Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Svensk studie: Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga

Från 2019
Kvinna sitter bakom en bärbar dator. Hon ser bekymrad ut och ser på en lapp som hon har i handen.
Bildtext Låg nivå av kontroll på arbetsplatsen spelar roll för viktuppgång hos både kvinnor och män.
Bild: Mostphotos

Höga krav och att inte kunna påverka sitt eget arbete under en längre tid tycks vara en bidragande faktor för viktuppgång hos kvinnor. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenska kvinnor och män.

Finns det ett samband mellan arbetsrelaterad stress och den ökning av övervikt och fetma som man kan se i samhället?

Den frågan ställde sig forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet tillsammans med forskare från Umeå universitet, vilket ledde till en studie med överraskande utfall.

Resultatet av studien visade att låg nivå av kontroll på arbetsplatsen spelar roll för rejäl viktuppgång hos både kvinnor och män, men detta var bara en del av sanningen.

– När vi tittade på långvarig exponering för höga krav kunde vi endast se ett samband mellan höga krav på jobbet och viktökning för kvinnorna i studien, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin.

Bild på Sofia Klingberg, forskare vid Sahlgrenska akademin
Bildtext Sofia Klingberg, forskare inom samhällmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin
Bild: Privat. Foto: Malin Arnesson

Skillnad på krav och kontroll

Kravnivån på jobbet har i studien uppskattats genom att svarspersonerna fått svara på frågor om arbetstempo, psykiska påfrestningar och om det finns tid för arbetsuppgifter.

Frågorna om kontroll i arbetet handlar bland annat om kompetensnivå, om jobbet kräver fantasi, om man själv kan välja vad som ska göras och hur det ska göras.

Männen inte lika utsatta

Bland männen kunde man inte se någon association mellan höga krav och viktuppgång.

Varför man kan se en skillnad mellan män och kvinnor i resultatet vill Klingberg inte uttala sig om, eftersom de inte har haft möjlighet att undersöka fenomenet.

– Vi har justerat analyserna för ett antal faktorer som skulle kunna förklara att det i resultatet uppkom en skillnad mellan kvinnor och män, men skillnaderna kvarstår.

Klingberg berättar att de har tagit i beaktande bland annat socialt stöd på arbetet, fysisk aktivitet, rökning, civilstånd, akademisk utbildning och vilket BMI man hade vid första undersökningen.

Kvinnor har ett större ansvar utanför arbetet

Trots att Sverige är ett relativt jämställt samhälle menar Klingberg att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hemmet.

Klingberg tänker sig att sysslor utanför arbetet i kombination med ett jobb som ställer höga krav, minskar möjligheten att återhämta sig och ta hand om sig själv.

Oväntat resultat

Resultatet från studien överraskade Klingberg och hennes kollegor. De hade inte väntat sig att se en skillnad mellan män och kvinnor angående långvarig exponering för höga krav. Tidigare forskning stöder dock utfallet.

– Det finns tidigare studier om sjukdomar som tyder på att kvinnor påverkas på ett annat sätt än män. Det verkar som att kvinnor påverkas i högre utsträckning av arbetsrelaterad stress än vad män gör.

Arbeta med levnadsvanor och arbetsmiljö

Om det är ens egna levnadsvanor eller arbetsmiljön man borde se över kan Klingberg heller inte svara på. Hon rekommenderar ändå att man dels försöker arbeta med sina levnadsvanor och dels att man försöker öka sina egna förutsättningar för att klara av ett pressat arbete.

Klingberg menar att det alltid kommer att finnas arbeten där kraven är höga och man inte har möjlighet att styra över sin arbetssituation. Då behöver man ges möjlighet att hantera det på bästa sätt.

Forskningen baserar sig på material från den populationsbaserade, svenska studien ”Västerbotten Intervention Program” där deltagarna vid tre tillfällen, under 20 års tid, fått svara på frågor om sin arbetssituation och fått sin kroppsvikt uppmätt.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln