Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad tar till konkreta åtgärder för att förbättra inomhusluften i Kila daghem

Från 2019
Kila daghem i Karis
Bildtext Kila daghem i Karis har verksamhet på både finska och svenska.
Bild: yle/Petra Thilman

Raseborgs stad och de lokala hälsomyndigheterna kommer att regelbundet följa upp de åtgärder som vidtas vid Kila daghem i Karis.

Föräldrar har varit oroade över att barn som går i Kila daghem har visat symptom som kan tyda på dålig inomhusluft. Raseborgs stad ordnade för några veckor sedan ett informationsmöte för föräldrar och personal.

Under mötet redogjordes bland annat för en undersökning som staden låtit företaget Baumedi utföra i Kila daghem.

Stadens fastighetsavdelning har nu gjort upp en tidtabell över vad som görs när i den röda byggnaden vid daghemmet.

Olika mätningar under vintern

Den här veckan installeras nya luftintag i köket. Utsugningsmaskinen justeras och mäts.

Under sportlovsveckan granskas huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Då mäts också ytfukten i lokalerna.

Under slutet av februari undersöks luftläckage med märkesgas. Det tas också fotografier med värmekamera och konstruktioner öppnas enligt behov.

Reparationer i sommar

I juli repareras ytvattenhanteringen och dräneringsarbetena slutförs. Vattentaket åtgärdas, det görs en analys gällande tilläggsisolering och mellantakets diffusionsspärr granskas.

I augusti rengörs ventilationskanaler och ventilationen balanseras efter att takrenoveringen har slutförts.

Som bäst görs det en enkät om inneluften bland personalen som jobbar i Kila daghem. Enkäten gäller båda byggnaderna, det vill säga också Klockars.

Tjänstemän inom Raseborgs stads småbarnspedagogik och fastighetsavdelning samt de lokala miljöhälsomyndigheterna kommer att följa upp åtgärderna som görs i Kila daghem.

Diskussion om artikeln