Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Livsmedelsverket: Det olagligt importerade nötköttet från sjuka kor har inte nått fram till konsumenterna

Från 2019
Uppdaterad 01.02.2019 11:56.
Närbild av en mjökkos huvud
Bildtext Mjölkkon på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det polska, olagligt importerade nötköttet som härstammar från sjuka djur har varken nått fram till de finländska livsmedelsaffärerna eller konsumenterna, uppger Livsmedelsverket.

Enligt de senaste uppgifterna har dessutom endast 46 kilo av det polska olagligt slaktade köttet nått Finland - ett annat, mindre parti var på väg, men skickades tillbaka.

Det importerade köttet förstörs.

Tidigare uppgav de polska myndigheterna att mängden kött som exporterats till Finland skulle ha rört sig om cirka 250 kilogram.

Livsmedelsverket har nu begärt att Polen preciserar den tidigare angivna informationen.

Myndigheterna följer ständigt med den senaste informationen via EU:s varningssystem (RASFF).

Enligt EU-lagstiftning ska varje företag kunna ge belägg för vem som levererat och vem som tagit emot de livsmedelsprodukter som de införskaffat, säger Leena Räsänen, chef vid enheten för livsmedelssäkerhet.

- Att verifiera informationen och koppla den till de internationella leverantörskedjorna tar oundvikligen tid, säger Räsänen.

Under tidsperioden januari-oktober 2018 importerades sammanlagt omkring 11,5 miljoner kilogram nötkött till Finland, varav cirka 4 miljoner kom från Polen, visar siffror från Tullen.

Det finns ungefär 600 företag som importerar animaliska produkter till Finland från andra EU-länder.

Källa: Livsmedelsverkets pressmeddelande

Brasilien som producerar mest nötkött i världen, hörde i fjol till världens största exportörer av nöt- höns- och griskött

Nötkött från sjuka kor har importerats till Finland

Köttet har importerats till 9 EU-länder.