Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fuktskador i tre av våningarna i det nya barnsjukhuset - ledningen: "Det rör sig om små byggfel"

Från 2019
Uppdaterad 30.01.2019 13:50.
Utsidan på nya barnsjukhuset
Bildtext Nya barnsjukhusets fasad.
Bild: Yle/Carolina Husu

Det finns fuktskador i tre våningar i Nya barnsjukhuset i Mejlans. Enligt sjukhusledningen rör det sig inte om några större fel. Men personalen har antecknat mängder av behov av underhåll, montering och omarbete i det nya prisbelönta barnsjukhuset.

Ibruktagandet av Nya barnsjukhuset i Mejlans i Helsingfors har gått smidigt - om man får tro sjukhusledningen och SRV Rakennus, som i huvudsak har genomfört byggprojektet.

Ledningen menar att behovet av förändrings- och förbättringsarbeten har varit litet och det rör sig om små arbeten.

Sjukhuset stod klart i maj i fjol varefter det möblerades innan personalen kunde inleda arbetet i den splitternya byggnaden i september.

Sjätte våningen får torka upp

Enligt uppgifter som Yle samlat in av sjukhusets personal har det ändå funnits gott om problem. En del av personalen har upplevt att det finns brister i byggnaden.

I sjukhusets sjätte våning pågår just nu ett torkningsarbete. Dessutom finns det fuktskador också i byggnadens tredje och åttonde våning.

Eftersom Yle har nekats tillträde till de skadade utrymmena, är det svårt att ge en rapport om skadornas omfattning.

Ett av lekrummen på nya barnsjukhuset
Bildtext Ett av lekrummen.
Bild: Yle/Carolina Husu

- Jag känner till att det finns små fuktproblem. Områdena i fråga har fått torka, och på ett ställe pågår arbetet fortfarande, kommenterar Nya barnsjukhusets projektplaneringschef, docent Pekka Lahdenne.

- Det har skett några små byggfel, som har orsakat skadorna, säger han.

Lahdenne betonar att skadornas omfattning inte har utgjort ett hinder för sjuhkusets verksamhet.

- Byggnaden har fungerat utmärkt efter att den togs i bruk. Både patienter och personal har gillat lokalerna, säger han.

Enligt SRV rör sig fuktproblemen på sjätte våningen om ett litet byggfel som orsakats av en sidoentreprenör.

- Det handlar om ett rörläckage och rörarbetet utfördes av en sidoentreprenör. Det hör inte till det arbete som vi utförde, säger Nya barnsjukhusets projektchef Mirja Serenius vid SRV.

Personalen: gott om problem i byggnaden

Enligt uppgifter som Yle har samlat in från sjukhuspersonalen är fuktskadorna inte de enda problemen som finns i byggnaden.

Personalen har till exempel i genomsnitt antecknat hundratals begäran om underhåll per månad på grund av olika fel eller problem i byggnaden.

Enligt personalen finns det bland annat problem med persienner som inte fungerar, takpaneler som fallit ner och medicinrum som inte har gått att låsa.

Arbetstagarna har uttalat sig anonymt, men Yle har fått uppgifter från flera representanter för personalen.

Sjukhusledningen betonar att alla förändrings-, service-, och förbättringsbehov har varit små och tagits itu med omedelbart efter att de har uppdagats.

Ledningen säger att alla brister har rapporterats med en gång, vilket kan medföra att listan verkar vara lång.

Lahdenne menar att en del rum har känts kalla, haft dålig luft eller för få stickkontakter, men att det som helhet rör sig om små problem.

- Vi har i huvudsak varit nöjda med byggnadens kvalitet. Fast hur noggrant vi än planerade i förväg, har det visat sig att det finns små fel och brister. Men det är ändå inga stora, avgörande problem, säger Lahdenne.

Ett rum på nya barnsjukhuset
Bildtext Ett av de nya rummen i barnsjukhuset.
Bild: Yle/Carolina Husu

Lahdenne får medhåll av SRV:s Serenius. Hon säger sig inte känna till att det har förekommit några större fel i byggnaden.

Serenius anser däremot att det har framkommit färre behov av reparationer, jämfört med andra sjukhus- och laboratorieprojekt hon har varit involverad i.

Enligt henne har projektet förlöpt väl, såväl under själva bygget som under den efterföljande tiden med reparationer.

- Jag ser ingenting som skulle avvika från det normala. De förändringar som vi har blivit ombedda att utföra har varit få, med tanke på hela projektets omfattning, säger Serenius.

Hon säger att alla reparationsbegäran har gått direkt till byggkoncernen Haahtela Oy.

"Tajt schema, men vi fick tillräckligt med tid för att bygga"

Projektchef Serenius säger att tidtabellen var pressad och att planeringen av det nya sjukhuset i ovanligt hög grad pågick samtidigt som själva byggandet, så tiden för omarbeten i byggets slutskede var knapp.

- Den utsatta tiden för projektet som helhet var kort, men vi hade ändå tillräckligt med tid för att bygga sjukhuset. Vi strävade efter att utnyttja alla parters kunnande och till exempel reservera tid för betongen att torka, säger hon.

Serenius uppger att SRV inte har varit tvungen att påskynda byggnadsarbetet och att kvaliteten på grund av tidsbrist skulle vara sämre.

Artikeln baserar sig på Uuden lastensairaalan kolmessa eri kerroksessa kosteusvahinkoja – "Johto: Rakentamisessa on tapahtunut joitakin pieniä virheitä" skriven av Saara Hirvonen.

Artikeln uppdaterad 30.1.2019 klockan 13.50: SRV:s roll i projektet ändrad från "byggnadsentreprenör" till "som i huvudsak genomfört byggprojektet" och ordet "underentreprenör" till "sidoentreprenör".

På andra språk

Diskussion om artikeln