Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Wärtsilä effektiverar och minskar personal – 150 sägs upp i Finland

Från 2019
Uppdaterad 31.01.2019 05:29.
Wärtsiläs logo på röd tegelvägg.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Teknologikoncernen Wärtsilä meddelar att de ska inleda ett program för att stärka konkurrenskraften, målet är att spara 100 miljoner euro fram till slutet av år 2020.

Programmet innebär att koncernen ska minska antalet arbetstillfällen med 1 200 globalt, 150 anställda ska sägas upp i Finland. Företaget kommer att inleda samarbetsförhandlingar.

Sparprogrammet ska träda i kraft stegvis från slutet av år 2019 och vara klart i slutet av 2020.

- Spänningen i världshandeln, den geopolitiska osäkerheten och den varierande marknaden oroar, säger koncernchef Jaakko Eskola i ett meddelande.

En femtedel av de anställda i Finland

Wärtsilä har 19 300 anställda i 80 länder. Enligt information på Wärtsiläs webbsidor finns en femtedel av personalen i Finland.

- Det här är en smärtsam lösning, men tyvärr kan vi inte undvika personalminskningar.

Enligt Wärtsilä kommer den största nedskärningen att ske i Vasa där företaget är stadens största enskilda arbetsgivare. Vasa är också Wärtsiläs största enhet i Finland.

- Andelen som sägs upp i Finland är procentuellt mindre än vad som sägs upp globalt, säger informationschef Atte Palomäki.

Samtidigt som Wärtsilä skär ner i Vasa kommer bolaget också att satsa mera på forskning och utveckling.

- Vi måste investera för framtiden. Om vi inte har konkurrenskraftiga produkter i framtiden kommer pressen från våra kunder att bli ännu större. Vår enhet för forskning och utveckling finns ju i Vasa, och vi kommer definitivt att fortsätta att satsa på den, säger Marco Wirén som är ansvarig för Energisektorn inom Wärtsilä.

Allt sämre resultat

Företaget offentliggjorde på onsdagen bokslutet för år 2018.

Under fjolåret växte rörelseresultatet, omsättningen och orderingången. Trots det sjönk rörelseresultatet under årets sista kvartal med 15 miljoner euro till 226 miljoner euro.

Marco Wirén påpekar att resultatet inte har utvecklats som väntat.

- Det har försämrats kontinuerligt. Nu måste vi göra något så att vi får upp det igen. Samtidigt måste vi säkra vår konkurrenskraft. Konkurrensen är stenhård hela tiden. Om vi inte gör något i dag kan det slå hårt mot oss om ett eller två år.

Det jämförbara resultatet innehåller märkbara reservationer med anknytning till överskridningar vid bygget av två kärnkraftverk.

Wärtsilä meddelade i somras om att man investerar i teknologicentrum i Vasa.

Besvikna anställda

I Vasa är de anställda besvikna över informationen om samarbetsförhandlingarna och personalminskningen.

- Positiva saker har hänt under den senaste tiden och därför väntade vi oss bättre besked, säger tjänstemännens och de högre tjänstemännens huvudförtroendeman Ralf Holmlund.

Enligt Holmlund kom nyheten i alla fall inte som någon total överraskning.

- Men här är vi igen, vi inleder samarbetsförhandlingar och minskar antalet anställda. Första inbjudan till förhandlingarna kommer nästa vecka, säger Holmlund.

Artikeln är uppdaterad 10.45 med kommentar av Holmlund och Palomäki.

Artiklen är uppdaterad 14.17 med kommentarer av Wirén.

Diskussion om artikeln