Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansministeriet: Köpkraften ökar - Finlands konkurrenskraft blir också bättre

Från 2019
Skylt vid Finansministeriet.
Bild: Laura Kotila

Köpkraften ökade med 2,8 procent i fjol, och den totala lönesumman ökade också - med 4,6 procent. Det visar Finansministeriets rapport Ekonomiska utsikterna och lönebildningen.

För 2019 är prognosen något avmattad men ändå positiv. Finansministeriet förutser att köpkraften ökar med 2,1 procent.

Den positiva utvecklingen i köpkraft väntas fortsätta också år 2020, utsikten är en köpkraftsökning på 1,1 procent.

Den något mer blygsamma ökningen har att göra med löntagarnas socialskyddsavgifter. Avgifterna kommer stiga nästa år.

I sin helhet väntas den sammanlagda lönesumman öka under de kommande åren. För både 2019 och 2020 väntas ökningen vara 3,5 procent.

Konkurrenskraften blir bättre

Finlands kostnadskonkurrenskraft kommer öka under de närmaste åren. Jämfört med övriga länder i euroområdet stiger inte arbetskostnaderna lika mycket.

De nominella enhetsarbetskostnaderna för perioden 2018-2020 förväntas stiga med 1,1 procent.

Den nominella enhetsarbetskostnaden är ett mått på förhållandet mellan arbetets kostnad och produktivitet. Ökningen i det här förhållandet kommer vara något lägre i Finland jämfört med övriga euroländer.

Diskussion om artikeln