på brister i vården vid åtta av Mehiläinens vårdhem åren 2016-2018.

Det är något färre än de brister som uppdagats vid Attendos och Esperi Cares vårdhem.

Bland annat har det inte funnits tillräckligt mycket personal på plats, klienternas rekreationsmöjligheter har varit begränsade och kvaliteten på maten har varit för dålig.

Över hälften av klienterna i Kouvola riskerade få för lite mat

Yles granskning visar att de största bristerna har förekommit vid Mehiläinens vårdhem i Kouvola.

Staden hade i konkurrensutsättningen krävt att vårdhemmet skulle ha minst 0,6 vårdare per klient men då Regionförvaltningsverket i Södra Finland besökte hemmet i början av 2017 visade det sig att kravet inte uppfylls.

Mehiläinen förklarade bristen med sjukfrånvaron och att man inte lyckats rekrytera utbildad personal.

Också maten visade sig vara undermålig. Över hälften av klienterna hade brister i näringsintaget och 12 av de drygt 40 klienterna fick fel sorts mat.

En av klienterna som fick sondmatning, alltså näring via slang, hade legat utan näring i 18 timmar. Matningsapparaturen hade stannat och personalen märkte felet först följande morgon.

Mehiläinen medgav att det fanns problem med maten och anställde en ny kock. Vårdbolaget intygade att vårdpersonalen skulle vara extra noga med att klienterna får tillräckligt med näring och vätska.

Problemen vid vårdhemmet i Kouvola har ändå fortsatt. År 2018 slutade staden tillfälligt hänvisa klienter till vårdhemmet på grund av personalbristen.

30 vikarier vid vårdhemmet i Uleåborg

Vid Mehiläinens andra vårdhem har det uppdagats flera olika brister. Många av problemen följer samma mönster som bristerna vid Attendos och Esperis vårdhem.

Vid Mehiläinens vårdhem i Uleåborg arbetade det som mest 30 vikarier. Ett ovanligt högt antal enligt Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Enligt Regionförvaltningsverket hade vårdhemmet medvetet planerat att klara sig med mindre personal än både hemmets tillstånd och klienternas behov berättigade.

Tidigare anställd: “En utbildad vårdare kunde ansvara för 20 minnessjuka”

Också en tidigare anställd vårdare som Yle har intervjuat vittnar om personalbrist vid Mehiläinens vårdhem.

På hens arbetsplats fanns det flera vikarier än tillsvidareanställda och personalen byttes ut så snabbt att nya vårdare inte hade tid att sätta sig in i sina arbetsuppgifter.

- Det kunde gå 20 minnessjuka på en vårdare, säger den före detta anställda som vill vara anonym.

På grund av personalbristen fanns det inte tillräckligt mycket tid för att vistas ute med klienterna. Och enligt vårdaren slog vårdhemmets förman fast att en dusch i veckan fick räcka för klienterna.

- Vårdhemmet hade en bastu för klienterna men många klarade inte av att använda den på egen hand och vårdpersonalen hade inte tid att hjälpa till.

Då personalen påtalade problemen för ledningen var mottagandet avvisande.

- De skrattade och förnekade allting. De såg inte problemen.

Att sjunga en vers ur en psalm kunde piffa upp statistiken för rekreation

Vid Mehiläinens vårdhem i Åbo har det uppdagats brister kring klienternas utevistelse.

Enligt vårdhemmet ordnades det i mars och april förra året 74 respektive 57 rekreationstillfällen för klienterna.

Med det avses gemensam tid för vårdaren och klienten för att umgås, till exempel ta en promenad eller se en film.

Den här statistiken stred ändå mot klienternas journaler. Enligt dem fanns det bara tid för rekreation 4 gånger i mars och 10 i april. Vissa klienter hade blivit helt utan.

Enligt den tidigare Mehiläinen-vårdaren som Yle intervjuat fanns det ett krav på att ordna den här typens egentid för patienterna minst 15 minuter per vecka. Men tiden räckte inte till.

- Till slut sade Mehiläinen att vårdarna till exempel kan skriva upp egentid för att ha sjungit en vers ur en psalm för att få statistiken att se bättre ut. Även om det bara skulle ha tagit 2 minuter.

Yle har bett Mehiläinen kommentera uppgifterna men vårdbolaget har tackat nej.

Här finns problemen:

I dessa vårdhem finns det brister.

  1. Kustaankoti (Kouvola)
  2. Ykköskoti Hiidenpelto (Vichtis)
  3. Villa Sulka (Uleåborg)
  4. Villa Maaria (Åbo)
  5. Servicecentret Pihlajisto (Siikalatva)
  6. Mainiokoti Hermanni (Helsingfors)
  7. Mainiokoti Kultakaari (Lahtis)
  8. Mainiokoti Muurala (Esbo)

Artikeln är en avkortad översättning avYle Uutisets artikel skriven av Jaakko Mäntymaa och Riku Roslund.

Diskussion om artikeln