Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre yrkessjukdomar under de senaste 10 åren - inom branschen för hårvård och kosmetik har sjukdomarna ökat

Från 2019
Naglar fixas till på Axxelldagen 2013
Bild: Yle/Anna Savonius

Antalet fastställda fall av yrkessjukdom har minskat med nästan 60 procent under de senaste 10 åren enligt Arbetshälsoinstitutet. I så gott som alla branscher har trenden varit sjunkande. Den främsta orsaken till yrkessjukdom är fortsättningsvis buller.

Exponeringen för buller har i många års tid minskat, men trots det är bullret en stor risk. Det här framgår i Arbetshälsoinstitutets utredning där man granskade riskyrken, riskbranscher och riskexponeringar utifrån uppgifterna i registret över arbetsrelaterade sjukdomar under åren 2005–2014.

I nästan alla branscher har yrkessjukdomarna blivit färre, men hårvårds- och kosmetikbranschen går mot strömmen. Där är trenden stigande.

Ögonfranslim och akrylater farligt

I takt med att arbetslivet förändras upptäcks nya exponeringsfaktorer som orsakar yrkessjukdom. Också gamla exponeringsfaktorer dyker upp, men i nya sammanhang.

Ett exempel på det här är ögonfranslim som kosmetologer och ögonfranstekniker jobbar med. Epoxiföreningar är ett annat problem, som används vid rörsanering.

– Vi beslöt att göra något åt saken redan för många år sedan, när vi på arbetsmedicinska polikliniken upptäckte att hudsjukdomsfallen ökar bland frisörer och kosmetologer, berättar specialistläkaren i dermatologi och allergologi, Maria Pesonen, vid Arbetshälsoinstitutet.

Närbild på ögonfransar med mascara
Bild: Glowimages

Antalet fall av allergiskt kontakteksem har ökat på grund av exponering för akrylater som bland annat används i konstnagelmaterial och lim för förlängning av ögonfransar.

– De används också i sådana lim- och tätningsmedel som behövs vid installations- och monteringsarbeten. Effektiviserad informationsspridning behövs därför fortfarande, säger Pesonen.

Den globala isotiazolinonallergiepidemin syns också i Finland i form av en kraftig ökning av antalet fall av yrkessjukdom under observationsperioden. Isotiazolinon är ett konserveringsmedel som bland annat används i hårvårds- och kosmetikprodukter.

Också traditionella riskbranscher

Det är inte bara inom hårvårds- och kosmetikbranschen som yrkessjukdomarna kan slå till.

Flest fall av yrkessjukdom konstaterades nämligen inom lantbruket. Den vanligaste sjukdomen inom branschen är sorkfeber, men också yrkessnuva, tennisarmbåge och astma.

Man andas via inhalator.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press/VOISIN/PHANIE

Inom byggbranschen är bullerskada och asbestrelaterat pleuraplack de vanligaste yrkessjukdomarna.

De sistnämnda yrkessjukdomarna hör till de vanligaste tillsammans med irritativt kontakteksem.

Bullerskada var klart vanligast, även om antalet fall av bullerskada har minskat betydligt.

Yrkessjukdomar kan gå oupptäckta

På basis av projektets resultat har man upprättat ett program för förebyggande av yrkessjukdomar. Programmet omfattar rekommendationer om riktade insatser för förebyggande av yrkessjukdom och arbetsrelaterad sjuklighet.

Programmet omfattar flera teman med anknytning till utbildning, handledning och information. Riktade insatser rekommenderas bl.a. för personer som arbetar inom lantbruket, montörer och reparatörer av motorfordon samt personer som arbetar vid mindre bagerier och storkök.

Montör öppnar muttrar på stor fälg
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Ett problem kan vara att det finns yrkessjukdomar där det troligen finns en betydande underdiagnostisering.

– Det kan till exempel vara yrkesastma och yrkessnuva eftersom orsaken till symtomen inte nödvändigtvis kan identifieras som arbetsrelaterad, säger biträdande överläkare Kirsi Koskela vid Arbetshälsoinstitutet.

Minskningen av antalet fall av yrkessjukdomar beror inte bara på att hälsan och säkerheten i arbetet blivit bättre, utan också på flera förändringar i arbetslivet, bland annat i samband med automatiseringen.

Diskussion om artikeln