Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tillfälligt tillstånd för Teboil i Lappvik gäller - macken ska bort år 2021

Från 2019
Teboilstationen i Lappvik.
Bildtext Lappvik Teboil är numera obemannad. Tidigare fanns där café och försäljning av livsmedel i liten skala. Den verksamheten upphörde i slutet av år 2015.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det är nu klart att Teboil i Lappvik inte har tillstånd att verka längre än till 31 augusti 2021 på sin nuvarande plats vid Koverharvägen 7.

Oljebolaget hade ansökt om besvärsrätt hos Högsta förvaltningsdomstolen HFD i ärendet, men HFD förkastade anhållan.

Teboil hade först besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol som förkastade besväret. Och ärendet behandlas alltså inte alls i HFD.

Det betyder att Hangö miljönämnds beslut från år 2015 står fast och Teboil har bara ett tidsbundet miljötillstånd på platsen.

Olika syn

Teboils framtid i Hangö har delat åsikterna bland politikerna.

Stadsstyrelsen och stadsdirektör Denis Strandell i Hangö ansåg år 2016 att bensinbolaget alldeles väl kunde få ett permanent tillstånd oberoende av miljönämndens beslut.

Bensinmacken behövs med tanken på hamnen i Koverhar.

Miljönämnden har motiverat sitt beslut med att det inte är tillåtet med bränslemackar på grundvattenområden.

Diskussion om artikeln