Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hälften av finländarna skulle halvera antalet riksdagsledamöter – en sjättedel tycker att platserna borde lottas ut

Från 2019
närbild på omröstning i riksdagen
Bildtext Borde det ordnas en nationell lottning för att välja vem som får sitta i riksdagen och bestämma?
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Antalet riksdagsledamöter kunde gott och väl halveras, det anser ungefär hälften av finländarna, enligt en enkät som Kommunbranschens utvecklingsstiftelse har låtit göra.

51 procent av finländarna som svarade på enkäten anser att 100 riksdagsledamöter är tillräckligt. Den här åsikten förekommer i relativt hög grad hos personer som bor på landsbygden, FFC-medlemmar, pensionärer och arbetstagare.

Högre tjänstemän och personer som är medlemmar i Akava är i regel av motsatt åsikt. Sammanlagt tycker en dryg tredjedel, 36 procent, att det inte är en bra idé att minska på antalet riksdagsledamöter.

Att öka antalet riksdagsledamöter får starkt motstånd, mer än fyra femtedelar (83 procent) säger att de inte vill se flera invalda i granitborgen.

Majoritet tycker att åtta år på posten räcker

Ur enkäten framgår också att över hälften, 53 procent, av de som svarade tycker att man kunde begränsa mandatperioderna så att en ledamot får sitta högst två perioder i följd.

Sannfinländarnas väljare är i högst grad för en begränsning, 68 procent av dem tycker att åtta år i riksdagen är tillräckligt.

Riksdagslottning istället för riksdagsval?

I enkäten fick de svarande också ta ställning till om platserna i riksdagen borde fyllas genom en lottning med alla röstberättigade medborgare.

Förlaget fick inte mycket stöd, endast 16 procent uppgav att de är helt eller delvis av den åsikten. Tre av fyra var emot en riksdagslottning.

Kantar TNS intervjuade 1020 personer för den här undersökningen. Felmarginalen är högst tre procentenheter åt båda hållen.

Diskussion om artikeln