Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt statligt bolag ger många möjligheter för nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors - Lojo: "Klart att vi får en eller flera stationer"

Från 2019
Uppdaterad 05.02.2019 16:23.
En hand ritar en järnvägsbana och ett ritat tåg ned dollartecken på kör på banan.
Bildtext Det kostar pengar att bygga ny järnväg.
Bild: Mostphotos

Ett nytt statsbolag sätter fart på byggandet av en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Det blir lättare att få utomstående finansiering, säger Lojos stadsdirektör Mika Sivula.

Regeringen meddelade i fredags (1.2) att man grundar ett nytt statsbolag, Suomen Rata, som har satsningar på tågtrafiken på sitt bord.

Målet är inte att få ut så mycket pengar från skattebetalarna som möjligt. Målet är att maximera de pengar vi kan få från andra parter

Mika Sivula

Det bildas dessutom fyra dotterbolag som ansvarar för var sitt järnvägsprojekt.

Ett av bolagen ansvarar för den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors.

Kommunikationsminister Anne Berner kommenterar Finaviaaffären i Helsingfors i juli 2016.
Bildtext Kommunikationsminister Anne Berner.
Bild: All Over Press

Till en början är staten majoritetsägare och skjuter till pengar, men då planeringen framskrider blir det aktuellt med flera ägare och utomstående pengar.

Och det är också i finansieringen hela idén med projektbolaget ligger.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) konstaterade i ett pressmeddelande i fredags att skattepengarna inte räcker till för alla stora investeringar.

- Det är klart att vi med budgetfinansiering inte kan genomföra alla nödvändiga storinvesteringar i spårtrafiken och därför behöver vi nya finansieringsmetoder. Vi har försökt lösa problemet under hela regeringsperioden och det är fint att vi nu i samarbete med städerna har nått en lösning.

En liten grundplåt

Den summa staten nu satsar på det nya projektbolaget som kallas Turun tunnin juna alltså Entimmeståget till Åbo är bara tio miljoner euro.

Det har preliminärt beräknats att det nya banavsnittet skulle gå lös på två miljarder euro.

Det betyder att tio miljoner euro bara är en droppe i havet.

- Det är en riktigt bra grundplåt som nu ges i statsunderstöd. Sedan kommer det andra pengar från andra parter såsom kommunerna, säger Lojos stadsdirektör Mika Sivula.

Mika Sivula.
Bildtext Mika Sivula.
Bild: Marica Hildén / Yle

De städer som berörs av den nya banan ska alltså också vara med.

Lojo stad tampas med stora ekonomiska problem och frågan väcks ju då om staden verkligen har råd att betala för en snabb tågförbindelse.

- Finansministeriet utgår inte från att vi ska skyffla skattepengar från en ficka till den andra. Målet är inte att få ut så mycket pengar från skattebetalarna som möjligt. Målet är att maximera de pengar vi kan få från andra parter, säger Sivula.

Han säger att kommunerna nog kommer att lägga till en del pengar, men exakt hur mycket har ännu inte slagits fast. Det är något man nu ska förhandla om.

Det viktiga är att man nu gör det enklare att skjuta till pengar från utomstående.

Sivula nämner pengar från EU och privata aktörer som vill får fart på projektet.

Billig mark blir värdefull

En av de viktigast inkomstkällorna är också möjligheten att kommunerna utnyttjar sitt planeringsmonopol och planerar ny mark som kan säljas med stor vinst, säger Sivula.

- Värdet på åkermark är inte särskilt högt. Men om åkern planeras för ett område för tätt boende i våningshus ökar dess värde enormt.

- En möjlighet är att överlåta en del av de här planerade markerna till projektbolaget som en del av finansieringen, säger Sivula.

Tre hus i papper bredvid högar av mynt.
Bildtext När mark planeras för bostäder vid en attraktiv plats stiger värdet betydligt.
Bild: Mostphotos

Sivula konstaterar att det ännu inte finns några exakta modeller för det här, men att det är en av tankarna.

Nu kör förhandlingarna med staten om hur man ska förverkliga grundandet av bolaget i gång. Då klarnar många detaljer, bland annat kommunernas roll, säger Sivula.

Lojo planerar för fullt

I Lojo pågår som bäst planeringen av det som har arbetsnamnet Lohjansolmu alltså fritt översatt Knutpunkten Lojo.

En bild tagen i luften av åkrar, skog och en motorväg.
Bildtext Stationsområdet i dag.
Bild: Lojo stad

Det handlar om en ny delgeneralplan för det område i Lojo där en tågstation ska bildas.

I området Lempola vid motorvägen planeras bostäder för mellan 10 000 och 20 000 invånare.

Området är 500 hektar stort och allra tätaste bebyggelsen planeras på ett område cirka en kilometer från stationen.

En plankarta från luften över hus ritade längs en järnvägen. Bilden är tecknad.
Bildtext En av de två idéplanerna som har gjorts upp för stationsområdet i Lempola i Lojo.
Bild: Lojo stad \ Arkkitehtuuritoimisto B & M

Som bäst ligger beredningsmaterialet för projektet framme för påseende i Lojo och allmänheten kan komma med åsikter. Det har också ordnats träffar för Lojoborna om projektet.

Snabba tåget stannar inte i Lojo

För att den nya tågförbindelsen verkligen ska vara snabb mellan Åbo och Helsingfors kan tåget inte stanna på väldigt många stationer.

Det har spekulerats i om både Lojo och grannkommunen Vichtis verkligen kan få varsin station.

Det är helt klart att Lojo får en eller flera stationer

Lojos stadsdirektör Mika Sivula konstaterar ändå lugnt att ingen räknar med att det snabba tåget ska stanna i Lojo. Det susar förbi.

Men på den nya järnvägen finns det rum för åtminstone tre olika sorters tåg, som alla är olika snabba.

Och när det gäller de långsammare tågen så stannar de också i Lojo.

- Det är helt klart att Lojo får en eller flera stationer.

Människor vid ett öppet torg i en stad med gröna träd omkring. Bilden är en teckning.
Bildtext En av de två idéplanerna som har gjorts upp för stationen i Lempola i Lojo.
Bild: Lojo stad \ Serum Arkkitehdit

Sivula konstaterar att orsaken till att Esbo, Kyrkslätt och Vichtis är så starkt engagerade i projektet är att just att de vill få tågtrafik till nya bostadsområden.

Och då är det just lokaltågstrafiken som lockar.

- De riktigt snabba tågen trafikerar banan. Dessutom kör motsvarigheten till nuvarande Intercity-tåg som stannar i Salo och Lojo på banan. Utöver det har vi lokaltåg. Det är efterfrågan på trafiken som styr utbudet, säger Sivula.

Antalet resor per år på den nya sträckan beräknas uppgår till 1,6 miljoner.

Lojo växer norrut

Stationen som planeras i Lempola ligger norr om motorvägen och därmed några kilometer från Lojos nuvarande centrum.

En karta med en blå pil.
Bildtext Det är sex kilometer mellan Lojo centrum och det planerade stationsområdet.
Bild: Lojo stad

Stadsdirektör Mika Sivula beskriver Lojo stad som ett band som går från Virkby i söder genom Lojo centrum till Muijala och till Lempola.

Han säger att staden säkert kommer att växa på området mellan nuvarande centrum och Lempola.

Det viktiga här blir då matartrafiken till och från stationen fungerar väl.

Diskussion om artikeln