Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Staden bestämmer vilka gator som plogas först - som fastighetsägare ska du sköta snöröjningen på trottoaren

Från 2019
Parkerande bilar vid en oplogad trottoar.
Bildtext Det är fastighetsägarens ansvar att föra bort snövallar från trottoarerna i Åbo.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Stora snödrivor som skymmer sikten vid korsningar och svårigheter att ta sig fram längs med gatorna har fått Åboborna att överösa staden med respons om bristfällig snöplogning.

I ett pressmeddelande svarar staden att de följer de avtal och den lagstiftning som gäller för plogandet av gator, transportering av snömassor och övrigt vinterunderhåll. Arbetet sköts i sin tur av entreprenörer som staden anlitar.

Med vilken prioritet just din gata plogas beror på hur trafikerad gatan är och hurdan roll den spelar för trafikflödet i staden.

Staden delar in gatorna i tre olika klasser. Trottoarer och cykelvägar är uppdelade i två prioriteringsklasser.

Huvudlederna plogas först

De första gatorna som plogas är huvudtrafiklederna till centrum och trafikerade kvartersgator som leder in trafiken till huvudlederna.

Näst i tur är viktiga gator i olika bostadsområden, tättrafikerade gator i industriområden och övriga kollektivtrafikleder som inte är de första att plogas.

De sista gatorna att plogas är övriga gator i bostads- och industriområden.

Trottoarer och cykelvägar längs med huvudleder som anses viktiga för arbetsplatspendling, sådana som leder in mot centrum, till stationer eller annan viktig service plogas först.

Staden påminner också invånarna om att det är fastighetsägaren som har ansvaret för att röja snön och sanda trottoarer i tätorter.

Snövallarna vid trottoarkanten ska också transporteras bort. Snö eller is får heller inte täppa till avloppsbrunnar eller vattenrännor.

Diskussion om artikeln