Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Juha Sipilä berömde sin egen regering i sitt tal till EU-parlamentet: Vi har genomfört en social- och hälsovårdsreform

Från 2019
Uppdaterad 31.01.2019 20:26.
Juha Sipilä talar till Europaparlamentet den 30 januari
Bildtext Statsminister Juha Sipilä.
Bild: @EU

Statsminister Juha Sipilä drog sig inte för att framhäva den sittande regeringens resultat vad den ekonomiska utvecklingen i Finland beträffar.

I sitt tal till Europaparlamentet som samlsdes i Bryssel räknade Sipilä upp den sittande regeringens bedrifter under den gångna regeringsperioden.

- Vi har genomfört reformer för att förbättra de offentliga finanserna till exempel en social- och hälsovårdsreform och en pensionsreform, sade Sipilä.

Sipilä lyfte även fram konkurrenskraftsavtalet som en bidragande orsak till tillväxten under de senaste åren.

- Tillsammans med fackförbunden kom vi överens om att frysa lönerna, att förlänga den årliga arbetstiden med 24 timmar och att sänka socialskyddsavgifterna för arbetsgivare, sade Sipilä.

- Som ni kan förstå så var de här åtgärderna inte särskilt populära.

Nu kan man emellertid skörda frukterna av de tuffa åtgärderna, fortsatte Sipilä.

- Vi har tagit hand om det offentliga underskottet, statsbudgeten är i balans och sysselsättningsgraden har inte varit högre på 30 år.

Medlemsländerna måste se över sin ekonomi

Föga överraskande betonade Sipilä betydelsen av att medlemsländerna följer de gemensamt överenskomna reglerna inom EU.

Det gäller såväl unionen som helhet som också den monetära unionen.

Enligt Sipilä visar Finlands exempel på att länder har möjlighet att styra upp sin ekonomiska utveckling.

- Tanken att vi skulle lösa den här typen av problem med hjälp att permanenta fiskala överföringar är oacceptabelt för oss.

- Den bästa försäkringen mot ekonomiska chocker är en balanserad budget och en låg skuldkvot.

Priset på utsläppsrätter bör ses över

Sipilä uppmanade EU att ta en global ledarroll inom klimatpolitiken.
Han säger att åtgärderna med för klimatet utesluter inte ekonomisk tillväxt.

- Vi är i främsta linjen då det gäller att utveckla nya klimatteknologier och en ambitiös klimatpolitik.

En utveckling mot klimatneutralitet kräver åtgärder speciellt inom tre områden: koldioxidutsläppen, kolsänkorna och den nya teknologin, säger Sipilä.

För att minska utsläppen bör man också se över utsläppshandeln inom EU.

- Finland strävar efter att förnya systemet så att priset på utsläppsrätter kommer att vägleda aktörerna mot lägre utsläpp både snabbare och mer effektiv.

Rättsstatsprincipen måste följas

Sipilä uttryckte även sin oro över rättsstatsprincipen som ifrågasätts i en del medlemsländer.

- Motgångar vad rättstatsprincipen, pressfriheten och kvinnors rättigheter beträffar är nyheter som inte väntar sig att höra I 2 000-talets Europa. Hur ska EU kunna verka för de gemensamma värderingarna i sin externa politik och vi inte inte ens kan göra det internt?

De gemensamma värderingarna som demokrati och tron på rättsstaten är grundstenen för Europas frihet, säkerhet och välgång, sade Sipilä.

- Vi måste hitta sätt att överbrygga Europas inre splittring. Men på samma gång så finns det inga kompromisser vad rättsstatsprincipen.

Sipilä välkomnar EU-kommissionens förslag som skulle göra det möjligt att se över EU-bidrag till länder som inte lever upp till rättstatsprincipen.

Populismens framfart oroar

I sitt tal tog Sipilä även starkt avstånd från populismens frammarsch i Europa.

Enligt Sipilä kan man på många håll se konsekvenserna av det som händer då man presenterar enkla lösningar på svåra frågor. Till sist är det ingen som tar ansvar, säger han.

- Det här var fallet i Storbritannien, och resultaten av det här kan man nu se tydligt.

Det är ändå inte enbart i Storbritannien som populismen fått fotfäste, konstaterakonstaterar statsministern.

- Denna rörelse har slagit mot Europa på många fronter.

Hänvisar till centerideologen Santeri Alkio

Sipilä (C) hänvisade även till centerideologen Santeri Alkios tankar om Europa. Enligt Sipilä skrev Alkio redan på 1920-talet om betydelsen av ett förenat Europa. Alkio nämnde till och med en gemensam valuta, säger Sipilä.

- Han (Alkio) var en pionjär i många avseenden, som det här exemplet visar.

Enligt Sipilä har fokus på internationellt samarbete, fred och ekonomisk utveckling varit ledstjärnor för Finland sedan Alkios dagar.

Små länder gynnas av öppenhet och handel

Dessvärre finns det enligt Sipilä tecken på att alla globala aktörer inte förbinder sig vid principerna om gemensamma ekonomiska spelregler.

- Det är mycket skadligt om stora aktörer börjar resa handelshinder. Vi måste göra vårt bästa för att för att förhindra och riva ned de handelshinder som andra vill bygga.

Sipilä lyfte fram handelsavtalen som EU undertecknat med Japan, Vietman, Singapore, Mexiko och Kanada som exempel på exempel som går stick i stäv med de rådande protektionistiska strömningarna.

- Att motarbeta handelshinder och protektionism är speciellt viktigt för små länder. Att frångå de gemensamt överenskomna reglerna kan få fatala följder speciellt för små länder.

Diskussion om artikeln