Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

"Om du skvallrar publicerar jag dina nakenbilder" – människohandel är dagens slaveri och det förekommer också i Finland

Från 2019
Uppdaterad 27.04.2021 10:22.
Kuvassa tummaihoisen miehen pää, joka on rikki ja jossa on kukkia. Kuva on ahdistava.
Bild: Yle/Mikko Lehtola

Människohandel är ofta en del av den organiserade brottsligheten, men människohandlaren kan också vara en person som står dig nära. Därför är det svårt att identifiera människohandel.

Med människohandel avses brottslig verksamhet där människor värvas, transporteras och tas emot för att utnyttjas. Utnyttjandet kan bland annat ske i form av prostitution, annat sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete. Även handel med mänskliga organ kan vara människohandel.

Ordet slaveri får oss att associera till kedjor, bomullsfält eller sunkiga fabriker i Asien. Men mycket närmare och också i Finland finns det människor som lever under slavlika förhållanden.

Dagens slav, ett offer för människohandel, kan finnas i din näromgivning, på din närkrog eller i kassakön i din närbutik.

Sakkunniga talar helst inte om slaveri för att det väcker associationer av ett tillstånd som syns på en människa och är ett konstant tillstånd, vilket inte stämmer. De använder termen människohandel.

– Ordet slaveri väcker rafflande bilder som gör det svårt att märka människohandel och identifiera offren, berättar Pia Marttila som har specialistkompetens i frågan på Brottsofferjouren.

Slaveriet i historieböckerna skiljer sig från dagens slaveri. Dagens slaveri är olagligt, inte bara omoraliskt. Människohandel är också ofta osynlig dold brottslighet. Därför är den svår att komma åt och svår att ingripa i.

Människohandel är ett problem också i Finland

Människohandel är ett allvarligt frihetsberövande brott. Offret är utsatt för maktutövande eller våld och kan inte själv bestämma om sin egna saker och göromål. För att definiera människohandel krävs det inte att människan blir utnyttjad: Det räcker att uppsåt finns. Att hen är ämnad för en situation där utnyttjande förekommer.

Människohandel är ofta osynlig dold brottslighet.

I finländsk vardag är människohandel vanligtvis sexuellt utnyttjade, utnyttjande av arbetskraft och tvångsäktenskap.

Anmälningar om människohandel eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet som berör asylsökande har ökat.

Man blir ett offer genom olika olyckliga omständigheter

Man föds inte som ett offer för människohandel. Man blir det, ofta genom påtryckningar och av omständigheter som sakta leder till en situation där man tror sig vara utan valmöjligheter – utan att se att det finns andra möjligheter

– Ett offer upplever sig ofta vara delskyldig till en situation där det kan förekomma stark psykologisk manipulation, säger Essi Thesslund som är expert i de här frågorna på Pro-Tukipiste.

En bild med texten; Jag publicerar de där bilderna om du berättar för någon.

Sexuellt utnyttjande – Susannas berättelse

Susanna är en 16-årig flicka som går i gymnasiet och är intresserad av modelljobb.

Susanna träffar Micke, en tio år äldre man på ett socialt medium, som är i modellbranschen. Micke visar intresse för Susanna och hennes möjligheter som modell.

Efter några träffar uppstår en sexuell relation mellan dem. Susanna känner sig stolt över att en så snygg och erfaren man är intresserad av henne.

Micke köper kläder åt Susanna och ger henne presenter och lovar henne modelljobb. Susanna spenderar mycket tid i Mickes lägenhet. Steg för steg börjar Micke övertala Susanna att också ha sex med hans bekanta. Micke betalar Susanna för de sexuella tjänsterna.

Susanna känner ångest över situationen och efter några månader vill hon avsluta relationen. Micke går inte med på det utan hotar med att publicera erotiska bilder som han tagit på Susanna, och han övertygar henne om att utan honom kommer hon aldrig att bli modell.

Susanna blir rädd, hon kan inte sova och hon orkar inte gå till skolan. Hon vågar inte trotsa Micke som också börjat använda fysiskt våld mot henne.

Susanna känner att hon själv är skyldig till den situation som hon befinner sig i. Hon skäms och vågar inte prata med någon. Hon vill absolut inte att hennes föräldrar ska få veta om hennes situation.

Sexuellt utnyttjande är kanske den form av människohandel som skuldbelägger offret mest. Prostitution och koppleri är i sig inte människohandel men ibland kan en från början frivillig sexförsäljning leda till en situation där en tredje part kontrollerar och utnyttjar den som säljer sex.

Då talar man om människohandel. Att köpa sex av minderåriga är olagligt i Finland och man ska benämna det som utnyttjande och i vissa situationer som människohandel.

Varför är det så svårt att identifiera människohandel?

Människohandel kan bli oidentifierad av många olika orsaker. Ett offer vet inte själv om att hen blivit ett brottsoffer. Hen har kanske blivit lurad att tro att vi här i Finland arbetar 12 timmar om dagen, alla dagar i veckan. Eller att kvinnan inte har rätt till egna pengar eller rörelsefrihet i ett äktenskap.

Borde man lämna en 5 euros pizza obeställd?

Alla former av utnyttjande är heller inte bekanta för polis eller andra myndigheter så det är inte så konstigt om en vanlig finländare har svårt att känna igen människohandel.

Hur kan man veta om personalens rättigheter är i skick på en lågprisrestaurang? Borde man låta bli att beställa en fem euros pizza för att man inte vet hurudant arbetsavtal servitören har?

Människohandel har också mindre kända former, som att man tvingas att tigga eller organhandel.

Människohandel förekommer också på nätet eller med hjälp av det. Att använda någon annan persons socialförmåner, exempelvis en åldrings, definieras i Storbritannien som människohandel.

Utnyttjande av arbetskraft – Alis berättelse

Ali har kommit till Finland som asylsökande. Han har efter fler år av väntan ännu inte fått beslut av Migrationsverket.

En bekants bekant till Ali har en städfirma och den mannen har lovat att fixa jobb åt Ali så att han kan få uppehållstillstånd på basen av arbete.

Städfirman sköter butiksstädningar som underleverantör till ett stort finländskt städföretag. Arbetsgivaren lovar att hjälpa till med att ansöka om arbetstillstånd.

Ali får bo i en lägenhet som arbetsgivaren äger, i samma rum med två andra arbetstagare. De betalar överpris på hyran, kontant till arbetsgivaren. Lägenheten är i dåligt skick och de andra som bor där stökar och stör så Ali inte kan sova.

Till Alis arbetsuppgifter hör att städa en stormarknad utanför dess öppettider. Enligt arbetsgivaren hinner Ali utföra arbetet på sex timmar och lönen betalas enligt det.

I verkligheten tar det cirka tio timmar att utföra arbetet. Ali vet att han borde få mer i lön, men när han tar upp saken med arbetsgivaren hotar denna med att vräka Ali från lägenheten och upphäva hans uppehållstillstånd.

Ali har sett att arbetsgivaren har pratat med polisen så han tror på det när arbetsgivaren säger att han är under polisens beskydd.
På grund av situationen han hamnat i och hemkännedom om hur polisen agerar i hans hemland vågar Ali inte vara i kontakt med polisen i Finland.

Arbetsgivaren har också sagt att han är en viktig man i Finland och därför kan Ali inte utan hans stöd få annat jobb någon annanstans.
Arbetsgivaren har också kontakter i Alis hemland och om Ali börjar bråka kommer Alis familj att straffas. Ali är rädd för sin arbetsgivare.

Offren för arbetsrelaterad människohandel återfinns vanligen i jordbruks-, restaurant- eller städbranschen. Det finns flera olika orsaker till att människor hamnar i den här situationen.

Papperslöshet eller hot om att bli papperslös, behov av att skicka pengar hem för att avbetala en skuld, eller brist på kännedom om finländska arbetsförhållanden och arbetstagarens rättigheter kan leda till utnyttjande.

– Personer med missbruksproblem blir också lätt utanför hjälpsystemet. De löper en stor risk att tvingas till prostitution eller kriminalitet, berättar Pia Marttila.

– Klienterna kan se bedrövliga ut trots att missbruket skulle har börjat först som ett symtom på människohandeln. Deras habitus motsvarar inte den bild vi har av ett människohandelsoffer.

En animerad bild med texten; Om du inte gör som jag säger kommer du att förlora ditt uppehållstillstånd.
Bild: Mikko Lehtola/Yle

Hjälpsystemet för människohandelsoffter IHME utbildar förundersökningsmyndigheter att identifiera offer för människohandel.

Projektets chef Veikko Mäkelä säger att offrens upplevelser kan vara verkligt brutala.

– Traumatiserade offer kan skapa sig ett skyddsskal och utnyttjandet syns inte utanpå. Offret kan känna sådan enorm skam att hen helt enkelt inte kan tala om sina erfarenheter.

Sexuellt utnyttjande lämnar djupa spår

Under de senaste åren har allt fler undersökningar publicerats om psykiska och fysiska konsekvenser av människohandel för sexuella ändamål, och om de fatala och nedbrytande verkningar det har på offrens hälsa.

Människohandelsoffer lider oftare av allvarliga psykiska störningar, depression, posttraumatiskt stressyndrom och rädslor än till exempel civila som flyr krig och offer för våld i nära relationer.

En stor del av offren har självmordstankar. De vanligaste rapporterade fysiska symtomen hos offer för människohandel är minnesstörningar, trötthet och olika smärtor. Hos en mycket stor del blir symtomen kroniska.

En stor del av människohandelsoffren har haft tidigare erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld, vilket enligt undersökningarna ökar symtomen efter erfarenheterna av människohandel.

Kännetecken på utnyttjande

Veikko Mäkelä säger att det är bra för myndigheter att i sitt arbete hålla sig alerta för möjligheten att det förekommer människohandel och att känna igen tecken på att det pågår.

– En människas beteende berättar mycket. Det är alltid misstänkt om en person inte vet i vems tjänst hen är, var hen är eller vad hen är på väg att göra.

Det är möjligt att någon sköter människans ärenden, till exempel för hens talan. Om en person verkar rädd, ledsen, aggressiv, om personens habitus på något sätt är iögonfallande eller om det förekommer tydliga tecken på våld, är det skäl att fundera om allt är som det ska.

Vi måste alltid ingripa om vi misstänker att någon blir utnyttjad.

Veikko Mäkelä

På samma sätt kan vi alla hålla våra sinnen öppna om vi märker någonting misstänkt.

– Om du äter ute och maten är orimligt billig så är det ju så att det billiga priset kommer någonstans ifrån. Då är det bra att tänka på om allt är okej. Vi rör oss med skygglappar för ögonen. Ju mer vi vet om de här sakerna, desto bättre kan vi förstå att man kan stöta på människohandel var som helst.

Mäkelä påminner om att allt vi alltid måste ingripa om vi misstänker att någon blir utnyttjad.

– Det må vara våld i en nära relation eller de berömda fem euros pizzorna. Vi måste reagera på vår intuition. Ju bättre vi är på att förebygga olika former utnyttjande desto bättre kan vi också förebygga människohandel.

Vid misstanke om människohandel kan man göra en polisanmälan eller ringa till Migris hjälpsystem för offer för människohandel

En animerad bild med med ett huvud ur vilket det spricker fram blommor.
Bild: Mikko Lehtola/Yle

Människohandeln mycket mer omfattande i Finland än statistiken visar

Till hjälpsystemet för offer för människohandel togs år 2020 sammanlagt 247 nya klienter.

De som blir offer för utnyttjande av arbetskraft har alla invandrarbakgrund men för övrigt finns det bland offren också personer som fötts i Finland.

Offer för sexuellt utnyttjande är nästan alltid kvinnor och offer för utnyttjande av arbetskraft män. Sexuellt utnyttjande innebär ofta att kvinnan tvingas till prostitution.

Enligt Veikko Mäkelä är offrens verkliga antal i Finland sannolikt mycket högre än vad som finns registrerat. Mäkelä tror att det kan finns flera hundra, till och med tusen.

Till människohandel hör ofta många brott. Människohandel som brottsrubricering är sådan att myndigheterna inte alltid kan identifiera den utan den gömmer sig bakom andra brottsrubriceringar. Bakom misshandel eller koppleri kan det finnas människohandel.

Det kan vara svårt att få tillräckligt med bevis om brottet sker i hemmet eller om det redan har gått en lång tid.

Ett offer för människohandel har omfattande lagliga rättigheter

Ett offer för människohandel har i Finland omfattande lagliga rättigheter. För att få hjälp spelar det ingen roll i vilket land personen har fallit offer. Att i Finland reda ut ett brott som skett i ett annat land kan vara näst intill omöjligt men man kan ändå hjälpa offret.

En myndighet, en anställd inom en organisation eller någon annan som hjälper dig kan kontakta hjälpsystemet och föreslå att du ska upptas som klient.

Offren erbjuds bland annat social- och hälsovårdstjänster, till exempel psykosocialt stöd och terapi. De får dessutom hjälp med att ordna boende och juridisk hjälp.

Beslut om vilka personer som upptas i hjälpsystemet fattas av hjälpsystemets experter. Hjälpsystemets personal gör en bedömning av stödbehovet och kommer överens om stödinsatserna tillsammans med personen. Om man inte vill ta emot hjälp, kan hjälp inte tvingas på en.

Dåliga erfarenheter och brist på tillit påverkar viljan att söka hjälp hos myndigheter

Bara en liten del av offren söker hjälp. Det finns flera orsaker till varför det är så. En del av offren har dåliga erfarenheter av myndigheter i sitt hemland eller erfarenhet av att de helt enkelt inte har fått hjälp. Många är dessutom rädda för att bli av med uppehållstillståndet eller utvisade ur landet.

Ett offer kan också vara analfabet. Hen kan ha levt hela sitt liv som flykting utan några som helst rättigheter. Också känslor av skuld och skam och exempelvis rädsla för släktens hämnd kan hindra en från att söka hjälp.

Stater har också en skyldighet att hjälpa och skydda människohandelsoffer. Dessutom definieras kvinnohandel i internationell rätt som en form av våld mot kvinnor och som ett brott mot mänskligheten.

Enligt utlänningslagen i Finland räcker det inte med att vara ett offer för människohandel för att beviljas uppehållstillstånd.

För att kunna beviljas uppehållstillstånd borde personen antingen anses vara i en särskilt utsatt ställning eller fortfarande hotas.

Tillfälligt uppehållstillstånd kan också komma i fråga om offrets närvaro i landet är viktig på grund av en pågående rättsprocess mot förövare.

En animerad bild med med ett huvud ur vilket det spricker fram blommor.
Bild: Mikko Lehtola/Yle

Berättelserna i artikeln är uppbyggda enligt typiska fall av människohandel som förekommer i Finland.

Om du misstänker fall av människohandel eller annat utnyttjande, ta kontakt med polisen eller med hjälpsystemet för offer för människohandel.

Mera information och stöd

I Finland har Migrationsverket ett hjälpsystem för offer för människohandel, som också erbjuder information och utbildar myndigheter i att identifiera ett människohandelsoffer.
Tel: +358 2954 63177 (24 timmar om dygnet) De fortsätter utredning av ärendet.

Pro-tukipiste erbjuder stöd för offer för sexuellt utnyttjande. Servicen är kostnadsfri och man kan vara anonym. Service finns på finska, engelska, ryska och thailändska.

Monika-naiset liitto ry. är en nättjänst för kvinnor med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld. Deras service finns på många olika språk.

Kriscentralens kostnadsfria Hjälpande telefon har jour må-fre kl.9-16 på numret 0800 05058.
Kriscentralen erbjuder utöver jourtelefonen stöd ansikte mot ansikte eller via deras chat.

Monika-Naiset liito har också skyddshemmet Mona dit man får kontakt dygnet runt på numret 045 639 6274.

Brottsofferjouren hjälper vid frågor om arbetsrelaterat utnyttjande. Man kan vara anonym också hos dem.
Deras hjälpande telefon 116 006 har jour på på finska mån–tis 13–21 och ons–fre 17–21 och på svenska onsdag kl. 13–17.

Den här artikeln är en version av ”Tapan sun äitis, jos et tottele!” – Ihmiskauppa on tämän päivän orjuutta ja sitä on myös Suomessa, skriven av redaktör Sari Veikkolainen på Yle Oppiminen. Grafiken är gjord av Mikko Lehtola.

EDIT 27.4.2021: Statistiken i artikeln är uppdaterad med färskare siffror.

Diskussion om artikeln