Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägaren på Strömsö i Ekenäs skärgård: Låt oss bygga på värdefullt naturområde

Från 2019
fågel (fiskgjuse) har fisk i klorna
Bildtext Fiskgjusen häckar på den sida av ön där Strömsö Property Development vill bygga villor. Bilden är inte från Strömsö
Bild: Juha Laaksonen / Yle

Markägarbolaget vill bygga semesterbostäder också på norra sidan av Strömsö i Ekenäs östra skärgård. Problemet är att den delen av ön har värdefull natur som skulle bevaras orörd.

Markägaren, bolaget Strömsö Property Development, vill flytta byggrätter från södra till nordöstra delen av ön. Raseborgs stadsplaneringsnämnd anser att byggande inte lämpar sig där.

Nämnden kan ändå i det här skedet inte stoppa planen eftersom markägaren enligt lagen har rätt att låta göra en stranddetaljplan. I det här skedet kan staden endast komma med en anmärkning och föreslå kompletteringar.

Raseborg: Strider mot allt

Strömsöbolaget vill placera fyra byggplatser på västra sidan av Ryssviken och delvis på Ryssviksudden.

En karta som visar olika byggplatser på en ö.
Bildtext De nuvarande byggplatserna syns i östra änden av ön. Markägarbolaget vill flytta dem till öns norra strand på västra sidan om Ryssviken.
Bild: Raseborgs stad / FCG Arkkitehdit/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Planläggningsnämnden ställer sig kritisk till planen.

Planläggningsnämnden anser att det här är i strid både med målsättningarna i landskapsplanen för Nyland och med generalplanens målsättning att skydda Ryssviken.

Området är anvisat som rekreationsområde och det bör beaktas i planläggningen, betonar nämnden i sin anmärkning.

Tidigare naturinventeringar har visat att Ryssviken, Ryssviksudden och strandlinjen längre västerut inte tål byggande.

Nya inventeringar visar däremot att miljövärdena inte är så stora. De nya inventeringarna hänger ihop med ägarens mål att flytta byggplatserna.

Markägaren: Det blir bättre så här

Markägaren tycker att allt blir bättre om byggplatserna flyttas väster om Ryssviken.

"På det här sättet skapas ett stort obebyggt område med stora naturvärden på ön. De sammanlagda konsekvenserna innebär att områdets obebyggda yta och strandlinje i naturtillstånd ökar. Förutsättningarna för nya byggplatser underlättas när det gäller byggnader, förbindelser och bryggor."

Raseborg: Värdefull natur där det är förbjudet att gräva och fälla träd

I stranddetaljplanen betecknas området där markägaren vill bygga som särskilt värdefullt med tanke på naturens mångfald.

Områdets värdefulla särdrag får inte äventyras.

Enligt markanvändnings- och bygglagen får där inte grävas, sprängas, utjämnas, fyllas eller fällas träd utan tillstånd.

Massaved i Maxmo.
Bildtext Det är förbjudet att fälla träd, spränga och jämna ut marken på det området där bolaget önskar byggplatser. Området ska istället bevaras i naturtillstånd. Bilden är inte från Strömsö.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Naturinventeringar har visat att området kring Ryssviken har landskapsvärden och inte är lämpat för byggande.

Målsättningen i stranddetaljplanen har varit att koncentrera fritidsbebyggelsen till öns södra strand och lämna den norra stranden utan bebyggelse.

På öns norra sida finns bland annat flera häckningsplatser för fiskgjuse.

Processen har börjat

Strömsö Property Development har nu låtit konsulter göra upp ett program för deltagande och bedömning för att ändra stranddetaljplanen på Strömsö.

Planen för deltagande och bedömning är det första steget i processen, om man vill ändra något i stranddetaljplanen.

Programmet har lämnats in till Raseborgs stad.

Bakgrund: Varför är detaljplanen viktig?

Detaljplanen definierar vad och hur mycket man får bygga på olika platser och för vilka ändamål olika områden och byggnader kan användas.

Den som vill ändra detaljplanen kan vara ute efter mer byggrätt på sin mark. Det kan också vara frågan om att ändra användningsändamålet för ett område.

På Strömsö handlar det nu om att ändra användningsändamålet för en del av ön. Det som enligt tidigare planer bevaras orört och används för rekreation borde nu enligt markägaren reserveras för fritidsboende.

En detaljplan ska följa lagen och planen kan inte ändras utan att kommunen godkänner förändringen.

I det här fallet är det planläggningsnämnden i Raseborg som först tar ställning till planen. Sedan går den vidare till högre beslutsfattande instans.

Planläggningen börjar med planen för deltagande och bedömning som myndigheter, grannar och andra intressenter får säga sin åsikt om.

Sedan går planeraren - antingen kommunen eller någon expert som markägaren anlitar - vidare med planen och gör upp ett planutkast. Åsikter samlas in på nytt och planen justeras.

Till slut kommer planförslaget. När det är klart, samlas åsikter in igen och när allt är klart, kan planen godkännas.