Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden meddelar nu att nytt äldreboende planeras i Ekenäs centrum - flytt från Hagahemmet till Esperis lokal endast tillfällig

Från 2019
En ung kvinnas hand som håller i en äldre kvinnas hand. Den yngre kvinnan är iklädd vita sjukhuskläder och den äldre kvinnan sitter i rullstol.
Bildtext Många är fundersamma över planerna på flytt till Gammelboda, men det är bara temporärt menar man från staden.
Bild: Arne Trautmann / Mostphotos

Ett splitternytt boende för äldre är i görningen i Ekenäs och staden letar som bäst efter tomter. Det menar stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) efter att staden fått kritik för flytt och hyresavtal med det illa beryktade vårdbolaget Esperi Care.

Många har varit förvånade över nyheten om att Hagahemmet i centrum av Ekenäs ska tömmas och verksamheten flyttar till Gammelboda.

Vit byggnad med mörgrå detaljer intill en inhägnad. Innaför staketet ett vitt litet hus. I bakgrunden skog.
Bildtext Byggnaderna i Gammelboda.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Människor är hemskt oroliga, speciellt de som är äldre, de är faktiskt oroliga. Det är inte alltid lokalen som ger trivsel, utan det är atmosfären, säger Carl-Gustav Måsa och syftar på motiveringen att Hagahemmets lokaler inte lever upp till dagens standard för äldreboende.

Måsa är sekreterare i föreningen Äldreomsorgen i Ekenäs och har en nästan fyra decennier lång bakgrund som socialsekreterare med ansvar för äldrevården. Han minns när Hagahemmet renoverades år 1997.

Man i svart jacka utomhus ser uppåt medan har pratar. I bakgrunden en gul byggnad och snöbeklätt träd.
Bildtext Carl-Gustav Måsa är förvånad över beslutet om flytt.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Det var ett stort projekt. Allting sanerades. Jag har svårt att förstå att det blivit oändamålsenligt på 21 år. Klientelet är ungefär det samma nu som då.

"Staden har frångått sina principer"

En annan som är fundersam över beslutet är tidigare grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen. Hon flyttade till Mariehamn i mars i fjol och jobbar numera som hälso- och sjukvårdsdirektör på Åland.

Hon menar att beslutet går stick i stäv med de principer man följde under hennes tid i Raseborg.

En hand håller i en rollator.
Bildtext Staden har utgått ifrån rollatoravstånd.
Bild: Mostphotos

- Då talade man om "rollatoravstånd", långvariga hyresavtal och att alltid utgå ifrån att ha verksamhet i egna fastigheter. Nu ruckar man på det, det förvånar mig, säger hon.

Pajunens första reaktion var att det måste ha skett något akut som lett till flytten.

- Jag tänker att något väldigt exceptionellt har hänt eftersom det inte funnits sådana diskussioner tidigare. Jag har varit i Mariehamn sedan mars men på ett år händer det inte så mycket i en kommunal service, menar hon.

"Smakar beskt med Esperi"

Pajunen säger att hennes erfarenhet av vårdbolag är negativ och att det förvånar henne att staden valt att ingå ett samarbete, även om det endast handlar om lokaler, med Esperi Care. Bolaget har nyligen figurerat i medierna på grund av vanvård.

Jeanette Pajunen
Bildtext Jeanette Pajunen jobbar numera i Mariehamn.
Bild: Christoffer Westerlund

- Det smakar ganska beskt, kommenterar hon.

Anders Walls medger att bolaget också sjunkit i hans aktning.

- Med tanke på fall som kommit fram i offentligheten så är man ännu försiktigare med att köpa tjänster framöver, överlag gör det en skeptisk.

Vi trä byggnad med skylt där det står Esperi. I bakgrunden flera andra byggnader.
Bildtext Esperi har fört ivrig dialog med staden enligt Jeanette Pajunen.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Pajunen berättar Esperi var väldigt ivriga med att uppvakta stadens tjänstemän under hennes tid i Raseborg. De kunde ringa flera gånger i veckan.

Det är klart att vi även är i kontakt med staden i andra ärenden än fastigheter

Kimmo Karvonen, Esperi Care

- Jag upplevde att det tidvis var så intensivt att det blev pinsamt. De hade väldigt svårt att ta ett nej.

Walls känner till att Esperi visat intresse.

- Jag vet att de har varit aktivt i kontakt med tjänstemän. Det är klart att de försöker sälja sina tjänster, men staden är inte intresserad.

"Inte aktuellt att ge ut vården"

Jeanette Pajunen tror att flytten kan göra det lättare för Esperi att överta servicen på äldreboendet i framtiden.

- Steget är mycket närmare om stadens äldre finns i Esperis fastighet, men det är bara spekulationer.

Walls menar ändå att det inte alls är aktuellt.

- Det finns absolut inga planer på att ge ut vården på entreprenad, och jag tycker att det är lite olyckligt att den typen av diskussion har kommit igång.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Bildtext Anders Walls (SFP) berättar att staden planerar bygga ett nytt boende.
Bild: Yle/ Christoffer Westerlund

Stadens målsättning och vilja är att vården också i framtiden sköts i egen regi, säger han.

De facto planerar man nu bygga ett splitternytt boende, säger Walls.

- Vi har ett hyresavtal fram till 2023 och före det ska vi ha egna lokaler när hyresavtalet går ut.

Händer som håller i varandra.
Bildtext När man är gammal är fem år en lång tid, tycker Anders Walls.
Bild: Riitta Weijola

Han tror inte att det kommer att innebära några problem att flytta igen om några år.

- Fem år är inte en så kort tid för äldre. Man kan förstås orsaka stress om man vill men jag tror att personalen är så professionell att de kan hantera det.

Centralt boende

Staden söker tomter som ligger centralt för det nya boendet, berättar Walls.

- Det finns idéer på var det kunde lämpa sig men det finns ännu inga beslut. Det finns både stadens egna och privatägda områden som kunde vara lämpliga. Det ska vara i stadskärnan.

I Raseborgs budget och ekonomiplan finns en renovering av Hagahemmet planerad för år 2028.

Hagahemmet i Ekenäs
Bildtext Hagahemmet anses inte vara ändamålsenligt längre.
Bild: Yle/Monica Slotte

Walls menar att de planerna inte längre är aktuella. Det kan ha att göra med att lokalerna var i sämre skick än väntat, säger han.

- Man har säkert delvis bedömt fastigheten på nytt; om den kan renoveras så den motsvarar dagens standard. Om reparationer blir för omfattande så är det inte vettigt att göra det.

Åtgärder för inomhusluften i fjol

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservicen i Raseborg, räknade tidigare upp en rad problem med Hagahemmet.

- Det finns trappor, hissen är gammal och går inte att reparera, en del av badrummen är för små, det har varit problem med inomhusluften och gården är svår att använda särskilt nu på vintern, berättar hon.

Kvinna i närbild framför vintrigt landskap.
Bildtext Fastighetschef Catharina Lindström berättar att man bland annat sett över ventilationssystemet på Hagahemmet.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Fastighetschef Catharina Lindström bekräftar att det funnits problem med inomhusluften men att man tagit till åtgärder.

- Det inglasade uterummet samlade kondens eftersom det inte har någon upppvärmning. Vi tog bort några glasrutor så det ventilerades bättre. Inomhusluften har blivit bättre sedan vi förnyade automationen 2018.

- Dessutom har alla genomföringar tätats och ventilationssystemet setts över.

Esperi Care: Vi har strävat efter en tät kontakt med staden

På Esperi Cares webbplats står det fortfarande att man öppnar ett boende för äldre och personer med minnesjukdomar i lokalerna i Gammelboda. Det står ändå inget om tidtabell förutom att bygganderna står klara 2019.

Esperi Cares distriktchef Kimmo Karvonen bekräftar att man från bolaget varit i tät kontakt med Raseborgs stad.

- Vi förhandlar för tillfället om uthyrningen av fastigheter till staden. Vi har strävat efter att upprätthålla kontakten väl med staden eftersom saken är viktig.

- Det är klart att vi även är i kontakt med staden i andra ärenden än fastigheter, säger han.

Vad som sker med Gammelbodalokalerna efter att hyreskontraktet med staden går ut är ännu inte bestämt.

- Vi har ännu inte tankar kring vad som sker efter 2023. Det är en relativt lång tid tills dess. När vi närmar oss den tidpunkten så bedömer vi kommande ändamål och målgrupp, säger Karvonen.

Diskussion om artikeln