Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Itohan blev offer för människohandel i Italien – skickas ändå tillbaka med fyraårige sonen

Från 2019
Uppdaterad 06.02.2019 16:11.
En nigeriansk kvinna med mössa på huvudet och halsduk runt halsen. I bakgrunden syns träd och snö.
Bildtext Itohan Okundaye.
Bild: Yle/Juho Teir

Efter fem år i Finland och otaliga ansökningar om ett uppehållstillstånd ska människohandelsoffret Itohan Okundaye avvisas till Italien. Till det land där hon tvingades prostituera sig för att betala smugglarna.

Itohan kom till Finland och Kristinestad för fem år sedan efter att hon lyckats fly det liv hon levt i Italien. Hon hade fallit offer för människohandel och tvingades prostituera sig själv för att betala bort skulderna till smugglarna.

Hon sökte om uppehållstillstånd i Finland, men efter en lång process med ansökningar, negativa svar och överklaganden blev det förra veckan klart att hon ska avvisas till Italien.

- Det har varit väldigt stressande och jag vet inte hur de kan fatta ett beslut utan att höra den person som beslutet gäller. Det är frustrerande eftersom jag förväntade mig någon sorts intervju, säger hon.

Under de fem år hon varit i Finland har hon inte en enda gång personligen hörts av polisen eller Migrationsverket.

Avvisas för andra gången

Redan 2016 avvisades hon till Italien, men då det blev klart att hon hade ett barn med sig skickades de redan samma dag tillbaka till Finland.

- Då var mitt barn lite över två år, nu är han nästan fem. Det konstiga i det hela är att han inte alls beaktas i det här nya beslutet, säger Itohan.

- Jag tycker att barnet borde tas i beaktande. De har inte sett på hans välmående, hur han lever, vad som händer honom. Inget. Det är inte rätt och det är emot FN:s barnkonvention.

När beslutet kom kunde jag inte berätta åt honom, eftersom jag visste att det skulle krossa honom.

― Itohan Okundaye

Itohan har inte kunnat berätta för sin son att de igen ska avvisas.

- Vi hade ett nytt liv och en ny början här. Han har varit glad och han har sagt att han ska ha ett blått rum när vi får pappren. När beslutet kom kunde jag inte berätta för honom, eftersom jag visste att det skulle krossa honom.

Migri medveten om problemen

År 2017 besökte Migri Italien och konstaterade efter det besöket att man ska överväga ytterst noggrannt innan någon avvisas till Italien. Migri konstaterade också att kvinnor som återvänder till Italien löper stor risk att hamna i samma situation igen.

Men det har inte påverkat Itohans fall.

- Det nya beskedet som kom var baserat på beslutet från 2016. Det är inte rätt. Det är omänskligt och orättvist att behandla någon så här, konstaterar Itohan.

- Det verkar som om det inte finns en klar linje i hur människohandelsoffer behandlas av Migrationsverket. Det är väldigt beklagligt, säger i sin tur Catarina Mikkonen från föreningen Elpida.

En kvinna med rödvit mössa och halsduk står på en snöklädd gata.
Bildtext Catarina Mikkonen.
Bild: Yle/Juho Teir

Elpida är en förening som grundats i Kristinestad för att stöda asylsökande kvinnor som är offer för människohandel.

- Jag har svårt att förstå att man har lagt ner en förundersökning utan att någonsin höra henne personligen. Det borde vara i allas intresse att sätta dit sådana som håller på med människohandel, säger Mikkonen.

- Det är en gränsöverskridande och internationell brottslighet det handlar om. Då måste också den finländska polisen sätta så mycket resurser som möjligt dit. Om vi inte får bukt med människohandeln så ökar den.

Det är verkligen inga solskenshistorier, den ena bor på nåder med fyra barn och de två andra är ute på gatan.

― Catarina Mikkonen

Från Migris håll kan man inte kommentera enskilda fall men Mikko Montin, chef för Dublinresultatområdet, påpekar att man alltid personligen intervjuar asylsökande som lämnat in sin första ansökan.

- Därpå följande ansökan kan dock behandlas utan att höra den asylsökande. Men även då ger man den sökande en chans att säga sin åsikt om avvisningen innan några beslut fattas.

Montin poängterar ändå att förfarandet ändrade för några år sedan. Tidigare var befogenheterna gällande asylansökningar fördelade mellan polisen och Migrationsverket och då var det vanligt att beslut fattades utan att man personligen träffade den sökande.

Enligt Montin följer även Migrationsverket FN:s barnkonvention.

- Barnets intressen tas i beaktande och motiveras i alla beslut som gäller minderåriga barn. För att utreda barnets intressen använder vi oss också vid behov av en socialarbetares utlåtanden.

Har inte tappat hoppet

Itohan kan inte ansöka om verkställighetsförbud, men hon kan överklaga till Vasa hovrätt. Hon har inte ännu tappat hoppet.

- Jag måste hoppas eftersom jag har kommit så långt. Mycket har lagts på plats och jag har redan kommit in i samhället här.

Är du orolig för vad som kommer att hända dig ifall du åker tillbaka till Italien?

- Jo, jag är orolig. Speciellt för min son, eftersom jag vet hur det är i Italien.

Mikkonen delar Itohans oro, eftersom hon vet hur det kan gå för de människohandelsoffer som skickas tillbaka till Italien.

- Vi har haft kontakt med tre kvinnor som blivit avvisade till Italien. Det är verkligen inga solskenshistorier, den ena bor på nåder med fyra barn och de två andra är ute på gatan.

Kl.16.07 stängdes kommentarsfunktionen till denna artikel. Få kommentarer tillförde något av värde och många var osakliga.

Diskussion om artikeln