Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rekordhöga skatteintäkter från företag i Borgå i år – särskilt Neste bidrar till ökningen

Från 2019
Vy över industrianläggningar i Sköldvik
Bildtext Raffinaderiet i Sköldvik.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Borgå stads samfundsskatteintäkter ökar i år uppskattningsvis till cirka 30–32 miljoner euro. Det här är upp till 12 miljoner mer än förväntat. Lånestocken fortsätter dock att stiga.

– De här samfundsskatteintäkterna är mycket välkomna med tanke på att vi planerat öka skuldbördan med hundra miljoner euro, kommenterar Borgå stadsstyrelses ordförande Jaakko Jalonen till Yle Östnyland.

Också stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula gläds över nyheten.

– Det är som en lottovinst. Glädjen dämpas ändå av att vinsten redan har använts, uttalar sig Ujula i stadens pressmeddelande och syftar på skulderna.

Neste bidrar stort

Bakgrunden till de ökade samfundsskatteintäkterna är de goda resultat som företagskoncentrationen i Sköldvik, särskilt Neste, gjort under de senaste åren.

Stapeldiagram som visar samfundsskatteintäkter över tid.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Sköldviks industriområde utvecklas kraftigt för tillfället och målet är att det ska bli ett centrum för biobaserad och cirkulär ekonomi.

– Nestes dieselprojekt går bra. Företaget har tagit fasta på miljövänliga lösningar och haft en god export, berättar Jalonen.

Samfundsskatteintäkten varierar kraftigt

Intäckterna från samfundsskatten är ändå inget att räkna med när staden planerar permanenta utgiftsökningar.

– De kan sjunka lika snabbt som de stigit. Vi minns säkert alla hur den djupa recessionen som började 2008 fick Borgås samfundsskatteintäkter att störtdyka, påminner Borgås finansdirektör Raija Vaniala.

Stapeldiagram som visar lånebelopp över tid.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Den ekonomiska situationen blir bättre

Stadens ekonomiska situation ser ändå överlag bra ut, enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen.

Det är som en lottovinst. Glädjen dämpas ändå av att vinsten redan har använts

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula konstaterar det samma.

– Stadens ekonomiska läge blir tydligt bättre under det pågående året men finansieringsunderskottet kommer ändå sannolikt att vara cirka sju miljoner euro.

Ökade skulder

Borgå stads skuldbörda är ändå fortsatt hög. Den har stigit kraftigt under de senaste åren eftersom staden investerat hundra miljoner euro i skolor och daghem.

– Skulden har stigit med 45 miljoner euro under två år och fortsätter att stiga ännu under det här året, säger Vaniala.

Tack vare de ökade samfundsskatteintäkterna, fortsätter Vaniala, har staden nu trots allt möjlighet att bromsa upp skuldökningen i enlighet med den nya stadsstrategin.

Diskussion om artikeln