Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor: Omförhandla 15 år långa avtal inom äldrevården om de inte fungerar

Från 2019
Uppdaterad 15.02.2019 05:34.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Det är en grundrättighet att få vård, när man blir gammal, det står i lagen, påminner professor Tomi Voutilainen.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Ifall ett äldreboende inte håller sig med sådan vård man avtalat om, måste det finnas en plan B, säger professor Tomi Voutilainen vid Östra Finlands universitet. Han säger att man måste lära sig av uppdagade misstag. De ska vara undantag, inte höra till vardagen.

- Jag är bekymrad över att kommuner lägger ut hela verksamheter - såsom äldreomsorgen - på entreprenad. Finns det kunnande i kommunen att övervaka verksamheten - och finns det resurser att göra det?

Tomi Voutilainen lutar sig mot väggen med höger hand och ser bakåt, in i kameran.
Bildtext Tomi Voutilainen.
Bild: Nella Nuora / Yle

Professor Tomi Voutilainen lyfter fram stora strukturer i kommunerna, de blivande landskapen som byggts upp, utan att man sett till att övervakningen av avtalen fungerar. Han är professor i it-rätt och medförfattare till boken Julkisten hankintojen sääntely 2017 (Reglering av offentlig upphandling 2017).

- Det att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira eller Regionförvaltningsverket ingriper, som nu sker, är ett tecken på att helheten inte fungerar. Kommunen har ett tungt ansvar för äldreomsorgen, det kommer man inte ifrån.

Åldring
Bild: Yle

Om det inte fungerar - då måste plan B vara klar

Han lyfter också fram de långvariga överenskommelserna som slutits med privata aktörer - avtal kan ha ingåtts för 15-20 år.

- Kommunen kan ha grundat ett gemensamt bolag med en privat aktör för att producera tjänster inom social- och hälsovården. Ifall avtalet inte fungerar, hur ska man lösgöra sig från avtalet då? Det här måste man också förhandla om, säger Voutilainen.

Om kommunen helt lagt ut verksamheten måste man vara beredd på konkurser. Med de erfarenheter vi har från bland annat vårdhemmet Esperi Care i Kristinestad måste kommunerna bereda sig på vad som händer om enheterna stängs.

- Utsatta grupper, här äldre, kan inte bli utan vård.

Professor Voutilainen har synat offentlig upphandling i sitt arbete. Han fastslår, att upphandling inte kan delas upp i delar, det tillåter inte upphandlingslagen.

- Kommunerna känner inte till lagstiftningen i tillräcklig utsträckning, anser han.

Vårdbehovet ändras i livet - hur svårt kan det vara?

Voutilainen påminner om en grundsten i välfärdsfinland:

- De äldre har både grundrättigheter och mänskliga rättigheter och dem får vi inte trampa på. De finns listade i grundlagen. Alla har rätt till god vård in i det sista.

Han säger att missar i vården borde vara undantag - inte regel.

Voutilainen instämmer med statsminister Juha Sipilä (C) om att myndigheternas ingripanden mot äldreboenden på olika håll i landet visar att övervakningen fungerar.

- Hur täckande kontrollen är vet ingen, men det är bra att allmänheten hör av sig om olägenheterna.

vanhuksen sängyssä kaide
Bild: Ismo Pekkarinen / AOP
En rollator nedanför trappor.
Bild: Mostphotos

Ett annat sundhetstecken är att det nu pågår en dialog i samhället.

Det finns inte så många vårdbolag i Finland i dag men de som finns borde synas närmare av beställarna, kommunerna, innan man slår fast vilket bolag man väljer.

- Det gäller att göra bakgrundsarbetet väl och kolla vilka erfarenheter - eller missar - som förekommit tidigare gällande vårdtjänsternas kvalitet vid ifrågavarande bolag. Det kräver mera på förhand men belönar senare, säger Voutilainen.

Hälsovård billigare än sjukvård

Om man ser på äldreomsorgen med ekonomiglasögon så blir det billigare att vårda hälsa än sjukdom. Vid upphandlingen borde man därför ha insyn i de konkreta tjänster äldre behöver, dels för att spara pengar men också för att kunna sätta in insatser där de behövs.

Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann
En kvinna ligger på rygg i en bassäng och flyter med hjälp av ett flytetyg.
Bild: Mostphotos

Privata aktörer har vunnit fotfäste, då kommunerna inte klarar av att ordna tjänster för äldre.

- Många verkar ha missat det vi nu diskuterar så häftigt i offentligheten - att privata vårdbolag ska generera vinst.

Förstår kommunerna när de gått samman med en privat aktör grundtanken här, frågar sig professor Voutilainen.

Vinsttanken inom äldreomsorgen är något som statsminister Sipilä också påtalat offentligt.Han sade att vårdbolagen borde styras av värderingar - inte målet att generera vinst.

I det sammanhanget förde han fram tanken på andelslag framom aktiebolag.

Vårdreformen kräver mer kunskaper om upphandling

Den senaste tidens händelser kring äldreomsorgen är försmak till vad som komma ska ifall vårdreformen går igenom.

- Då kommer en ny upphandlingsrunda att köra igång och betydelsen av kunnande kring upphandling blir allt viktigare, säger professor Tomi Voutilainen.

Han säger att vi inte då, i samband med vårdreformen, kan ha liknande kvalitetsproblem som i dag gällande vårdtjänster för bland annat äldre.

- Man måste kunna ställa kunden i fokus, lyssna på dem frågorna berör, också de anhöriga. Här har vi mycket att lära oss.

Arne Nummenmaa: Små kommuner behöver färdiga styrdokument

Arne Nummenmaa är tidigare grundtrygghetsdirektör i Raseborg, med diger erfarenhet av upphandling - både när det lyckas bra och när det lyckas sämre.

Han föreslår att staten borde göra upp styrdokument för äldreomsorgen, så att mindre kommuner med knappa resurser, vet hur de ska bygga upp en verksamhet. Dokumentet kunde användas till exempel i upphandlingen av privat äldrevård, för att det ska fungera och för att verksamheten ska vara transparent.

Det här dokumentet skulle trygga kvaliteten på upphandlingen, ifall kunskaperna eller resurserna för att genomföra den inte räcker till i mindre kommuner.

Arne Nummenmaa
Bildtext Arne Nummenmaa har lång erfarenhet av upphandling i Västnyland.
Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström

Det som inte finns i avtalet - existerar inte

När man ber in offerter bör man i upphandlingen få in kvalitetskriterierna i vården. Hur ska vården se ut, vilka tjänster ingår?

- Det som inte finns i avtalet - det finns inte. Det märkte jag tydligt av under min tid som grundtrygghetsdirektör, kommenterar Arne Nummenmaa.

Detaljerna är avgörande

- Det viktigaste är att det här fungerar dygnet runt - i tre skiften. Vården borde fungera under veckoslut och under helger. Mycket fungerar i dag bra dagstid men bristerna andra tider på dygnet är stora, säger Nummenmaa.

Nummenmaa påtalar också det Tomi Voutilainen lyfte fram tidigare.

- Ett servicebehov ändrar under livets gång. Det är inget problem då allt går bra men när fru X eller herr Y behöver större vårdinsatser, städning, måltider med mera, då uppstår utmaningarna.

Här är kontrollen avgörande, övervakningen och uppföljningen.

- Tillfället gör tjuven. Om beställaren av tjänsterna inte klarar av att följa upp avtalen, så kan man gina snabbt i kurvorna, ifall ingen håller efter.

- Det är fel att peka finger bara mot producenten. Alla avtal är någon form av teamwork, betonar Nummenmaa.

Man städar.
Bild: Mostphotos: Andrey Popov

Nummenmaa missade två gånger: Med näringsvärdet och städbehovet

Upphandling är knepigt. Förutom att man bör känna till lagen om upphandling så behöver man känna till verkligheten på verkstadsgolvet, här äldreboenden. Under Nummenmaas tid skedde missar som han lyfter fram ännu i dag.

- Våra första upphandlingar definierade inte näringsvärdet i måltider, det lärde vi oss.

En annan punkt där upphandlingen haltade handlade om städning.

- Vi hade listat städning en gång i veckan. Om städbehovet ändrade på grund av hälsan, så då haltade det kraftigt. Vi kunde beställa mer städning och betala för den - men ifall producenten inte hade händer att städa med så blev det inte städat, säger Nummenmaa.

Det finns de som rycker på axlarna och säger att städning är oviktigt.

- Men om sängen måste bäddas tre gånger per dag för att lakanen är blöta - så dammar det mera. Städning är en verkligt viktig bit i vardagen, så är det bara, betonar Nummenmaa.

Tragiskt att göra samma miss som andra redan gjort

Det är nödvändigt att slipa på kunnandet kring upphandling i kommunerna för befolkningen åldras i allt snabbare takt och behovet av tjänster ökar hela tiden.

- Det är tragiskt att lära sig saker genom försök och misstag när andra redan har gjort det. Därför borde vi få ut informationen till gräsrotsnivå på ett vettigare sätt än i dag.

Nummenmaa uppmanar folk att ändå inte gräva ner sig om allt inte lyckats.

- Rikta blickarna framåt nu! Nya standarder för upphandling och övervakning behövs. Det gäller att utgå ifrån sig själv. Visst är det stor skillnad på 95 euro och 135 euro per dygn.

Kommunförbundet: Håll kvar kunnandet i kommunen

Kommunförbundet följer aktivt med diskussionen kring kommunerna och äldrevården och publicerade nyligen en bloggtext om temat.

- Kommunerna borde förbereda sig bättre i avtalstvister. Man borde öka på kunskaperna i upphandling och avtalskunnandet, säger chefen för juridiska avdelningen vid Kommunförbundet, Arto Sulonen.

Arto Sulonen är chef för juridiska avdelningen vid Kommunförbundet.
Bildtext Arto Sulonen, chef för juridiska avdelningen vid Kommunförbundet.
Bild: Kommunförbundet

Han betonar att det är svåra frågor för alla, både mindre och större kommuner. Avtalsfrågorna är mycket komplicerade.

Att utlokalisera all service för äldre till privat aktör innebär många risker, anser han.

- Kommunen tappar i både infrastruktur och kunnande. Riskhanteringen är svår när kunnandet saknas.

Arto Sulonen betonar också att kommunerna borde försäkra sig om att det finns kunskap om äldreomsorgen i kommunen.

- Det måste finnas tjänstemän, som kan ta itu med problem när de uppkommer.

- Avtalsproblem kommer alltid att finnas, man kan inte förutse alla risker i livet, det här gäller också inom äldreomsorgen, säger Sulonen.

Diskussion om artikeln