Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två alternativ för skolcentrum i Svartå – kan bli byggstart redan om ett år

Från 2019
Uppdaterad 30.01.2019 21:12.
En beige skolbyggnad omringad av snö. På väggen står det Svartå skola.
Bildtext Svartå skola är i dåligt skick och rummen är inte heller ändamålsenliga.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Raseborgs nya skol- och servicecentrum i Svartå ritas nu in på kartan. Men det är fortfarande oklart om huset ska byggas norr om järnvägen eller vid Askersvägen.

En planläggningsprocess är i full gång för området kring järnvägsövergången mitt i Svartå.

Området där dansbanan och sportplanen finns kunde bli en bra plats för det nya huset där både svenska och finska barn ska gå i skola och daghem.

I samma hus ska även bibliotek och mödrarådgivning finnas.

En liten gymnastiksal med basketställning och blåa madrasser.
Bildtext Svartå skola har en liten gymnastiksal som saknar duschar i omklädningsrummen.
Bild: Malin Valtonen / Yle
En trång aula i en skola där en beige lädersoffa står invid ett pingisbord. Till höger syns en vit dörr som står öppen.
Bildtext Skolhusen från 1950-talet lämpar sig inte för dagens behov.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Skol- och servicecentret får en byggrätt på 4 000 kvadratmeter våningsyta. Det betyder ändå inte att huset kommer bli så stort.

- Man landar nog på cirka 2 000 kvadratmeter våningsyta, säger stadsplaneringsarkitekten Simon Store som är med i den grupp som förbereder projektet.

Karta som visar nuvarande svenska och finska skolan, samt det nya skol- och servicecentrumet i Svartå.
Bildtext Det nya huset kan byggas på ett område som ligger mellan Lindersvägen, Lindnäsvägen, Valhallavägen och järnvägen.

Tanken med den nya planen är att de södra och norra delarna av Svartå kopplas ihop på ett bättre sätt.

Den kommersiella servicen ska ligga på södra sidan av järnvägen. Den offentliga servicen och möjligheterna till närmotion ska finnas på norra sidan av järnvägen.

I planen skissar staden också upp en idrottshall invid det område som kan bli det nya skol- och servicecentrumet. Den ges också 4 000 kvadratmeter i byggrätt.

Karta över det planerade nya skol- och servicecentrumet i Svartå.
Bildtext Ritning för området norr om järnvägen.
Bild: Raseborgs stad

Simon Store beskriver det som en halvstor fotbollshall, det vill säga en mindre hall med lätt konstruktion.

Det finns enligt Store inga konkreta planer på att förverkliga hallen nu men vill man göra det i framtiden så gör detaljplanen det möjligt.

Dessutom kommer det att finnas 500 kvadratmeter våningsyta för bostadsbygge. För kontors- och butikslokaler reserveras 1 100 kvadratmeter våningsyta.

En plankorsning där ljusanordningen lyser. Bommarna är uppe. Marken är täckt av snö.
Bildtext Plankorsningen mitt i centrala Svartå kan snart vara ett minne blott.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det ska vara lätt att ta sig till området till fots, med cykel, med buss och med personbil.

För att trafiken ska löpa smidigt och tryggt byggs en planskild korsning både för fordon och fotgängare och cyklister vid plankorsningen vid Lindersvägen.

Askersgården kan ge plats för det nya huset

Men trots att den nya detaljplanen gör det möjligt med ett skol- och servicecentrum norr om vägen är det inte självklart att huset förverkligas just där.

Det finns ett annat alternativ ett stycke ifrån som skulle lämpa sig för ändamålet.

En rappad byggnad täckt med snö.
Bildtext Askersgården i Svartå. Det andra alternativet där ett skol- och servicecentrum kan byggas.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det är tomten där Askersgården nu står, huset som i dag rymmer byns bibliotek och mödrarådgivning. Den tomten är redan planlagd för ett hus i den här stilen.

Askersgården skulle då få ge plats för det nya huset. Tomten är mindre än den norr om järnvägen men som det ser ut nu skulle storleken räcka till, säger Simon Store.

- Fördelen är att den tomten är jämnare och har bättre byggbarhet.

Fördelen med det andra området norr om järnvägen är att barnen skulle ha mera rum att röra sig på.

En upplyst ishockeyrink omringad av skog och stora mängder snö.
Bildtext På tomten som nu planläggs för det nya skol- och servicecentrumet finns en gammal ishockeyrink i den före detta grustäkten.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Byggs den nya byggnaden där kommer en del av lokalerna att vara i källarplan. Det är ännu oklart hur det påverkar kostnaderna, säger Store.

-Vi måste ännu göra en helhetskalkyl på vilket område som är vettigare.

Dessutom måste Svartå frivilliga brandkårs danspaviljong rivas för att ge plats för huset.

En grind där det står Junkars. I bakgrunden syns en gul danspaviljong. Det ligger mycket snö på marken.
Bildtext På Junkars har det ordnats danser för Svartåborna.
Bild: Malin Valtonen / Yle

- Den hamnar mitt i skottlinjen på tomten, konstaterar stadsplaneringsarkitekten.

Staden tjänar på att bygga ett enda hus

Tidigare har frågan om svensk och finsk skola under samma tak väckt diskussion i Raseborg. För sex år sedan var Svenska folkpartiet inte redo att ge grönt ljus för en sådan lösning.

Om diskussionen återuppstår den här gången återstår att se. Men faktum är att Raseborgs stad vinner på att placera alla skolor och daghem i samma hus, säger Simon Store.

En skolbyggnad täckt av snö. På bilden syns fem olika ingångar till skolan.
Bildtext Svartå skola har fem olika ingångar på skolhusets baksida.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det handlar främst om kostnader som rör drift och underhåll. Synergieffekter skulle uppnås när det gäller till exempel städning och köksservice.

Bara för att skolorna och daghemmen delar byggnad betyder inte att de slås samman verksamhetsmässigt.

- De planeras helt som skilda skolor så att man i pedagogiken kan hålla skolorna var för sig. Samma gäller daghemmen, säger Simon Store.

Simon Store står iklädd blå jacka i ett klassrum.
Bildtext Stadsplaneringsarkitekt Simon Store säger att det finns mycket att vinna på att ha alla skolor och daghem i samma hus i Svartå.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Den nya byggnaden beräknas kosta kring fyra miljoner euro. Byggstarten kan med god tur ske redan nästa år eller 2021.

Brådskande planering

Raseborgs planläggningsnämnd godkände planförslagskartan och planbeskrivningen på sitt möte på onsdag (30.1). Förslaget läggs till påseende under februari.

Raseborgs stad försöker i snabb takt att godkänna detaljplanen för Svartå.

För att kunna bygga en underfart under järnvägen i Svartå måste nämligen detaljplanen först godkännas. Efter det kan järnvägsplanen bli verklighet.

- Staten håller på med en järnvägsplan i området och då krävs det att detaljplanen är uppdaterad så att banplanen och kommande investeringar ska kunna genomföras. Därför har vi bråttom att få planen igenom så fort som möjligt, förklarar Store.

Diskussion om artikeln