Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det här kan du göra om du misstänker att en anhörig behandlas fel inom äldreomsorgen

Från 2019
Uppdaterad 02.02.2019 21:11.
En eldre man med ryggen mot kameran. Han är iklädd paleteau, hatt och har händerna bakom ryggen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vårdskandaler kan sänka tröskeln för både äldre och anhöriga för att anmäla missförhållanden. Det här kan du göra i praktiken om du känner dig felbehandlad på äldreboendet eller om du som anhörig vill ta tag i problem.

Den som stött på brister inom äldreomsorgen kan anmäla sitt missnöje i tre instanser.

1. Börja med att kontakta vårdenheten, där problemet uppstått.

2. Om inte fallet går att lösa med personalen på vårdenheten går man vidare till kommunen.

3. Om ovanstående alternativ inte hjälper kan du kontakta regionförvaltningsverket. Deras uppgift är att övervaka hela social- och hälsovårdsverksamheten.

Enligt regionförvaltningsverkets överinspektör Pia Ekqvist är det effektivast att reda ut ärendet vid äldreboendet.

- Ta upp fallet med vårdenheten, det är effektivast. Om du tycker att du inte får svar på tal, kan du föra ärendet vidare till kommunen, och berätta att du försökt diskutera med enheten utan att det blivit bättre. Om man efter det fortfarande känner att saker inte står rätt till, då kontaktar man regionförvaltningsverket, säger hon.

Formulera dig så exakt som möjligt

Klagomålet kan lämnas in både av den som är kund på ett äldreboende eller av en oroad anhörig.

Besväret ska formuleras skriftligt – antingen fritt eller genom att fylla i ett besvärsformulär som vårdorganisationer vanligtvis har på sin webbplats. Också tillsynsverket Valvira har en blankett som kan användas som stöd i att formulera klagomålet.

I besväret beskriver du missförhållandet: vad har hänt och var det gått snett. Ekqvist uppmanar att vara så exakt som möjligt när det gäller händelser och tidpunkt. Kommunens socialombudsman hjälper till med skrivelsen vid behov.

Enligt överinspektören handlar de flesta klagomål om att människor upplever att kvaliteten på vården är bristfällig – i praktiken tangerar det ofta personalbrist och felaktig eller utebliven vård. Till exempel var det alltför få vårdare, fel på medicineringen och bristfällig primärvård som slutligen ledde till att vårdhemmet Ulrika måste avbryta sin verksamhet.

Klagomål som gäller händelser som skett för mer än två år sedan utreds inte, om det inte finns särskilt betungande anledning.

”Bra att folk hör av sig”

Överinspektör Pia Ekqvist känner inte till en hur stor andel av klagomålen som går vidare från enhetsnivå till högre instanser.

- Det är lite svårt att säga hur ofta de löses på det första planet. Det bästa vore att ärendet inte skulle behöva gå till kommunen eller regionförvaltningsverket. Jag vill tro att vårdenheterna lyssnar på anhöriga och boenden. Men i fallen där de inte har gjort det kommer ärendet till oss, säger Ekqvist.

Ärendet utreds i högsta instans om tillsynsmyndigheten anser att det finns motivering att vidta åtgärder. Valvira uppger att ungefär en tredjedel av klagomålen som når dem och regionförvaltningsverket ger upphov till påföljder. Ofta leder de till vidare utredningar och slutligen eventuellt krav på att enheten tar till åtgärder inom vården eller ledarskapet.

Pia Ekqvist tror att den senaste tidens nyheter om vanvård av äldre kommer att öka antalet besvär. Ur regionförvaltningsverkets synvinkel är det här välkommet.

- Högst antagligen blir väl tröskeln lägre att ta kontakt. Och det är ju absolut bra att folk vågar höra av sig, säger hon.

Ett klagomål kan redas ut i tre instanser

1. Vårdenheten – Oftast det bästa och snabbaste alternativet att reda ut saken, vanligen genom samtal med personalen eller chefen.

2. Kommunen – En anmärkning skickas till den ledande tjänstemannen inom socialvården på området.

3. Regionalförvaltningsverket – Om inte ärendet löses på kommunal nivå, sätter verket in sig i saken, granskar om det finns anledning att misstänka brott eller att vårdenheten underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, och vidtar åtgärder vid behov.

Diskussion om artikeln