Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Frihandelsavtalet med Japan öppnar för nya möjligheter: "Stora chanser för europeiska företag att ta för sig mer på den japanska marknaden"

Från 2019
Sophia Bengtsson, handelsexpert vid Svenskt Näringsliv
Bildtext Sophia Bengtsson är expert på handelsfrågor vid Svenskt Näringsliv.
Bild: Svenskt näringsliv

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan fyller det tomrum som USA skapar inom världshandeln. Samtidigt öppnar avtalet stora möjligheter för företag i Sverige och Finland säger expert.

Bryssel

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan är en stark markering mot de protektionistiska strömningarna inom handelspolitiken.

Enligt Sophia Bengtsson som är expert på handelsfrågor vid Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel har osäkerheten kring USA bidragit till att föra EU och Japan närmare varandra.

- Det har en väldigt viktig strategisk och symbolisk betydelse för både EU och Japan att de lyckas sluta det största handelsavtalet någonsin i en tid då andra inte ser att frihandel och handelsavtal är den riktiga vägen.

Att USA nyligen drog sig ur ett frihandelsavtal för Stillahavsländer där bland annat Japan skulle ha ingått kan ses som en bidragande orsak till intresset för tätare samarbete med EU.

- Man kan ju se detta som att Japan vänder sig till EU för att de var på väg att få ett stort frihandelsavtal som inte gick i lås och därför blev EU plötsligt mer intressant för Japan, säger Bengtsson.

Chans för europeiska företag att ta för sig

Enligt Bengtsson öppnar frihandelsavtalet nya möjligheter såväl för europeiska som för japanska företag. Bägge parterna har mycket att erbjuda varandra.

- Vi har saker som de vill ha och de har saker som vi vill ha, så man kompletterar varandra ganska bra på det sättet.

Europeiska konsumenter kommer att få bättre och billigare tillgång till elektronikprodukter och bilar, produkter som man i Japan är väldigt duktig på

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

De största fördelarna medför frihandelsavtalet inom sektorer där tullarna varit höga till dags dato. Jordbruket och livsmedelsbranschen är exempel på branscher som Japan försökt skydda genom tullar.

- Där har ju Japan haft väldigt höga tullar, till exempel 30 procents tull på ost och 15 procents tull på vin. Nu när tullarna fasas ut blir det väldigt mycket lättare för europeiska företag att exportera dessa produkter.

Avtalet underlättar även för europeiska tjänsteföretag inom till exempel telekommunikation, finansiella tjänster, transport och e-handel.

De här sektorerna har varit knepiga för europeiska företag på grund av de strikta regler som myndigheterna tillämpat på utländska bolag.

- Så där kan man också se stora chanser för europeiska företag att ta för sig mer på den japanska marknaden, säger Bengtsson.

Sälj ostar och köp bilar

På japanskt håll hoppas man i sin tur öka på intresset för sina produkter i Europa.

I vardagligt tal har avtalet kommit att kallas för "cars-for-cheese" eftersom man räknar med ökad bilimport från Japan som motvikt till mer livsmedelsexport från Europa.

- Man förväntar sig att europeiska konsumenter kommer att få bättre och billigare tillgång till elektronikprodukter och bilar, produkter som man i Japan är väldigt duktig på och ser fram emot att exportera, bekräftar Bengtsson.

Kommer avskaffandet av tullar att avspegla sig på konsumentpriserna rakt av, till exempel i fråga om bilar där man uppbär 10 procents tullar i dag?

- Såklart kan man inte göra en direkt beräkning och dra bort tio procent av priset, svarar Bengtsson.

Jag tror man från Japans sida kommer att fokusera mer på europeiska konsumenter. Det kommer också att avspegla sig i priset.

Sophia Bengtsson, Svenskt Näringsliv

- Företagen kan också välja att organisera sina värdekedjor annorlunda eller se över sina marknader eller göra om strategiska beslut. Så det är väldigt svårt att säga exakt hur prisförändringarna kommer att bli.

- Däremot ser man ju att det japanska bilindustrin har ett strategiskt intresse av att sälja mer till Europa eftersom de får svårt att exportera sina bilar till USA till exempel, fortsätter Bengtsson.

- Så jag tror att man kommer att se ett mer strategiskt fokus från Japans sida att fokusera på europeiska konsumenter. Det kommer också att avspegla sig i priset.

De europeiska normerna får global spridning

Slopandet av tullar är det mest framträdande draget i överenskommelsen mellan EU och Japan. Men i och med frihandelsavtalet förbinder sig Japan även vid många standarder som EU redan följer sedan tidigare, påpekar Sophia Bengtsson.

Det här är ett led i att göra de standarder som tillämpas i Europa till globala standarder. Bengtsson gläder sig också över att klimatpolitiken fått en framhävd roll i avtalet.

- I det här avtalet har man för första gången inkluderat att båda sidor åtar sig att följa Parisavtalet och det är kanske något man kommer att sätta som någon slags norm framöver.

Öppnar för nordiska bolag

För de nordiska företagen gäller det att dra nytta av tillgången till den japanska marknaden.

- Man har ju pratat om träprodukter som är väldigt populära i Japan, jag vet att de använder sig ganska mycket av furu till exempel, så där kunde man kunna se att svenska och finska produkter kan bli stora.

- Men så har vi också e-handel och finansiella tjänster som svenska företag jobbar med mycket skulle kunna få en stor boost av det här avtalet, fortsätter Bengtsson.

- Oavsett av vilka varor du vill producera och skicka till Japan så kommer företagen att gynnas så jag tror att man kommer att se en stor ökning över hela linjen i de nordiska länderna.

Diskussion om artikeln