Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Eurogruppens beslut påverkar miljontals EU-medborgare - men många avgöranden sker i det fördolda och det här kan vara ett problem

Från 2019
Uppdaterad 05.02.2019 14:39.
Vid eurogruppens sammanträde i Bryssel den 3 december firades eurons 20 år som valuta.
Bildtext Eurogruppens medlemmar firar eurons 20 år som valuta i Bryssel den 3 december. Från vänster ekonomikommissionär Moscovici, ECB:s direktör Mario Draghi och gruppens ordförande Mario Centeno.

Den mäktiga eurogruppen fattar beslut som berör miljoner EU-medborgare. Ändå har gruppen varken ett kontor, några anställda eller ens ett Twitterkonto. Organisationen Transparency International efterlyser mer öppenhet från den mäktiga 19-ländersklubben.

Bryssel

Från en informell diskussionsklubb euroländernas finansministrar emellan har den så kallade eurogruppen utvecklats till ett av EU:s mest centrala beslutsfattande organ.

Speciellt framhävdes eurogruppens roll i samband med den europeiska skuldkrisen då länder som Grekland, Irland och Spanien stod vid stupets brant.

Enligt medborgarorganisationen Transparency International har eurogruppens arbetssätt inte utvecklats i takt med den framhävande roll som sammansättningen fått i det europeiska beslutsfattandet.

Slutsatserna om eurogruppen ingår i en rapport som publicerades i dag, tisdag.

Eurogruppens inflytande har ökat

Då euron introducerades för 20 år sedan inrättades eurogruppen som ett inofficiellt diskussionsforum för euroländernas finansministrar.

Till skillnad från EU:s finanspolitiska ministerråd (Ekofin) fattar eurogruppen inte juridiskt bindande beslut.

Men i takt med att eurosamarbetet fördjupats har eurogruppen de facto kommit att ta beslut som har stor inverkan på miljoner EU-medborgare.

Således borde eurogruppen också ha en större ansvarsskyldighet på EU-nivå slår Transparency fast:

"Klyftan mellan eurogruppens ursprungliga syfte som ett forum för kommunikation och koordinations och dess faktiska beslutandemakt har ökat dramatiskt under de senaste tio åren."

“Demokratiskt kontroll och ansvarsskyldighet av eurogruppen förekommer inte på den nivå på vilken ett ökande antal beslut fattas, nämligen den europeiska nivån", fortsätter skribenterna.

Leo Hoffmann-Axthelm
Bildtext Eurogruppens inflytande har ökat. Därför borde också besluten vara mer genomskinliga, säger Leo Hoffmann-Axthelm från Transparency.
Bild: Rikhard Husu / Yle

Politiskt ansvar måste tas på EU-nivå

Men varför är det så viktigt att eurogruppen är ansvarig på EU-nivå få samtliga ministrar har ett tydligt mandat från sina respektive parlament?

Nationell ansvarighet är bra och nödvändigt, svarar Leo Hoffmann-Axthelm som är redaktör för rapporten. Men om samtliga finansministrar endast rapporterar till sina egna parlamentet så blir helhetsbilden av de beslut man fattat bristfällig.

- Det finländska parlamentet kommer endast att ställa den finländska ministern frågor som har betydelse för ekonomin och befolkningen i Finland, förklarar Hoffmann-Axthelm.

- Däremot kommer det finländska parlamentet att inte att hålla sin finansminister ansvarig för beslut som påverkat invånarna i Grekland eller Portugal.

Transparency: Mer öppenhet ger bättre beslut

Hoffmann-Axthelm medger att den förtrolighet som råder inom eurogruppen kan ha varit en bidragande orsak till att man lyckades fatta snabba beslut då eurokrisen var som värst.

- Ju mer konfidentialitet som råder, desto lättare är det att fatta beslut. Men det här förbättrar inte nödvändigtvis kvaliteten på de beslut som fattas.

Han hänvisar till finans- och skuldkrisen där de europeiska beslutsfattarna enligt honom lät sig invaggas i en alltför optimistiskt lägesbild.

- Vem tryckte på i vilken fråga och vem var mer försiktig? Om vi hade mer transparens så skulle det vara lättare att hålla aktörerna ansvariga för eventuella misstag.

Enligt Hoffmann-Axthelm skulle en ökad ansvarsskyldighet göra det möjligt att bättre följa upp de ekonomiska beslut som fattas på EU-nivå.

Det här skulle på sikt leda till beslut som är bättre underbyggda än i dag.

Klyftan mellan EU-länderna gör sig påmind

Eurogruppens vaga ställning återspeglar de delade meningar som europrojektet väckt från första stund.

Länder som Storbritannien, Sverige och Danmark som valt att stanna utanför euron oroade sig över att eurogruppen skulle komma att växa sig alltför stark på bekostnad av icke-euroländerna.

Det är är en bidragande orsak till gruppens ställning som ett inofficiellt samarbetsforum.

I takt med att eurons betydelse blivit större så har också behovet av insyn i eurogruppens förehavanden ökat i motsvarande grad, skriver Transparency.

Speciellt framhävs behovet av öppenhet inom den europeiska stabilitetsmekanismen ESM där euroländernas finansministrar utövar stort inflytande i egenskap av styrelsemedlemmar.

En inre krets för ekonomiska beslut

I dagens läge möts eurogruppen i samband med Ekofinrådets sammanträden. I regel brukar euroländernas finansministrar diskutera sinsemellan innan det egentliga finansministermötet.

Man kunde alltså säga att eurogruppen är ett slags inre krets där viktiga ekonomiska beslut fattas. Formellt klubbas eurogruppens beslut fast vid det egentliga finansministermötet.

Med tanke på det stora inflytande som eurogruppen utövar är det anmärkningsvärt att dess ställning knappt noteras i EU:s egna regelverk.

I Lissabonfördraget från 2009 nämns eurogruppen med en mening, noterar Transparency.

Så här fungerar eurogruppen

  • Eurogruppen är ett informellt organ där euroländernas ministrar diskuterar frågor som berör ländernas gemensamma ansvar för euron.
  • Gruppens formella huvuduppgift är att säkerställa en nära samordning av den ekonomiska politiken mellan euroländerna och främja förutsättningarna för starkare ekonomisk tillväxt.
  • Gruppen sammanträder vanligtvis en gång i månaden. EU:s ekonomikommissionär samt ordförande för Europeiska centralbanken deltar också i mötena.
  • Eurogruppens ordförande väljs för en mandatperiod på 2,5 år. För tillfället fungerar Portugals finansminister Mario Centeno som ordförande för gruppen.

Källa: Europeiska rådet

Kl. 14:38: Artikeln har uppdaterats med Leo Hoffmann-Axthelms kommentar. Ordningsföljden på mellanrubrikerna i artikeln har ändrats.

Diskussion om artikeln