Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Farmare besvärar sig mot miljötillstånd i Jakobstad

Från 2019
Rävvägen på farmområdet i Jakobstad
Bildtext Delar av farmområdet i Jakobstad
Bild: Yle/Kjell Vikman

Oskäligt med krav på vattentäta underlag och skärpta krav på mellanlagring av gödseln anser farmaren som besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol över Regionförvaltningsverkets beslut.

Miljö-och byggnadsnämnden i Jakobstad anser i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen att kraven är skäliga. Farmaren däremot vill bygga täta underlag under burarna först när skugghusen är uttjänta och ersätts med nya 2035.

Två miljötillstånd blev till ett

Besväret har gjorts av Kenneth Hellén och gäller de skärpta bestämmelser som tillkom efter att hans farmverksamhet fick ett gemensamt miljötillstånd i september 2018 istället för två skilda tillstånd.

Enligt beslutet från i höstas skall 21 skugghus ha täta underlag fram till 2023 och resten till 2028.
I dagens läge har bara 2,5 kilometer av totalt 6,8 kilometer av farmarens skugghus täta underlag och Kenneth Hellén har sammanlagt 81 skugghus på området.

Farmaren vill ha möjlighet att fortsätta med nuvarande system tills skugghusen beräknas vara uttjänta 2035.

De övriga kraven gäller byggnadsåtgärder i anslutning till befintliga reningsverk, effektivare omkretsdikning och gödselhantering

Vatten rinner förbi reningsverket.
Bildtext Avrinning från farmområdet på Vallan
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

I miljötillståndet som Regionförvaltningsverket gav i höstas ställs krav på att mellanlagringen av gödsel på farmområdets omlastningsplatta får högst ske under fyra veckor.

Lagring under en längre tid måste uppfylla kraven på mellanlagring vilket plattan inte gör i dagsläget. En plan måste vara uppgjord före 30.4 2019.

Farmområdena måste vara omkretsdikade senast 30.4 2019 så att vatten från omgivningen inte blandas med smutsigt vatten från farmerna.

Miljö-och byggnadsnämnden påpekar att Jakobstad har rensat diken och utfört nya dikningar sedan 2016.

Åtgärdsplanen för hantering av yt-och dräneringsvatten skall vara förverkligad senast 30.9 2020.
Ett förslag till recipientkontroll skall lämnas in för hela farmområdet före slutet av april i år.

Grannar till farmområdet har också under många år klagat på förekomsten av flugor och miljötillståndet innehåller också krav på flugbekämpning och kontroll av gödselunderlagen för att förhindra uppkomst av fluglarver.

Vinbärsbuskar fulla av flugor
Bildtext Grannar har klagat på flugor i närheten av farmområdet
Bild: Nathalie Lindvall

Oskäliga krav enligt farmaren

Farmaren Kenneth Hellén anser i sitt besvär att han blir tvungen att både ordna med täta underlag och rening av lak-och dräneringsvatten.
Det betyder enligt honom att skugghusen måste rivas i förtid om underlagen skall göras täta och det kostar enligt Hellén 1,5 miljoner euro.
Hellén anser att han blivit vilseledd av myndigheterna och genomfört miljöåtgärder som är verkningslösa om skugghusen måste förnyas fram till 2023 eller 2028.

Staden Jakobstad äger även marken runt farmområdet och omkretsdikningar kan inte påföras enskilda miljötillståndsinnehavare anser Hellén.

Gödseln går inte heller att köra bort på så kort tid som krävs i tillståndet.

Flugproblemet är bara subjektiva antaganden

Vestersundsby delägarlag kritiserar i sin anmärkning också gödselhanteringen på farmområdet. och påpekar klagomålen från grannar om riklig förekomst av flugor i närheten av farmområdet.

Kenneth Hellén anser att flugproblemet bara är subjektiva antaganden och delägarlaget inte har kunnat styrka sina påståenden.

Miljö-och byggnadsnämnden i Jakobstad godkände i sin helhet miljövårdschefen Sofia Zittra-Bärsunds bemötande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av besväret.

Diskussion om artikeln