Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företagaren bakom kvinnoön i Ekenäs vill bygga mer på holmen - nämnd skeptisk

Från 2019
människor på trappor upp till hus i skog
Bildtext Yle Västnyland besökte ön i somras.
Bild: Monica Slotte / Yle

I fjol startade företagaren Kristina Roth en till kvinnor riktad retreat på Fjärdskär i Raseborgs skärgård. Nu hoppas hon bygga ut så att man kan inkvartera och tjäna 30 besökare, men stadens planläggningsnämnd är inte övertygad.

Holmen ligger kring 18 kilometer sydost om Ekenäs. Det är frågan om en exklusiv verksamhet och av tusentals hugade valdes endast ett fåtal ut för att besöka Roths Supershe island under premiären i fjol.

För tillfället finns det fyra mindre byggnader på ön, alla från 1970-talet. Roth önskar nu bygga ut för att kunna inkvartera kring 30 besökare i veckan under högsäsong, det vill säga sommartid.

kvinna framför konstverk på husvägg
Bildtext Kristina Roth handplockar kvinnor till holmen.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det förutsätter ändå en ändring i delgeneralplanen för området som är gjord enligt regelverket för fritidsboende. Gränsen för byggnadsrätt är 340 kvadratmeter och det önskar Roth utvidga till 690 kvadratmeter.

Motiveringen är att boendet på holmen inte längre faller under fritidsboende utan istället inkvartering.

I den nya planen ingår en huvudbyggnad på högst 290 kvadratmeter, en stuga för inkvartering på högst 60 kvadratmeter och 11 mindre stugor på 20 kvadratmeter.

Dessutom planeras en strandbastu på högst 80 kvadratmeter och några mindre byggnader för lager och teknisk service.

Vattentoaletter fanns också på önskelistan men de har redan strukits. De nuvarande byggnaderna har torrdass och det skulle också de nya utrustas med.

"Avviker för mycket från nuvarande plan"

Planen har redan funnits för offentligt påseende en gång i form av utkast.

Den uppdaterade planen behandlades i Raseborgs planläggningsnämnd i onsdags (30.1).

Ordföranden Sven Holmberg (SFP) kom då med ett tillägg att planläggningsnämnden inte kan godkänna förslaget som det ser ut nu.

öppna dörrar till stuga
Bildtext Man använder torrdass på ön.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det beror på att det avviker avsevärt från den nuvarande generalplanen när det gäller byggnadsmängd, enskilda byggnaders maximistorlek och placering.

Holmberg tycker att planen är överdimensionerad i förhållande till holmens storlek och ifrågasätter hur naturen klarar belastningen.

Tillägget godkändes med rösterna 5-4.

Inkvartering istället för fritidsboende

Beredare och stadsplaneringsarkitekt Simon Store tycker att en ändring i planen är motiverad.

- Man måste komma ihåg att det handlar om ändring i användningsändamål från fritidsboende till inkvartering.

- Den nuvarande planen grundar sig på noggrannare naturinventeringar och konsekvensbedömningar än den generalplan som finns i grunden, berättar han.

Ett personporträtt på Simon Store.
Bildtext Stadsplaneringsarkitekt Simon Store tycker ändringen är motiverad.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Store har ändå förståelse för nämndens tvivel.

- Det är alltid bra att ifrågasätta och kräva utredningar och konsekvensbedömningar. Så uppfattar jag nämndens beslut, att man granskar den totala byggrätten och konsekvenserna för näromgivningen.

- Det som har varit en målsättning i den här planen är att man försöker främja turismnäring också ute i periferin. Då anser jag själv att den här planen motiverad.

"Planen åsidosätter inte jämlik behandling"

En aspekt som tas upp i planen är den jämlika behandlingen av markägare och ifall ökad byggrätt i det här fallet utgör ett hot mot den. Nämnden anser att förslaget inte beaktar kravet på en jämlik behandling.

Store säger att det är en relevant fråga.

- Markanvändnings- och bygglagen baserar sig på grundlagen och i den står det att markägare ska behandlas lika, så det är en väldigt viktig poäng.

Skog i förgrunden, i bakgrunden ett tak till en stuga.
Bildtext Man har granskat vilka andra holmar i området som kunde användas för samma ändamål.
Bild: Catherine Aeppel

Han fortsätter med att förklara att man därför granskat vilka ställen i området som potentiellt kunde användas för motsvarande verksamhet som den på Fjärdskär.

- Utgående från de kriterier som ställs så har man kunnat utesluta många ställen och även hittat andra potentiella områden. Utredningen visar att man inte åsidosätter den jämlika behandlingen, menar Store.

Beslut kanske redan till sommaren

Planen kommer att finnas till påseende i 30 dagar.

Efter det har myndigheterna, bland annat NTM-centralen i Nyland, Museiverket och Sydspetsens miljöhälsa, ytterligare en månad på sig att ge ett utlåtande.

Staden har sedan rätt att godkänna eller förkasta planen.

Ärendet behandlas ännu en gång i planläggningsnämnden för att sedan gå via stadsstyrelsen och slutligen till fullmäktige.

- Om allt går bra väntar vi oss att det slutgiltiga beslutet tas i början av sommaren, så vi går fram med rask tidtabell, säger Store.

Diskussion om artikeln