Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Sanktionerna måste bli hårdare" - omfattningen av bristerna inom den privata äldreomsorgen överraskar i Helsingfors

Från 2019
En äldre mans händer
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Helsingfors borde satsa på samarbetet med de goda, små aktörerna inom vårdbranschen för att minimera riskerna med vinstdrivande bolag. Det säger biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn, Sanna Vesikansa (Gröna). Omfattningen av bristerna inom den privata äldrevården har överraskat Vesikansa.

Att det finns brister inom äldreomsorgen är inte en nyhet, men att de var så stora och allvarliga som nu framkommit bland annat i Yles granksning av vårdbolaget Esperi Care har överraskat, säger Sanna Vesikansa.

Helsingfors biträdande stadsdirektör Sanna Vesikansa.
Bildtext Sanna Vesikansa är biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors.
Bild: Yle / Hanna Othman

Helsingfors gör stickprov bland de privata aktörerna som staden köper tjänster av, och i dem har det framkommit att såväl Esperi Care som Mehiläinen och Attendo har problem med personalmängden.

- Med Esperi har det varit mer, de har inte tagit sig ur problemet med personalbrist, konstaterar Sanna Vesikansa.

Problemen med specifikt Esperi Care är inte nya; redan 2013 beslutade Helsingfors stad att under ett år avbryta hänvisningen av nya klienter till Esperi Tilkka i Helsingfors, på grund av problem med för lite personal.

Helsingfors har varit mycket kritisk till vårdreformen och vi anser att regeringen inte borde driva den igenom

2014 fortsatte samarbetet normalt, trots att personalbristen fortsatt – om än i mindre allvarlig grad än 2013, enligt staden.

- Naturligtvis måste vi göra mer, vi måste ha hårdare sanktioner för aktörer som inte kan uppfylla våra kriterier och de krav som lagen ställer.

Vilken typ av sanktioner kan det bli frågan om?

- Den främsta är att vi inte skickar nya klienter. Det är egentligen en ganska bra sanktion för det innebär mindre pengar för dem.

- Vi kan förstås också säga att vi inte längre samarbetar med de aktörer som inte kan förbättra när vi ser att det finns problem.

De privata aktörernas egna övervakning måste också bli bättre

Staden ska nu se över personalmängder, kvalitet och arbetssätt på de privata äldreboenden som Helsingfors köper tjänster av, säger Vesikansa.

- Vi kan inte vara där varje sekund, varje vecka. Vi kan förstås förbättra vår övervakning, men de privata aktörernas egna övervakning måste också bli bättre. Personalen ska också ha möjlighet att säga till om problem uppdagas, säger Vesikansa.

Social- och hälsovårdsreformen kan förvärra

I dagsläget är ungefär hälften av vårdplatserna inom äldreomsorgen sådana som köps av privata aktörer i Helsingfors. Vesikansa anser det bra att Helsingfors trots allt har en stor del av äldreomsorgen i egen regi, till skillnad från många andra orter där de privata bolagen har större makt.

- Med en så hög egen andel betyder det också att vi sätter ribban för vad vi kräver av de privata aktörerna.

Hur kan de små, bra aktörerna få bättre möjligheter i priskonkurrensen?

Den stora utmaningen med privata vårdbolag är kommunernas möjligheter att kontrollera och övervaka verksamheten, säger Vesikansa. Hon ser social- och hälsovårdsreformen som något som riskerar att leda till en ökning av problemen med privata aktörer som drivs av vinst.

- Helsingfors har varit mycket kritisk till reformen och vi anser att regeringen inte borde driva den igenom.

Hur jobbar Helsingfors för att förebygga att vinsterna går före god vård?

- Jag tror att vi måste förbättra samarbetet med de bra aktörerna, vi har många sådana. De är små och många är föreningar eller stiftelser. Och så måste vi titta på marknaden: hur kan de små, bra aktörerna få bättre möjligheter i priskonkurrensen som har varit mycket hård.

- Vi kan göra någonting. Helsingfors är en stor marknad och vi måste sätta kvalitetskraven högre än priset.

Diskussion om artikeln